Denník N

Fond na podporu športu funguje

Museli sme zmeniť účely fondu – aby fungoval.

Fond na podporu športu funguje.
Milí športovci, aj na toto myslite pri sobotňajších volbách do NR SR.
Fond vznikol v decembri 2019 – áno, z aktivít SNS a prezidenta SOŠV Siekela. Vtedy to bolo jedno a to isté. Problém je, že motív vzniku fondu bol iný, ako je dnes. Zásadne iný.
V pôvodnom – POSLANECKOM NÁVRHU zákona, ktorý národniari presadili bez štandardnej diskusie prostredníctvom klasického medzirezortného pripomienkového konania, bolo účelov použitia financií fondu viacero.
Citát zákona: zriaďuje sa Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) ako verejnoprávna inštitúcia na účel podpory a rozvoja:
a) športu mládeže,
b) vrcholového športu,
c) športovej reprezentácie Slovenskej republiky,
d) športu pre všetkých,
e) športu zdravotne postihnutých.
Bola to taká zámerná klasika – všetko a nič. Peniaze postupne sofistikovane rozkotúľať na všetky strany. Slovenský jazyk má krajšie sloveso – prežrať. Ku korytu bude prístup len s povolením.
V minulosti vždy, všetci, hovorili, písali, že nám chýba obrovské množstvo športovej infraštruktúry. SaS tento hlas ľudu vyslyšala. Mali sme aj šťastie, pretože prvý štátny tajomník pre šport Jozef Gonci od decembra 2019 do konca marca 2020 nepohol pre fond prstom. Ako mi osobne povedal prezident SOŠV, bolo to Jozefovo obrovské manažérske zlyhanie. Za tri mesiace nezostrojil ani adresu, ani mail, ani mobil. Nevystrelil jeden jediný náboj. Nenapísal jednu jedinú vetu výzvy.
Ministerstvo školstva okamžite, po zmenách ku koncu marca, iniciovalo rezortnú novelu zákona a určilo fondu jeden jediný účel. Stavať, stavať, stavať, prípadne rekonštruovať.
Nová správna rada fondu si ideu osvojila a svoju činnosť pretavila počas troch rokov do investovania cez 60 milionov Eur. Vzhľadom k tomu, že SaS trvala na pomerne vysokej spoluúčasti investora, tak fond spoločne s financiami škôl, obcí, miest a krajov preinvestovali okolo 100 milionov. Dobrý výsledok. Sme hrdí.
Na minulotýždňovej konferencii Šport a spoločnosť v Poprade prezentoval Jaroslav Rybanský (SMER) ideu, že Fond by sa mal vrátiť k pôvodným zámerom. T.z. vydrhnúť koryto, nasypať, potom rozdať karty a začať fungovať pod starým známym smeráckym heslom: rozdeľuj a panuj.
Dnes má fond excelentne (určite ešte nie dokonale) urobené kritériá na podporu projektov. SMER má nachystané tiež svoje staré známe – ak si starosta, primátor, rektor červený, dostaneš. Ak nie, hraj šach. Ťahaj.
Dobrá správa na záver – Andrej Danko na konferencii povedal, že ON vybaví, ON pošle, ON dá, ON vybaví, ON zariadi do fondu namiesto 20 miliónov ročne až 75. Vôbec nepochybujem, že ON aj rozdá.
SaS by tiež rada do fondu viac, aspoň tých 20 miliónov, ktoré fondu pre COVID vláda vzala. SaS je jediná pravicová strana, ktorá vie, že budeme musieť v štáte šetriť. Stav verejných financií nie je ružový.
Opakujem z úvodu – ´áno, fond zriadili Andrej a Anton, ale my sme ho dali do normálnych koľaji. Dnes ide rovno, aj keď sú tlaky, aby sa čo najskôr vykoľajil.
Fond bude mať v sobotu čistý štít, aj vaše hlasy rozhodnú, či to nebude obyčajný, zhnitý a páchnuci zdroj príjmov pre vybrané skupiny.

Teraz najčítanejšie