Denník N

Realitná bublina?

Priemerná cena na novoposkytnutý úver na bývanie pre domácnosti je na historickom minime v dôsledku čoho masívne vzrástol dopyt po nehnuteľnostiach, čo spôsobilo umelé nadhodnotenie ich ceny – realitnú bublinu.

Nesporným trendom posledných rokov je nárast dopytu po úveroch zo strany domácností a to najmä v dôsledku zníženia úrokových sadzieb za tieto úvery.

Zlacnenie všetkých druhov úverov tak automaticky zvýšilo dopyt aj po nehnuteľnostiach, čo spôsobilo nárast cien nehnuteľností (najmä tých starších). Odborníci varujú, že len za posledný rok došlo k nadhodnoteniu cien nehnuteľností až o zhruba desatinu, čo podľa nich môže vyústiť až do prasknutia bubliny vytvorenej na realitnom trhu.

Úroková sadzba spolu s ostatnými nákladmi a poplatkami na úver sa odzrkadľuje na ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN), ktorú môžeme zjednodušene označiť ako za cenu úveru.

Nasledujúci graf znázorňuje historický vývoj tejto miery RPMN ako aj objemu úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie (do štatistiky vstupujú aj nové úvery v dôsledku refinancovania):

nove uvery na bývanie
Objem a RMPN novoposkytnutých úverov na bývanie pre domácnosti; Autor: Marcel Onufer; vlastné spracovanie údajov z NBS

Z grafu vyplýva, že objem novoposkytnutých úverov na bývanie pre sektor domácnosti len za posledné tri roky narástol zhruba o polovicu. Banky tak v roku 2015 zaznamenali dvojnásobný nárast v objeme predaných úverov na bývanie v porovnaní s rokom 2012. Priemerná cena nového úveru na bývanie poskytnutého domácnostiam od roku 2007 permanentne klesala (výnimka rok 2012 – stagnácia) a v poslednom sledovanom roku (2015) dosiahla minimum.

Momentálne je cena úverov z pohľadu potenciálnych dlžníkov veľmi výhodná, priemerný úver na bývanie pre domácnosť poskytnutý ešte v minulom roku (2015) mal RPMN iba vo výške 3,04%. Niektoré prognózy však už naznačujú zmenu trendu a očakáva sa, že v najbližších rokoch by cena úverov mala opätovne rásť.

Počkáme si, čo spôsobí prípadné prasknutie realitnej bubliny nadhodnotených cien nehnuteľností a akú zmenu to vyvolá na realitnom trhu či v bankovom sektore.

Ing. Marcel Onufer


Čítajte viac:

 

Teraz najčítanejšie