Denník N

Učiteľke, ktorá popiera vedu a šíri ideológiu, hrozí doživotný zákaz činnosti

V posledných dňoch sa medzi dezinfoscénou začal šíriť článok denníka Postoj o učiteľke, ktorej hrozí doživotný zákaz učiť, pretože odmietla siedmakov a ôsmakov vyučovať o súčasných rodových „teóriách“. Článok sa snaží vykresliť učiteľku ako obeť neprávosti a diskriminácie zo strany školy a štátu. Avšak, ak sa pozrieme na fakty, zistíme, že učiteľka nie je obeťou, ale páchateľkou nezodpovednosti a ignorancie.
Učiteľka Glawdys Legerová bola dvanásť rokov učiteľkou cudzích jazykov na anglikánskej škole biskupa Justa v Bromley. Odtiaľ ju v máji 2020 prepustili, pretože sa odmietla podriadiť novým školským osnovám, ktoré vyžadovali, aby sa už žiaci 7. ročníka učili o súčasných rodových teóriách. Tieto teórie sú vedecky podložené poznatky o tom, ako sa formuje a prejavuje rodová identita človeka. Tieto teórie nám pomáhajú lepšie pochopiť rozmanitosť ľudskej spoločnosti a rešpektovať práva a potreby každého jednotlivca.
Legerová sa vtedy rozhodla, že bude vyučovať „kresťanský pohľad na LGBT témy, keďže študenti dostávali iba jednostranný výklad“. Podľa Legerovej bol navrhovaný štýl vyučovania o týchto témach príliš jednostranný. Žiakov mali učitelia napríklad otvorene učiť, že sa človek môže „narodiť v nesprávnom tele“, a púšťať im film s LGBT tematikou. Po rodičovskej sťažnosti škola Legerovú prepustila.
Podľa rodičovskej sťažnosti Legerová uviedla, že podľa kresťanskej viery je životný štýl LGBT komunity „hriech“ a že transrodoví ľudia sú „zmätení“. Sťažnosť podal rodič jedného zo žiakov, ktorý bol tiež katolík. Uvádza denník Postoj, zabudol však uviesť, že pani učiteľka tvrdila aj to, že Boh stvoril sex len pre manželstvo, čo sa ešte ako tak dá zniesť ale podnetom pre rodiča bolo tvrdenie, že „Boh ťa nebude milovať ak sa budeš správať ako chlapec keď si dievča“.
Legerová prostredníctvom advokátskej skupiny Christian Concern uviedla, že má „veľký súcit s LGBT ľuďmi, najmä s tými, ktorí trpia zmätením v oblasti rodu“, no „nemôže s čistým svedomím učiť alebo hovoriť veci, ktoré sú v rozpore s jej vierou“. Tvrdí, že strata zamestnania a následné vyšetrovanie zo strany štátu si „vyžiadali svoju daň“.
Školský úrad posunul jej prípad vládnemu Úradu pre reguláciu výučby (TRA), ktorý jej oznámil, že môže doživotne prísť o možnosť učiť „z dôvodu neprijateľného profesionálneho správania“. Úrad učiteľke oznámil, že jej správanie je „v rozpore so základnými britskými hodnotami v tom, že mu chýba tolerancia voči ľuďom s odlišným presvedčením“. Vypočutie týkajúce sa „spôsobilosti na prax“ Legerová absolvovala v októbri 2020. Termín konečného rozhodnutia TRA ešte nebol stanovený.
Učiteľka, ktorá odmietla učiť o týchto teóriách, sa dopustila vážneho porušenia svojej profesionálnej etiky a povinnosti. Namiesto toho, aby poskytovala svojim žiakom kvalitné a aktuálne vzdelanie, rozhodla sa šíriť dezinformácie a predsudky. Týmto spôsobom nielenže poškodila svoju reputáciu, ale aj ublížila svojim žiakom, ktorí by mali mať právo na objektívnu a pravdivú informáciu.
Je smutné a alarmujúce, že takéto prípady sa stávajú v 21. storočí, keď máme k dispozícii toľko dôkazov a poznatkov o svete okolo nás. Je to podobný level ako keby učiteľka popierala evolúciu a heliocentrizmus, a učila deti, že Zem stvoril Boh a žena vznikla z rebra, slnko je božie oko a nepovedala im o tom, že sú to metafory. Takéto učenie by bolo nielen nezmyselné, ale aj nebezpečné.
Preto je potrebné dôrazne odsúdiť takéto správanie a zabrániť jeho opakovaniu. Učitelia by mali byť vzorom pre svojich žiakov a dodržiavať najvyššie štandardy vedy a morálky. Nemali by sa nechať ovplyvniť svojím osobným presvedčením alebo tlakom vonkajších skupín. Mali by si uvedomiť, že ich úlohou je vzdelávať budúce generácie občanov, ktorí budú schopní kriticky myslieť a rešpektovať rozdielnosť.
Tento článok je len jedným z mnohých príkladov, ako politické a konzervatívne denníky sem neustále vnášajú zbytočné napätie a rozbroje. Tieto denníky sa snažia vyvolávať emócie a sympatie u svojich čitateľoch tým, že prezentujú príbehy ako tento z jednostrannej a zaujatej perspektívy. Tieto denníky nemajú záujem o pravdu a objektivitu, ale o manipuláciu a propagandu. Tieto denníky sa nezaoberajú skutočnými problémami a riešeniami, ale vytváraním nepriateľov a konfliktov. Tieto denníky sú hrozbou pre demokraciu a spoločnosť.
Preto by sme mali byť opatrní a kritickí voči tomu, čo čítame a počúvame. Nemali by sme sa nechať ovplyvniť falošnými správami a dezinformáciami, ktoré nás chcú rozdeľovať a zneužívať. Mali by sme sa informovať z viacerých zdrojov a overovať si fakty a argumenty. Mali by sme sa snažiť pochopiť a rešpektovať rôzne názory a pohľady, aj keď sa s nimi nezhodujeme. Mali by sme sa zapájať do konštruktívnej a civilizovanej diskusie a hľadať spoločné záujmy a hodnoty.
Na záver by som rád pogratuloval denníku Postoj k úspechu na dezinfoscéne. Je to skvelý príklad toho, ako sa dá využiť senzácia a emócia na zvýšenie čítanosti a vplyvu. Je to tiež skvelý príklad toho, ako sa dá ignorovať realita a logika na podporu ideológie a agendy. Je to tiež skvelý príklad toho, ako sa dá ubližovať ľuďom a spoločnosti na úkor vlastného prospechu.
Možno si niektorí myslia, že vyhodenie učiteľky je poburujúce a nespravodlivé. Možno si niektorí myslia, že učiteľka je hrdinkou a mučenica. Možno si niektorí myslia, že učiteľka je obetou konšpirácie a prenasledovania. Ale ja si myslím, že vyhodenie učiteľky je len malý detail v porovnaní s tým, čo sa deje v našej krajine. Lebo tu kvôli podobným bludom z novín a od politikov zastrelili dvoch ľudí.

Teraz najčítanejšie