Denník N

Poslední mohykáni

Slováci žijúci v zahraničí nie sú stredobodom záujmu, ani v predvolebnej kampani.

Politické strany a koalícia vedia, že ich výtlak je  maximálne 73 000 hlasov. Totiž 73 000 ľudí sa zaregistrovalo zo zahraničia, že chce voliť.  Z toho najviac z ČR  až 27 000 voličov.  V roku 2020 bolo zaregistrovaných 50 000 ľudí. Prihlásených máme až o 23 000 voličov viac než v roku 2020, ktorý svoj hlas musia odovzdať do 29. septembra 2023.

Okrem zopár listín, ktoré oslovili voličov žijúcich v zahraničí extrémny záujem o život krajanov nie je. Či bude inak po voľbách? Uvidíme.

V minulých voľbách 2020 víťaz mal 11 bodový program v agende Slovákov žijúcich v zahraničí, dokonca zopár viet tam bolo o Slovákoch žijúcich v zahraničí  aj v Programovom vyhlásení vlády SR. Lenže v praxi mechanizmus v podobe Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor odovzdal do rúk Rišovi čo bola podľa mňa strategická chyba.

Ale netreba strácať nádej. Ako Dorota Nvotová povedala „Vy ste tie percentá.“ A ak chcete voliť autentického Slováka zo zahraničia, jeden  taký sa nájde na listine Demokratov. Ten má víziu, že Slovensko treba, aby pomáhalo Slovákom v zahraničí. Treba, aby pomáhalo aj krajanom, ale aj krajinám v ktorých Slováci žijú. Pomocou tým krajínám pomáhame aj Slovákom. A na konci koncov v mnohých krajinách sú Slováci niečo ako poslední mohykáni. Ešte dve generácie a už nás nebude, ak sa nezmení stratégia pomoci slovenským komunitám. O negatívnom trende  svedčí sčítanie obyvateľstva v roku 2022 Srbsku, v ktorom je podľa údajov teraz žije 41 730 Slovákov. A táto komunita prišla o 20% populácie v priebehu desťročia. Nehľadáme vinníkov hľadáme zmenu.

Ako napísal v liste krajan z Čiech:

„Volím listinu dvadsaťdva,

na nej krúžkujem

Jara – ten je číslo štyri

a Miša- ten je  štyridsaťštyri“.

Teraz najčítanejšie

Michal Spevák

Michal Spevák, Slovák žijúci v zahraničí, občan sveta. Venuje sa krajinám západného Balkánu a Slovákom žijúcim v zahraničí. Autorom je viacerých publikácií a vedeckých prác. Študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a postgraduálne štúdium ukončil na Fakulte politických vied na Univerzite Čiernej Hory. Michal Spevák külföldön élő szlovák, világpolgár. A Nyugat-Balkán országainak szentelték. Számos publikáció és tudományos munka szerzője. Újságírást tanult a pozsonyi Comenius Egyetem Filozófiai, posztgraduális tanulmányait a Montenegrói Egyetem Politikatudományi végezte.