Denník N

Aha, už je to tu, chcú od nás, aby sme 4-ročné deti učili masturbovať!

Možno ste sa už stretli s touto šokujúcou správou na sociálnych sieťach alebo v médiách. Niektorí ľudia tvrdia, že istá nemenovaná strana, EU či WHO nám chcú vnútiť svoje liberálne a perverzné názory na sexualitu a výchovu detí. Podľa nich by sme mali učiť naše nevinné ratolesti, ako si robiť dobre rukou alebo hračkou, a to už od škôlky! veď čítajte sami od strany 47: https://www.bzga-whocc.de/…/BZgA_Standards_Czech.pdf
Je to pravda? Musíme sa báť, že nám zoberú naše deti a zmenia ich na sexuálne závislých a zdegenerovaných jedincov? Alebo je to len ďalší príklad dezinformácií a manipulácie, ktoré sa šíria internetom?
Aby sme našli odpoveď, musíme sa pozrieť na zdroj tejto kontroverzie. Ide o dokument s názvom “Štandardy sexuálnej výchovy pre Európu”, ktorý bol vypracovaný Nemeckou federálnou agentúrou pre zdravotnú výchovu (BZgA) a WHO. Tento dokument si môžete stiahnuť [tu] a pozrieť si ho sami.
V tomto dokumente sa uvádza, že sexuálna výchova je dôležitá pre zdravý a šťastný život detí a mladých ľudí. Sexuálna výchova by mala byť prispôsobená ich veku, potrebám a záujmom, a mala by im poskytnúť informácie, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu chrániť svoje zdravie a práva, budovať vzťahy založené na láske a rešpekte, rešpektovať rozmanitosť ľudí a spoločnosti a užívať si svoju sexualitu bezpečne a zodpovedne.
V dokumente sa tiež uvádza, že sexuálna výchova by mala byť poskytovaná v spolupráci s rodinami a komunitami, a že by mala brať do úvahy kultúrne, náboženské a etické hodnoty. Sexuálna výchova nie je o tom, ako naučiť deti masturbovať alebo ako im vnucovať určitú sexuálnu orientáciu alebo identitu.
Tak kde sa vzal ten neslávny cieľ o dotýkaní sa svojho tela? Na strane 47 sa nachádza tabuľka s názvom “Témy a učebné ciele sexuálnej výchovy podľa vekových skupín”. V tejto tabuľke sa uvádza, že pre deti vo veku 4-6 rokov je jedným z učebných cieľov “pochopiť, že dotýkanie sa svojho tela je príjemné”. Tento cieľ je zaradený do témy “Užívanie si a ochrana svojho tela”.
Teraz si možno poviete: Aha, tak tu to máme! Tu je dôkaz, že nám chcú učiť naše deti masturbovať! Ale počkajte chvíľu. Skúsme si prečítať celý text, ktorý sprevádza tento cieľ. Toto je, čo sa tam píše:
“Deti vo veku 4-6 rokov sa učia, že dotýkanie sa svojho tela je príjemné a že to je normálna súčasť ich vývinu. Učia sa tiež, že majú právo na súkromie a intimitu, a že by mali rešpektovať súkromie a intimitu iných ľudí. Učia sa, že niektoré časti tela sú citlivejšie ako iné, a že niektoré dotyky sú vhodné a iné nie. Učia sa, že môžu povedať nie, ak sa cítia nepríjemne alebo ohrozene dotykom iného človeka. Učia sa, že majú právo na ochranu pred sexuálnym zneužívaním a násilím.”
Z tohto textu je zrejmé, že tento cieľ nie je o tom, ako naučiť deti masturbovať, ale ako im pomôcť spoznať svoje telo a jeho funkcie, rozvíjať sebavedomie a sebaúctu, stanoviť si hranice a povedať nie, rešpektovať súkromie a intimitu seba a iných, a chrániť sa pred sexuálnym zneužívaním a násilím.
Tieto ciele sú dôležité pre zdravý vývin detí, pretože im pomáhajú budovať zdravý vzťah k svojej sexualite. Deti, ktoré dostanú adekvátnu sexuálnu výchovu, sú lepšie pripravené na pubertu a dospievanie, majú nižšie riziko nechceného tehotenstva, pohlavne prenosných chorôb, sexuálneho zneužívania a násilia, majú vyššiu sebaúctu a spokojnosť so svojím telom, majú lepšiu komunikáciu a vzájomnosť vo vzťahoch.
Naopak, deti, ktoré nedostanú adekvátnu sexuálnu výchovu, sú vystavené rôznym nebezpečenstvám a mýtusom o sexualite. Môžu byť ovplyvnené pornografiou, ktorá im dáva nereálny a skreslený obraz o sexe a vzťahoch. Môžu byť pod tlakom spoločnosti alebo vrstovníkov, aby robili veci, ktoré nechcú alebo nevedia. Môžu byť diskriminované alebo utláčané za to, že sú iné alebo že majú iné potreby alebo záujmy.
Preto je potrebné poskytovať deťom sexuálnu výchovu už od útleho veku. Nie je to o tom, aby sme im brali ich nevinu alebo ich nútili k niečomu, na čo nie sú pripravení. Je to o tom, aby sme im dali možnosť pochopiť seba samých a svet okolo nich. Je to o tom, aby sme im dali lásku a rešpekt.
Takže nebuďme naivní ani paranoidní. Nezabudnime na fakty a kontext. A hlavne nezabudnime na naše deti. Oni si zaslúžia našu podporu a ochranu. A sexuálna výchova je jedným zo spôsobov, ako im ju poskytneme.
Takže tento materiál v žiadnom prípade neznamená, že pani učiteľky v materských školách dostanú inštrukcie ako hovoriť ták milé dedičky teraz sa všetci pochytáme za pipíkov a šuštičky a budeme masturbovať ale znamená niečo takéto: https://spuntik.zoznam.sk/…/MASTURBACIA-u-deti-v…
Dúfam, že sa vám páčil môj článok. Ak máte ďalšie otázky alebo záujem o túto tému, môžete si pozrieť niektoré zdroje, ktoré som našiel na internete:

Teraz najčítanejšie