Denník N

„ : “ Mohamed a Ježiš by sa nedohodli

kto si myslí , že zbojník Ficko či extrémisti z „britain first“ ochránia Európu pred islamizáciou je mimo. islam je progresívnejší ako kresťanstvo. i keď každý kto čítal korán vie, že interpretácia textov a osôb židovskej Tóry, je v ňom viac ako neštandardne pomýlená :D. zdá sa ale, že prichádza čas pomýlených interpretácií a nových mýtov. no a Európa, kde už nikto ničomu neverí, je pre islam ideálnym misijným cieľom. nemyslím si, že sa to deje vedome. skôr potichu a prirodzene. to slabšie, vyprázdnené, bez živých skutkov ustupuje silnejšiemu. tomu s pomýleným obsahom, ale o to radikálnejšími skutkami. nastáva istý druh „prirodzeného výberu“ v religiozite ľudstva. podobne ako sa po páde Rímskeho impéria v barbarskej Európe udomácnilo kresťanstvo.
kto si dnes spomenie na krásnu grécku, rímsku, severskú, keltskú či slovanskú mytológiu. nikto. „credo in unum deum!“ – zmiatlo starých bohov a hrdinov do priepasti zabudnutia. a staré mýty sa dnes musíme učiť nanovo. mamky nám nespievajú o kyklopoch… pardon! … o Corgoňovi, Svarocovi a Lade. nie. dozvedáme sa o Jankovi a Marienke :D možno práve preto sa sami čochvíľa staneme mýtmi. iste nie zajtra, ani o rok. ale prirodzený beh dejín nik nezastaví. príbeh o synovi Boha, ktorý sa v dejinách mnohokrát prerozprával naprieč kultúrami, sa nasýtil. vyprázdnila sa podstata tohto posolstva. i preto, že nachádzame nové vedecké dôkazy, ktoré naštrbujú paradigmy poslednej interpretácie onoho príbehu. i preto, že priepasť medzi ohlasovaným a životnou realitou už nepreklenie žiadna metafora ani interpretácia. živé skutky ľudí pod krížom sú v plnom rozpore s mŕtvymi kresťanskými doktrínami. aj preto príbeh o stolárovi vymeníme za príbeh o lotrovi a zlodejovi, ktorého si Alah vybral, aby dal svetu nový poriadok. napokon… v krajine kde je národným hrdinom zbojník :D sa jeden lotor navyše poľahky zmestí. a heslo „credo in unum deum“ naplní na pár nasledujúcich storočí svoj obsah v „Alláhu akbar“.
Nicejský koncil, ktorý urobil z proroka a reformátora Ježiša – syna Boha, sa paradoxne stane dôvodom zániku jednej kultúry. tá svojim trvaním nepresiahne kult boha Amon-Rea v Starom Egypte. ani iné kulty naprieč dejinami ľudskej religiozity. o tisíc rokov, bude kresťanstvo epizódka, na ktorú si tak ako na staroveké mýty, spomenie len zopár zanietených intelektuálov.
© i.b. kráľ – 3/február 2016

Teraz najčítanejšie

ivan baláž kráľ

ivan baláž kráľ – básnik a výtvarník ivanbalazkral@gmail.com www.ivanbalazkral.com   Predstaviteľ a tvorca slovenskej literárnej a výtvarnej AUTENTY. Narodil sa 3. augusta v Prešove na Slovensku, ako potomok rodu Balas de Villa Bala. ŠTÚDIA Dopravné staviteľstvo (Highway and Bridge design) študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove (1992-1996). Tu získal zručnosti projekcie a navrhovania, ale najmä technickej i umeleckej kresby. Filozofické a teologické vzdelanie získal počas štúdia Teológie a Etiky na Univerzite Komenského v Bratislave, na katedre cirkevných dejín si osvojil nuansy sakrálneho umenia (1997-2002, Mgr). Dejiny so zameraním na dejiny umenia vyštudoval na Teologickej fakulte v Košiciach (2004-2007, Mgr.). Žurnalistiku a média so zameraním na reklamu na Katolíckej Univerzite v Ružomberku (2005-2008, PhD.).  Manažment na WSM v Legnicy (PL), Fakulte manažmentu a marketingu (2014-2016, magister). Psychológia (trvá). VÝTVARNÁ TVORBA Vo výtvarnom umení sa I. B. Kráľ venuje figurálnej maľbe (1999) a v menšom meradle i hlinenej plastike (1996). Ako predstaviteľ AUTENTY silne nadväzuje na slovenskú MODERNU. Jeho výtvarné videnie ovplyvnili najmä modernisti (Mikuláš Galanda a Ľudovít Fulla, Koloman Sokol, Imrich Weiner-Kráľ, J. Teodor Tekel) ale aj postmodernista Peter Baláž, kubistické koncepty Imricha Vysočana, francúzsky a český kubizmus (Georges Braque, Emil Filla). Z techník používa najmä akryl, kresbu rudkou, tuš, pastel, gvaš a ich vzájomné kombinácie. Programovo si všíma človeka a život. Ukazuje vnútorný boj v jednoduchej, často silne abstrahovanej figurálnej kompozícii. LITERÁRNA TVORBA Básnické videnie I. B. Kráľa ovplyvnil symbolizmus (Jean Nicolas Arthur Rimbaud), existencializmus (Albert Camus, Jean Paul Sartre), surrealizmus (André Breton) ako aj Charles Bukowski a viaceré moderné i avantgardné formy. Venuje sa témam existencie, lásky, intimity, slobody, zmyslu života a osobnej spravodlivosti. Jeho poézia je plná symbolov, zvratov, filozofických a krátkych ideových náčrtov – náznakov. Pomocou nich v dielach vytvára ideové a funkčné roviny. Básne i prózy sú intersubjektívnym príbehom, ktorému autor dáva literárnu podobu. Používa integrovaný rým, integrovanú asonanciu a voľný verš s pop-jazzovým rytmom. Poézia je intímna a autobiografická. Silne sa inšpiruje symbolickou funkciou slov. Čerpá z kultúrnych a konzumných archetypov. DIZAJN Po ukončení štúdia na priemyslovke (1996) pokračuje I. B. Kráľ v rodinnej tradícii a venuje sa dizajnu. Silnú rodinnú tradíciu založil módny návrhár a pedagóg Ondrej Baláž (1923-2004), pedagóg, jeden z prvých módnych dizajnérov a návrhárov v Československu. Pôsobil ako hlavný návrhár v rodinnej textilnej fabrike LANA (spoluvlastníci Molčan-Bohňa 1938-195?) svojho švagra A. Molčana a manželky Anny rod. Balážovej. V začiatkoch sa LANA špecializovala prevažne na výrobu uniforiem pre žandárov, železničiarov a hasičov. Príchodom mladého návrhára, sa rozbieha výroba unikátnej konfekcie. Ondrej Baláž bol tvorcom množstva pôvodných strihov a grafických vzorov. (Krátko pred znárodnením Bohňa vezme celú hotovosť a emigruje do Nemecka.) Po znárodnení fabriky LANA (začiatkom päťdesiatych rokov) je Ondrej Baláž nútený pracovať ako majster v OZKN v Prešove. Odevné závody vznikli z materiálovo-technického zázemia skonfiškovaného pri znárodnení MAGURY a LANY i viacerých súkromných dielní a menších výrobní odevov. Po uvoľnení pomerov pôsobi Ondrej Baláž, ako pedagóg na tunajšej strednej textilnej škole. Dizajnérska rodinná tradícia pokračovala v osobe Jozefa Baláža najml. (1939-2014). Slováka, jedného z prvých československých interiérových dizajnérov, pôsobiacich vo Švédsku. Jeho práce nájdeme v desiatkach hotelov, foyerov, spoločenských a účelových stavieb na Slovensku v Čechách i vo Švédsku. Poslednými predchodcami v rodinnej tradícií boli maliar Peter Baláž (1955-1983), grafik Jaroslav Baláž (*1951), významný zberateľ európskeho umenia Milan Baláž a architekt Miroslav Macejko. Ivan Baláž Kráľ pokračuje v dizajnérskej tradícií a venuje sa najmä interiérovému dizajnu. Vytvára úžitkový bytový dizajn a bytové doplnky. Používa recyklovanú drevnú hmotu a recyklované súčasti starého nábytku (revival design). Rovnako spracúva produkty masového priemyslu, ktoré pretvára na účelné a praktické súčasti neoindustriálnych domácností. Z materiálov používa najmä drevo, oceľ, dyhu, plasty... a ich vzájomné kombinácie. Realizovaným produktom dodáva osobitý vnútorný no vždy úžitkový rozmer. KNIŽNÉ MONOGRAFIE 2000 – Básne živé i mŕtve ISBN 80-968325-0-6 ( Arkus, Prešov, SK) (Poems living and dead) 2001 – Ondrašovce, ľudia a obec na výšinách (co-author / Prešov, SK) (Odrasovce, people and village in highlands) 2003 – Básne bara ex nihilo ISBN 80-968325-5-7 (Arkus, Prešov, SK)(Poems of bara ex nihilo) 2006 – súmrak / kar múz ISBN 80-969590-0-X (Prešov, SK)(twilight / afterfuneral muses party:) 2006 – Kompendium reklamy (manuscript / Ružomberok, SK) - (Compendium of advertising) 2007 – Návrat Braku (co-author /Žilina, SK) ISBN 978-80-85161-51-9 (Return of the Schlock) 2010 – Muuza (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-168-5 (Muse) 2011 – Muuza 2011 (co-author / Trnava, SK) ISBN 978-80-8105-213-2 (Muse) 2011 – REKLAMA A SPOTREBITEĽ ISBN 83-89884-67-4 (Warszawa, PL) (Advertisement and consumer) 2011 – Modern views on social counseling ISBN 978-83-611-49-37-8 (co-author / Chełm, PL) 2012 – Communication in Social Marketing Consultancy ISBN 978-80-89372-38-6 (co-author / Prešov, SR) 2014 – vrieskajúca posteľ (CZ, SR villa bala) ISBN 978-80-971854-0-4