Denník N

Ak učiteľ povie “Väčšinu žiakov nezaujímajú tri hajzle” minul sa povolaním.

Do internetovej FB skupiny sme dostali príspevok ako vystrihnutý z novodobého „Revu septimy“.
Isto to bol ten podvratný živel Benetka:
Ak učiteľ povie “Väčšinu žiakov nezaujímajú tri hajzle” minul sa povolaním.
V škole sa učíme nielen vedomosti, ale aj hodnoty. Učiteľ je ten, kto nám má ukazovať, ako sa správať k ostatným ľuďom, ako rešpektovať rozdielne názory a kultúry, ako sa zaujímať o dianie vo svete. Nie je to len jeho povinnosť, ale aj jeho poslanie. Preto ma veľmi mrzí, keď počujem učiteľa povedať: “Väčšinu žiakov nezaujímajú tri hajzle.” Myslím si, že takýmto výrokom, učiteľ stratil legitimitu ďalej vykonávať svoje povolanie. V tomto článku by som chcel poukázať na to, že v škole by sa malo klásť väčší dôraz na vzdelávanie k tolerancii voči menšinám a na vytváranie tolerantnej atmosféry. Nie je dôležité, čo si myslí väčšina žiakov, ale práve tá menšina, ktorá je často prehliadaná, utláčaná alebo diskriminovaná.
V prvom rade by som chcel vysvetliť, ako ja vnímam výrok učiteľa. Nie je to len holé konštatovanie, ale je to útok na menšinu, ktorá potrebuje aby na škole mala svoj záchod. Nemusí nás zaujímať čo je to za menšinu, je to rovnako legitímna požiadavka ako bezbariérový prístup. Skúsme si to zameniť „Väčšinu žiakov nezaujíma nejaký bezbariérový prístup“ Ako to znie teraz pán nenavistný učiteľ/učiteľka? Aj keby ste vynechali to slovko nejaký, ktorý ešte viac zdôrazňuje opovrhovanie danou menšinou i tak by to znelo hrozne. Tieto skupiny ľudí sú v našej spoločnosti dostatočne diskriminované, nenávidené alebo ignorované. Majú problémy s prístupom k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti alebo sociálnym zabezpečeniu. Sú vystavené predsudkom, stereotypom, násiliu alebo rasizmu. Sú považované za menejcenné, príživnícke alebo nebezpečné. Nemala by byť práve škola to miesto, kde nájdu útočisko a rešpekt potrebujú pomoc a solidaritu a pochopenie?
V druhom rade by som chcel zdôrazniť, prečo je dôležité, aby sa učiteľ zaujímal o tieto menšiny a aby ich vzdelával. Učiteľ by mal byť schopný podporovať a inšpirovať týchto žiakov, aby sa cítili súčasťou spoločenstva a aby rozvíjali svoje talenty a záujmy. Učiteľ by mal byť ten, kto im ukazuje, že majú rovnaké práva a možnosti ako ostatní. Učiteľ by mal byť ten, kto im pomáha prekonať bariéry a prekážky, ktoré im bránia v dosahovaní ich cieľov. Učiteľ by mal byť ten, kto im dáva nádej a sebadôveru.
V treťom rade by som chcel poukázať na to, aký má vzdelávanie menšín vplyv na celú spoločnosť. Škola by mala byť miestom, kde sa každý cíti dobre a kde sa učí nielen z kníh, ale aj zo života. Škola by mala byť miestom, kde sa formujú budúci občania, ktorí budú mať zodpovednosť za seba a za svoje okolie. Škola by mala byť miestom, kde sa učíme rešpektovať menšiny a ich práva. To je to, čo robí z našej spoločnosti vyspelú a demokratickú. To je to, čo nás odlišuje od tých, ktorí majú iné priority, ako napríklad stavba diaľnic, riešenie zdravotníctva, boj proti korupcii alebo ochrana prírody. Tieto problémy sú tiež dôležité, ale nie sú jediné. Musíme si uvedomiť, že bez hodnôt ako sú rovnosť a tolerancia menšín nemôžeme mať ani prosperitu ani pokoj. Lebo ak nie, odpoveďou detí, ktoré takto vychováte je potom: “Koho zaujíma nejaké školstvo?“ Máme tu dôležitejšie problémy, ako nedokončené diaľnice, kolabujúce zdravotníctvo, vojna v polícii, či dokonca premnožené medvede.” To čo zo štátov robí vyspelé, nie sú len hmotné statky, ale aj hodnotové otázky, ako sú princípy rovnosti a tolerancie menšín. V týchto pohnutých časoch je to jedinečná možnosť, ako na školstvo upriamiť pozornosť a ukázať jeho dôležitosť pre budúcnosť našej spoločnosti.
Pre nás žiakov je mimoriadne dôležité akým vzorom sú nám učitelia. Môžete byť experti na slovenský jazyk, alebo matematiku ale keď celé vaše pôsobenie je o podaní učiva, overení vedomostí a našom ohodnotení a iné vás nezaujíma, iné je nadpráca, ak tvrdíte, že výchova je vecou rodičov a je vám jedno, že žiak má v taške boxer a ruskú vlajku, načo ste tu? Ste frustrovaní, plní zloby, nadávate na všetko, na politiku, systém, na novinárov a ich gramatické chyby, na odbory, na rodičov čo nás zanedbávajú a nezdvihnete zadok, ani keď máte zabojovať za svoje lepšie ohodnotenie nie to za nejakú neprávosť v spoločnosti.
Za čo si vás máme vážiť, väčšina z vás, je tu len preto, lebo nevie robiť nič iné. Všetci učitelia ktorí, vedeli učiť so zápalom a mali aj správne postoje, odišli a zostal tu po nich smutný obraz našej spoločnosti.
Preto si myslím, že učiteľ by mal byť príkladom pre nás žiakov a ukazovať nám, ako sa stať lepšími ľuďmi. Učiteľ by mal byť mentálne takto nastavený, aby dokázal motivovať a inšpirovať svojich žiakov k rozvoju ich osobnosti, schopností a záujmov. Učiteľ by mal byť ten, kto chráni menšiny a vytvára tolerantné prostredie, kde sa každý cíti rešpektovaný a akceptovaný. Učiteľ by mal byť ten, kto sa ostentatívne postaví pred parlament s nápisom “Mňa tri hajzle zaujímajú.” Ak sa stotožňujete s pôvodným výrokom, nemáte tu čo hľadať, my vás tu nechceme. Je to možno tvrdé, ale tak to cítim.
Moja odpoveď je:
“Co tě napadlo psát takové nesmysly do učitelské konference”, “mohl ses aspoň trochu krotit”, „Z toho tě ale vyvedu Jindro, píšeš tam například, že nás nezajímá nic jiného než předávání vědomostí a zkoušení, nerozebíral jsem s vámi aktuální dění ve společnosti, také tvrdíš, že kantoři se nepostaví proti nespravedlnosti. Nebyl jsem snad na protestu za slušné Slovensko? “Mýlíš se, nejsem žádná čestná výjimka, takových výjimek je hodně” “Pravda je taková, že někteří kantoři jsou takoví a jiní ne” “nekritizoval jsi systém, ale některé kantoře, kámen úrazu je ale v tom, že si to postižení vezmou osobně” “a pamatuj si Škola je taková jak jsou lidé v ní, jak žáci nebo kantoři, osnova je dobrá jen v rukou dobrého vychovatele, a naopak co zmůže nejlepší kantor s nejlepšími osnovami před bandou trapných zakošpirovaných idiotů” “S tou úlohou sis nadrobil zatracenou situaci” “Zbývá jediná možnost, jdi se omluvit kantorům Lejsalovi a Kolískovi a oni ti navrhnou mírnější trest”.

Teraz najčítanejšie