Denník N

Program PS: chceme to lepšie, len nevieme ako II.

Zdroj: Branislav Wáclav/Aktuality.sk
Zdroj: Branislav Wáclav/Aktuality.sk

V minulom blogu som popísal konkrétne príklady pekných vízií v programe Progresívneho Slovenska, ktoré žiaľ narážajú na fakt, že ich autori v skutočnosti nevedia ako daná oblasť funguje. Chýbajú skúsenosti. Zároveň som napísal, že skoro polovica programu PS je príliš nekonkrétna, všeobecná a zrejme nebudú vedieť, čo majú robiť, ak dostanú možnosť svoje ciele pretaviť vo vláde do konkrétnych riešení. Niektorí z čitateľov mi neverili. Tak si povedzme pár príkladov.

  1. Podporíme podnikavosť a inovatívnosť väčšou stabilitou systému, ale aj nižším daňovo-odvodovým zaťažením práce pre firmy aj ľudí aj ďalšími opatreniami pre jednoduchšie podnikanie a podporu kreatívnych aktivít všetkých zložiek spoločnosti (ľudia, firmy, štát).

Krásny cieľ. A čo bude presne prvý krok na ceste k cieľu? Aká konkrétna zmena? A druhý krok? Alebo tretí?

  1. Ministerstvo financií bude mať nárok na všetky dáta o podnikoch a bude povinne informovať vládu, parlament a verejnosť o výsledkoch a plnení výsledkových ukazovateľov.

Toto čo presne znamená? Ešte viac výkazov pre Štatistický úrad?

  1. Zaviažeme štát ako zamestnávateľa, aby všetkým svojim zamestnancom a zamestnankyniam vyplácal DÔSTOJNÚ MZDU. Výška dôstojnej mzdy je vypočítaná tak, aby typickej rodine umožnila dovoliť si kúpiť všetky základné potreby, zaplatiť dane a odvody a mať malú rezervu na núdzové situácie. 

V SaS veríme, že najlepším opatrením pre dôstojnú mzdu je dostatok pracovných príležitostí. Ak má niekto pocit, že jeho mzda je nízka, má možnosť uchádzať sa na pracovnom trhu o lepšiu mzdu. Nezabúdajme, že na mzdu úradníkov sa v prvom rade skladajú pracujúci a podnikatelia. Oveľa viac by som preto privítal opatrenia zvyšujúce mzdu tým, ktorí vytvárajú hodnoty. SaS také opatrenia má – 96 opatrení pre vyšší ekonomický rast, ktoré prinesú za štyri roky rast reálnych platov o tretinu. Stovky eur mesačne do každej domácnosti, pre pracujúceho, či úradníka. To je náš prísľub a podľa toho chceme byť posudzovaní, ak dostaneme možnosť naše opatrenia realizovať.

Ak si v PS myslia, že úradníci sú platení málo, tak nech povedia, ktorí presne. Lebo takto to vyzerá, že chcú zvyšovať platy všetkým, bez ohľadu na ekonomickú realitu a životnú úroveň tých, ktorí to platia. Už dnes zamestnáva štát 20 % všetkých práce-schopných ľudí v našom štáte. Posledné, čo Slovensko potrebuje, je viac výdavkov na úradníkov bez ekonomického rastu.

  1. Zdostupníme štátnu pôžičku na bývanie s nekomerčným úrokom vďaka ešte nižšiemu úroku a zvýšeniu maximálne načerpanej sumy podľa cenových máp nehnuteľností ..

Takže štátna pôžička s nekomerčným úrokom pre všetkých. Napriek tomu, že tu máme fungujúci bankový sektor, ktorý v čase, keď boli sadzby nízke, ponúkal jedny z najlacnejších hypoték v Európe. Aj v tomto prípade je lepším riešením prijímať také opatrenia, aby ľuďom rástli reálne mzdy a mohli si dovoliť, napríklad, aj drahšie hypotéky. Je to určite lepšie, ako narúšať dobre fungujúci trhový mechanizmus nepremysleným štátnym intervenovaním a snažiť sa tak oklamať ekonomický cyklus. Väčšinou totiž dosiahnete pravý opak a zhoršíte situáciu, v tomto prípade dostupnosť hypoték, všetkým.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) by v skutočnosti vôbec nemal konkurovať bankám a pôžičky by mal poskytovať primárne mladým ľudom na dofinancovanie kúpy ich bývania. Lebo banka vám plnú čiastku potrebnú na kúpu nepožičia a keď ste mladý, potrebných 20-30 % kúpnej ceny ste si nemali kedy našetriť. Ak by ŠFRB zbytočne nekonkuroval bankám, dokázal by poskytnúť oveľa viac menších pôžičiek tam, kde to skutočne pomôže.

  1. Podporíme dostupnosť bývania vďaka pilotnému národnému projektu kontaktných centier pre bývanie na úrovni najväčších miest. Projekt podporí samosprávy pri vzniku a prevádzke kontaktných centier pre bývanie, ktoré obyvateľstvu poskytnú komplexné informácie o možnostiach vlastníckeho alebo verejného nájomného bývania. Centrá budú asistovať pri žiadostiach o štátne pôžičky na bývanie pre jednotlivé osoby a obce, alebo budú asistovať osobám ohrozeným bytovou krízou.

Skutočne potrebujeme nových úradníkov, aby radili ľuďom ako bývať?

  1. Podporíme vznik a rozvoj nábytkových bánk na princípe cirkulárnej ekonomiky, ktorých cieľom je pomôcť ľuďom zo zraniteľných skupín so zariadením bývania obzvlášť v meniacej sa životnej situácii (napr. sťahovanie, narodenie dieťaťa, nástup dieťaťa do školy).

Cirkulárna ekonomika je výborný a chvály-hodný cieľ. Je to výborný priestor pre angažovanie sa tretieho sektora a jednotlivých samospráv. Len ma zaráža, čo to robí v programe strany pre národné voľby. Ako konkrétne bude ŠTÁT podporovať vznik a rozvoj nábytkových bánk? Zavolám snáď úradníkovi, nech si príde po môj starý gauč?

  1. Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. Upravíme predpisy pre štátne inštitúcie tak, aby vybrané skupiny obyvateľstva (napr. rodičia malých detí, ľudia v seniorskom veku) mali NÁROK na skrátený úväzok v rozpätí od 20 hodín podľa vlastnej preferencie. Budeme motivovať súkromných zamestnávateľov, aby obdobný nárok implementovali aj voči zamestnaným osobám.

Zladenie súkromného a pracovného života je jednou z najdôležitejších tém pri starostlivosti o deti a zároveň významným faktorom nízkej pôrodnosti a horšej pracovnej kariéry žien, matiek. Preto sme sa tejto téme v programe SaS zodpovedne venovali, či už podporou vytvárania detských skupín u zamestnávateľa, reformou dávok do troch rokov veku dieťaťa, ale aj motivovaním zamestnávateľov, aby ponúkali skrátené pracovné úväzky. Spomeniem len flexibilné delenie fondu pracovného času, či započítavanie „sick days“ voči dňom dovolenky (viac v našom programe, strana 145).

Cieľ PS je evidentne rovnaký, ale zaráža ma slovo „nárok“. Znamená to, že budeme mať ešte viac úradníkov, lebo každý, kto si požiada, bude môcť v štátnej inštitúcii pracovať kratšie? Alebo úradné hodiny budú kratšie a všetky úradnícke rozhodnutia budú trvať ešte dlhšie? Nezamýšľané dôsledky nepremyslených riešení môžu byť zničujúce.

  1. Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach na Slovensku vysadenie najmenej 100 000 drevín. / Do konca volebného obdobia v roku 2027 zabezpečíme v mestách a obciach SR zvýšenie rozlohy zelene v sídlach. Obnovíme 50 hektárov zelene v rámci školských, terapeutických a historických parkov, zeleň v uliciach rozšírime o 50 ha na strechách a fasádach budov.

Pevne dúfam, že je to myslené ako podpora samosprávam (finančná?), aby sadili viac stromov a nahrádzali asfalt zeleňou. Sadiť stromy a následne sa o zeleň starať skutočne nemá robiť štátny úradník.

  1. Zlepšíme komunikáciu s diaspórou. Budeme podporovať formálne aj neformálne sieťovanie a moderné komunikačné platformy s cieľom budovať funkčný vzťah s našou diaspórou.

Toto opatrenie som vybral ako jeden príklad z nespočetného množstva svetového mieru v programe PS. Lepšie komunikujme. Dobre.

  1. Bonus: Zavedieme platenie za spotrebiteľské služby priamo klientmi a klientkami, ktorí/é tak budú mať úplnejšie informácie o danom produkte a službe.

Znamená toto opatrenie z oblasti finančného sprostredkovania zákaz sprostredkovania za províziu, ktoré dnes vykonáva asi 17 tisíc ľudí? Lebo priame platenie za finančné služby už existuje aj dnes a volá sa to finančné poradenstvo. Čo chce vlastne urobiť PS? Viem, aké pokusy malo Ministerstvo financií, na ktorom autor programu PS Štefan Kišš pôsobil vo vysokej funkcii, takže nepýtam sa to len tak náhodou.

Mrzí ma, že namiesto jasného vysvetlenia svojho programu PS odpovedá vyhýbavými reakciami o útokoch a odkazmi, že oni chcú politiku robiť inak. Nedozvedeli sme sa však ako, hoci otázku, čo chce vlastne robiť PS s finančným sprostredkovaním, som nastolil už pred týždňom. Minimálne rodiny tých 17-tisíc sprostredkovateľov si zaslúžia vedieť, či bude ich živobytie ohrozené alebo nie.

Nie, porovnávanie programov v súťaži o rovnakého voliča nie je útokom. Ľudia si zaslúžia vedieť, čo presne budete robiť, ak vám dajú svoj hlas a vy budete rozdávať karty pri zostavovaní novej koalície.

Lebo len poraziť Fica nestačí. Treba aj vedieť, čo robiť deň po voľbách.

 

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.