Denník N

Výsledok volieb

Každé voľby majú víťazov a porazených. Kto bude medzi porazenými? Spoločnosť ako taká.

Už dnes možno predpovedať, že výsledkom volieb bude pokračujúca polarizácia a fragmentácia spoločnosti.

Možno ste nezaregistrovali, ale práve v deň týchto volieb je práve 85. výročie podpísania Mníchovskej dohody, ktorú inicioval britský premiér Neville Chamberlain. Predstavitelia Nemecka, Talianska, Veľkej Británie a Francúzska sa stretli v Mníchove, kde 30. septembra 1938 podpísali dohodu o odstúpení sudetských území, Petržalky a Devína Nemecku. V dodatočnom prehlásení sa zaviazali vyriešiť do troch mesiacov problém poľskej a maďarskej menšiny v ČSR.

To len uľahčilo cestu pre mocenské ambície A. Hitlera.

Teraz najčítanejšie