Denník N

Ako chceme zmeniť dôchodkový systém

Dnes mierne rozpíšem plány a vízie strany SaS s naším dôchodkovým systémom.

Problematiku dôchodkového systému vnímame vo viacerých rovinách:

  1. Opravenie napáchaných škôd a zastabilizovanie existujúceho systému Druhého piliera
  2. Poskytnutie alternatív vo výplatnej fáze
  3. Zastabilizovanie prvého piliera
  4. Motivácia domácností k tvorbe úspor
  5. Vízia koncepčných zmien v dôchodkovom systéme

Opravenie napáchaných škôd a zastabilizovanie existujúceho systému

Zníženie príspevkov do druhého piliera, vyhnanie sporiteľov z akciových fondov, zvýšenie poplatkov, zrušenie automatického vstupu mladých … všetko to zlo, čo napáchala Ficovláda, je potrebné čo najrýchlejšie opraviť.

Druhý pilier potrebuje ústavnú ochranu ako soľ. Dohodnúť sa so Smerom na konkrétnej podobe bude síce tristné, ale pevne veríme, že nie nemožné. Mňa osobne trápi najmä otázka povinného vstupu mladých ročníkov, lebo ak toto zanedbáme, budeme za to v budúcnosti ešte škaredo pykať. Netajím sa názorom, že ja by som druhý pilier urobil povinným pre každého, tu som k tomu napísal pár riadkov, ale spektrum názorov k tejto otázke je veľmi široké. Ako prijateľný variant by sa mohol javiť automatický vstup s možným opt-outom, tzn. s možnosťou prejavenia nezáujmu o sporenie v druhom pilieri. V programe máme povinnú účasť od 35 rokov len do našetrenia sumy potrebnej na vyplácanie doživotného dôchodku najmenej vo výške životného minima.

Za samozrejmosť považujeme malé užitočné zmeny ako je napríklad projekt informačnej Oranžovej obálky, s ktorým naposledy prišiel tím ekonómov z Univerzity Mateja Bela a ešte pred nimi o ňom hovoril napríklad INESS. Pri informovaní občanov ešte chvíľu ostaneme. Robustný štátny web na vzor webov z Veľkej Británie či Nového Zélandu by mal poskytovať úplné a zrozumiteľné informácie o dôchodkoch pre každého, kto sa o svoj dôchodok zaujíma. Aby nám ho hneď po ďalších voľbách nespľundroval a nenakŕmil grafmi alá Sociálna poisťovňa nejaký darebák, o prevádzku by sa mal starať transparentne vysúťažený think-tank, univerzita, či neziskovka.

Ministerstvo školstva je potrebné súriť, aby bolo do učebných osnov konečne zavedené vyučovanie Finančnej gramotnosti. Medzičasom by bolo vhodné zaradiť pár hodín do posledných ročníkov na stredných aj vysokých školách, bez ohľadu na to či ide o veterinu alebo štúdium práva. Katastrofálny stav, kedy čerství absolventi nerozumejú fungovaniu hypoték a nie to ešte dôchodkovému systému, nie je akceptovateľný.

Ešte krátko k poplatkom. Pri pokračujúcej neochote DSS robiť niečo s ich výškou bude na mieste otázka, či neumožniť správu dôchodkových fondov aj iným komerčným správcom a vpustiť tak medzi etablovaných hráčov trochu sviežeho vetra.

Výplatná fáza

Anuitná novela je asi najväčší prúser vlády Róberta Fica v oblasti dôchodkov. Prečo je to celé zle, sme ja aj Jozef Mihál vysvetľovali v množstve textov. Riešením je poskytnúť čerstvým dôchodcom väčšiu slobodu rozhodovania. Znížiť minimálnu výšku anuity (od poisťovne povinne zakúpeného dôchodku) a zadefinovať pravidlá pre programový výber sú opatrenia, na ktorých by sa mala bez väčších problémov zhodnúť celá pravica. Detailnejšie riešenia budú určite predmetom obsiahlych diskusií.

Zastabilizovanie prvého piliera

Prvý pilier je bezodná čierna diera, ktorej rozširovanie je potrebné dostať pod kontrolu. Používať prvý pilier ako jednoduchý korupčný prostriedok (vianočné príspevky, zvyšovanie dôchodkov) je navyše extrémne spoločensky nebezpečné. Jediným nám známym účinným spôsobom ako dostať prvý pilier pod kontrolu je zakotviť v ústavnom zákone fiškálnu vyrovnanosť prvého piliera. Koľko sa vyberie, len toľko sa môže prerozdeliť. Presne takto to už roky funguje napríklad vo Švédsku. Zvýšiť dôchodky, respektíve výdavky na dôchodky, bude v takom prípade možné iba zvýšením odvodov. Už nebude také jednoduché hrať sa pred voľbami na Ježiška.

Zakotviť fiškálnu vyrovnanosť zároveň znamená, že budeme musieť pracujúcim konečne otvorene povedať, že prvý pilier nás nestojí iba 18 % odvodov na takzvané „dôchodkové poistenie“. Druhý variant, znížiť dôchodky skoro o tretinu, je samozrejme neakceptovateľný. Na okraj spomeniem, že Odvodovým bonusom sa tento „detail“ vyrieši. S uvedeným sa mimochodom ruka v ruke vyrieši aj nespravodlivé krátenie dôchodkov súčasným druho-pilierovým dôchodcom. Dlhodobým cieľom je postupné zvyšovanie solidarity v prvom pilieri s perspektívou zmeny na dôchodkovú dávku rovnú pre každého (plná solidarita prvého piliera).

Bude fiškálna vyrovnanosť znamenať zastavenie valorizácie dôchodkov? Nie, valorizácia však bude plne závislá od stavu na trhu práce a od výkonnosti ekonomiky. Keď porastú mzdy a tým pádom aj odvody, bude aj na valorizáciu. „Idylku“ naruší iba zmena pomeru medzi dôchodcami a pracujúcimi. Preto je dôležitý nasledujúci bod.

Motivácia domácností k tvorbe úspor

Na švajčiarske dôchodky zabudnite. Nebudú ani s dobre fungujúcim druhým pilierom. Na to si jednoducho musíte odkladať viac, povinné odvody stačiť nebudú. Motivovať vás k sporeniu je aj záujmom štátu. Prečo? Lebo bez toho budú dôchodky nič moc a nič moc znamená pre politika problém. Nechajme bokom tretí pilier (DDS), ktorý relatívne funguje, aj keď pár vylepšení by ešte zniesol. Aby to celé dávalo zmysel, musia byť splnené dva predpoklady:

1. Benchmarking finančných produktov. Keď si už od úst odtrhnete a niečo si dokážete odložiť pre svoju krajšiu budúcnosť, nemôžete po pár rokoch zistiť, že ste boli sprosto podvedený a Vaše peniaze sú fuč. Vaša ochota sporiť klesne v tom momente pod bod mrazu a zrejme sa už nikdy neobnoví.

Ako „dôchodkové“ produkty je dnes predávané aj rôzne smetie oblepené všakovakými poplatkami sprava i zľava. Urobiť pre laika zrozumiteľné grafické porovnanie nákladov jednotlivých produktov (hviezdičky, teplomer, známkovanie, …) je základným predpokladom, aby snaha podporiť tvorbu úspor nevyšla nazmar.

2. Daňová úľava / podpora štátu. Bez toho to, žiaľ, veľmi nefunguje. Jednotlivec potrebuje pozitívne nakopnutie, behaviorálna psychológia nepustí. Ono to tu kedysi aj bolo, 12 000 Sk ako odpočítateľná položka zo základu dane, a veru „smetie“ sa vtedy predávalo výborne. Keďže nebol splnený predpoklad číslo jedna, benchmarking, štát podporil najmä šikovných predajcov a nie tvorbu úspor.

Za vhodné považujeme taktiež motivovať sporiteľov k dobrovoľným príspevkom do druhého piliera vo väčšej miere ako dnes, a to zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

Osobne si viem predstaviť, že na čiastočne dôchodkový produkt sa zmení aj stavebné sporenie. Ľudia ho poznajú, majú ho radi, zrušenie jeho podpory by brali s nevôľou, len tá štátna podpora sa už dlho míňa cieľu. Siahnuť na dôchodkové úspory v prípade kúpy prvého bývania je možné napríklad aj v Austrálii.

Výsledkom by malo byť, že budú podporované tri druhy súkromného sporenia, s rôznymi vlastnosťami, vďaka čomu by malo byť pokrytie obyvateľstva dostatočné:

  • také, na ktoré sporiteľ nemôže siahnuť až do dôchodkového veku, ale získa od zamestnávateľa peniaze, ktoré by inak nezískal (tretí pilier)
  • také, na ktoré sporiteľ nemôže siahnuť až do dôchodkového veku a získa úľavu na dani (druhý pilier)
  • také, na ktoré bude môcť za presne definovaných podmienok siahnuť a získa podporu / úľavu na dani (stavebné sporenie; iný finančný produkt spĺňajúci predpísané kritéria)

Koncepčné zmeny v dôchodkovom systéme

Od debaty dobrý – zlý druhý pilier, resp. dobrý – zlý systém súkromného sporenia, by sme sa konečne mohli posunúť k debate či je koncepčné nastavenie nášho dôchodkového systému dobré a ako by sme ho mohli vylepšiť. Skúsenosti zo zahraničia totiž ukazujú, že so sporiacimi piliermi vo forme DC schém nepanuje až taká všeobecná spokojnosť. V niektorých štátoch sa preto DC schémy dopĺňajú DB schémami. Ak patríte medzi 99 % ľudí, ktorí nevedia o čom teraz rozprávam, rozdiel medzi DC a DB schémami si môžete prečítať nižšie.

Výzvou je taktiež debata o spôsobe investovania dôchodkových úspor.

Toľko k plánom SaS v oblasti dôchodkového systému. Celý náš volebný program si môžete pozrieť tu.

DC schéma (defined contribution) je dôchodkový fond založený na princípe „koľko si nasporíš, toľko máš“, rovnako ako náš Druhý pilier. Investičné riziko znáša individuálne každý sporiteľ, ktorý na konci sporenia musí rozhodnúť o spôsobe čerpania svojho dôchodku. V DB schémach (defined benefit) sa dôchodok určuje na základe poistno-matematických princípov a nezávisí primárne od zhodnotenia na osobnom dôchodkovom účte. Pre určenie dôchodku v DB schémach sú dôležité parametre ako počet rokov odvádzania príspevkov a ich výška. Každá dôchodková schéma tak vykonáva rovnakú funkciu ako štát = určuje pravidlá prerozdeľovania príspevkov. DB schémy sú teda plne zásluhové, rovnako ako DC schéma, ale v očiach budúceho dôchodcu poskytujú „istotu“, aj keď v skutočnosti trhovému riziku podliehajú, nakoľko peniaze sa tiež investujú. DB schémy zároveň eliminujú riziko „zlého výberu“ z dôchodkových fondov s rôznym investičným zameraním a zabezpečujú aj výplatnú fázu.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.