Denník N

Premiér vypátral milióny Matoviča v jeho trinástej komnate…

Zneužívanie moci premiérom v priamom prenose.

Aspoň tak vyznieva nezvyčajný prístup Ta3 pri odvysielaní tlačovky premiéra Fica, v polohe zástancu práv verejnosti, ktorý má právo sa brániť voči Matovičovi, jeho útokom, tvrdeniam a tričkám venovaných predstaviteľovi moci – Robertovi Ficovi, predsedovi vlády SR . Po neštandardnom úvode som si uvedomila, že hovorí aj v mene mojom, mojich priateľov, ale aj svojich odporcov.

Dovoľujem si požiadať pána premiéra, aby do svojich tvrdení uviedol, že v mojom mene nehovorí a neželám si, aby do ním sformovanej verejnosti ma akokoľvek zahrnoval a s pojmom verejnosť manipuloval. V priestoroch Úradu vlády SR si robiť  trápnu politickú propagandu na tvrdeniach, ktoré on sám kvalifikuje ako daňový podvod údajne z pohľadu jemu dostupných nespochybniteľných dôkazov, hoci  vie, že dôkazy po kompletizácii vrhajú aktivity Matoviča do inej pozície, je úbohé aj počas predvolebnej kampane.

Prečo žongluje s nekompletným spisom z daňovej kontroly a prečo 30 dní pred voľbami sa obracia na verejnosť, z ktorej podľa posledných prieskumov mu dôveruje 32 % voličov? Vari začal dôverovať prieskumom zahraničných agentúr, podľa ktorých nemá v momentálnej situácii šancu prekročiť 30 % hranicu ?

Chápem, že tvrdenia Matoviča o jeho účtoch vyvrátil aktuálnym údajom o tom, že účet nemá . Divila by som sa keby ho mal vôbec a keby ho hneď nezrušil ako to prasklo, ale verím aj tomu, že Matovič sa spoľahol na svoj zdroj. Premiér vracia úder rovnakou zbraňou, fabuláciou nejakého časového momentu zo života Matoviča.

Matovič svojimi tričkami, transparentmi a vyhláseniami sa netají tým, že premiéra aj jeho vládnu suitu považuje za zlodejov, prisatých na štátnu správu. Matovič politik, poslanec má právo žiadať od vlády vysvetlenie a riešenie káuz. Nedostáva žiadnu odpoveď, ani závery z parlamentných výborov ani orgánov činných v trestnom konaní. Predsa nie je premiér, aby mu niekto zo strachu vyhovel. Fico si uvedomuje, že ako končiaci premiér bude vždy zodpovedným predsedom strany,  má k dispozícii rečnícky pult na úrade vlády a niečo mocnejšie – brachiálne zložky, ktoré mu podsúvajú informácie, na ktoré nemá formálne ani procesné právo.

Premiér Fico nie je účastníkom daňového konania, ani zástupcom orgánu nadriadenému daňovým orgánom a daňové tajomstvo bráni tomu, aby oficiálne materiály z daňového úradu dostával. Správca dane, ktorý Ficovi doklady poskytol, porušil najprincipiálnejšie pravidlo štátnej správy, zachovanie mlčanlivosti.

Výpoveď osoby v daňovom konaní je tajná, použiteľná výlučne na účely správneho konania. Matovič predal vlastný majetok. Pravdepodobne  z dôvodu objektívnosti upozornil kupujúceho na ohlásenú daňovú kontrolu. Vybral si vlastné peniaze z vlastnej firmy. Stali sa jeho majetkom , ktorý  mal po skončení daňového obdobia zdaniť. Podstatné okolnosti pre Fica  sú nepodstatné a  zrejme ho  ani nezaujímajú. Nevieme, či sa jednalo o výber majetku, pôžičku, alebo inú finančnú operáciu, ani neoznámil výsledok daňovej kontroly ukončenej v roku 2008 . Fico nepredložil ani jeden doklad o daňovom nedoplatku Matoviča, doklad k trestnému stíhaniu , ani odsúdeniu.  Fico sa odmietol vyjadriť potrestaniu za  trestný skutok , pretože vie, že konanie voči Matovičovi neprekročí prah budovy súdu. Právnikovi Ficovi prezumcia neviny , prekážka bezúhonnosti a absencia rozsudku veľa nehovoria,  Matoviča označil daňovým podvodníkom, hrou na tribúna verejnosti, ktorým sa sám ustanovil 30 dní pred voľbami. Pohľad na Fica evokuje nápadnú podobnosť medzi ním a  (vymysleným) českým velikánom Járom Cimrmanom: “ Môžete sa na neho hnevať, môžete s ním nesúhlasiť, ale to je asi tak všetko, čo môžete robiť.“

Dokonalosti prezentácii hrdinskej obeti Fica pre verejnosť chýbal iba zvukový doprovod –  internacionálou . Demagogické označovanie politických oponentov  pred voľbami  nálepkami podvodníkov, neplatičov dane nie je ničím iným ako manierom komunistického zmätka.  Zrazu vie o úbohom živnostníkovi kupujúceho Matovičovu firmu, že je len vlastne úbohý zamestnanec slúžiaci imperialistovi. A  veritelia Váhostavu – tiež mnohí živnostníci,  ktorí odovzdali stavebný materiál, prácu a boli bohapusto okradnutí takzvaným predajom pohľadávky, nie sú tiež len úbohí živnostníci? Nevedel pán premiér, že päťdesiat percent pohľadávky nepokryje ani vynaložené náklady ? Alebo živnostníci nemali politické ambície a nepredstavovali žiadnu hrozbu pred voľbami ?

Premiér  donedávna nechcel poznať a vidieť škandály vlastnej vlády, členov strany Smer a parazitujúcich firiem prisatých na štátny rozpočet. Vari sa  jeho ostrozrakosť  prebudila 30 dní pred voľbami?

Hrá vabank alebo stratil súdnosť? Defrauduje autoritu ústavného inštitútu, keď z pozície predsedu vlády SR na tlačovke používa plytké politicko – záujmové útoky, zneužívaním inštitúcií, porušením daňového tajomstva. Nedávny mediálny duel v súvislosti s Procházkovým financovaním vyniesol na svet spôsob akým iný politici predávali svoje firmy. Aj ku nim bude tlačovka?

Nezaujíma ma , kto a kedy svoju firmu, záhradu alebo vinicu predáva, či kupuje. Môže to urobiť kedykoľvek, predať komukoľvek a za podmienok, s ktorými každá strana súhlasí. Za určitých právnych podmienok alebo po vzájomnej dohode môže od takejto zmluvy odstúpiť aj do hodiny. Zákon o ochrane spotrebiteľov dokonca presne vymedzuje dokedy kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak daňovník písomnosti stratí alebo zničí, v zmysle zákona má dostať pokutu. Ak správca dane nevie z tohto dôvodu urobiť kontrolu, daň určí z dostupných pomôcok a právny subjekt sa môže súdiť a predkladať dôkazy. Ak daňovník doklady nepredloží súd rozhodne v prospech správcu dane a daňovník zaplatí pokutu aj daň, a ak nie, vymáha ju správca dane exekučným konaním. Povinnosťou daňového úradu je zachovať mlčanlivosť s výhradou možnosti uverejnenia mena dlžníka a výšky dlhu.

Čomu z tohto trojjediný  – právnik, premiér a predseda strany nerozumie?

Bohužiaľ rozumie, pochopil, že škandály prekročili prah úradu premiéra. Fico do Matoviča nestrieľa slepými nábojmi prvý krát  v duchu najpodstatnejší je hlasný zvuk streľby. Postupom  podobným ako v auguste, keď presviedčal verejnosť, že poskytovanie zliav je trestným činom. (Blog: Poskytovanie zliav na tovar trestným činom krátenia daní?)

Záznam z tlačovej besedy odvysielaný TA3 bol zvláštny a svojim spôsobom prvým svojho druhu. Jednak tým, že do formátu „ Trinásta komnata…“ umiestnili názor premiéra Fica na Matoviča, čím znevážili kvalitný formát a po druhé tým, že tento názor motivovaný čisto politicky a osobne bol prezentovaný ako oficiálny názor predsedu vlády a dokonca odôvodnený potrebou nárokov verejnosti vedieť odhaľujúce skutočnosti o Matovičovi. Zvláštna synchronizácia udalostí.

A tak očakávame všetci reakciu Matoviča. Ak podá Matovič žalobu na ochranu osobnosti,  Fico musí vo svojej dôkaznej povinnosti preukázať, že bol Matovič v deň tlačovky právoplatne odsúdený za daňový podvod, pretože tvrdil o ňom, že je daňový podvodník. V prípade, že by Fico žaloval Matoviča za jeho výroky, Matovič by musel dokazovať svoje tvrdenia. Dokazovanie v druhom prípade nehrozí, nie je žiadúce, priťahovalo by  záujem médii.

Znôžkou nezákonne zverejnených údajov, ich svojvoľného výkladu a  kvalifikovania na trestný čin, premiér dehonestoval nielen inštitút a vážnosť úradu, ktorý zastáva, ale aj vlastnú právnu reputáciu. Nuž, ale v podhubí politických podrazov treba opozíciu rozdeliť pred voľbami akoukoľvek témou a najlepšie, ak sa samozvaný predstaviteľ verejnosti tomu postaví na čelo.

 

Teraz najčítanejšie