Denník N

Zdravotníctvo vo volebných programoch, časť I.

Dnes sa v krátkosti pozrieme na niektoré spoločné a frekventované body týkajúce sa oblasti zdravotníctva v aktuálnych volebných programoch najznámejších strán, ktoré sa uchádzajú aj o váš hlas. Čo doVOLÍTE 5.3.2016 vy?

Vo volebných programoch nižšie uvádzaných strán (podľa predvolebných prieskumov preferenčne priemerne nad  5%) možno už na prvý pohľad nájsť istý prienik. Často sa opakujúce pojmy ako transparentné financovanie, elektronizácia, klasifikácia či poisťovňa  ukazujú, že zameranie na rovnaké oblasti a problémy môže byť zjednocujúcim prvkom dominantných politických zoskupení.  Kým však najslabšie miesta slovenského zdravotníctva identifikovali takmer jednohlasne, odlišnosti prichádzajú predovšetkým na úrovni ponúkaných riešení.

Mzdové opatrenia

Medzi najvýraznejšie programové  témy týkajúce sa oblasti zdravotníctva patrí najmä mzdová otázka zdravotníckeho personálu ako očakávaná reakcia na momentálne verejné dianie. Niektoré strany (KDH, Most-Híd) si túto tému vo svojich plánoch ťahajú ako svoj silný a v prípade Smeru dokonca jediný programový pilier týkajúci sa zdravotníctva.  SaS sa k problému stavia zrušením centrálnej regulácie miezd, avšak nepridáva podrobnosti.  Spoločnosťou  silno rezonujúce štrajky a následné výpovede  zdravotných sestier sa teda stávajú vďačným záchytným bodom pre nerozhodného voliča, ktorý si závažnosť situácie pravdepodobne uvedomuje už pri letmom prelistovaní novín či návšteve niektorej  zo zasiahnutých nemocníc.  Na druhej strane je potrebné uviesť, že opomenutie tohto bodu by mohlo značiť až ignoráciu hlasných apelov verejnosti a zatváranie si očí pred realitou. Skôr než populizmu preto prisúďme v dobrej viere tému platov zdravotníckeho personálu na stranu záujmu o vyriešenie kritickej situácie a neudržateľného stavu po odchode nespokojných sestier z nemocníc. Hoci väčšina strán sa vo svojich oficiálnych volebných programoch k platovej otázke nevyjadruje priamo a nevenuje im konkrétne body, v iných vyhláseniach sa všetci zhodujú na ich navyšovaní.

Zdravotné poisťovne

Téma poisťovní a ich fungovania azda najvýraznejšie rozdeľuje strany, ktoré vo svojich programových vyhláseniach ponúkajú v princípe dve základné koncepcie. Prvá ponecháva pacientom   len jedinú štátnu zdravotnú poisťovňu (Smer, SNS), kým druhá uprednostňuje voľbu pacienta medzi viacerými poisťovňami (Sieť, Most-Híd).  V tomto pluralitnom systéme sa ďalej otvára viacero možných modelov fungovania zdravotných poisťovní.  Koncepcia ponúknutá stranou OĽaNO – NOVA by zároveň obmedzila možnosť generácie zisku, kým naopak návrh z dielne SaS sa snaží vytvoriť v poisťovníctve konkurenčné prostredie a s tým nutne previazanú ziskovosť.

Transparentnosť a korupcia

Podľa prieskumov agentúry FOCUS z roku 2015 až 64% Slovákov považuje za oblasť s najvyššou mierou úplatkárstva práve zdravotníctvo. Korupcia v zdravotníctve je vnímaná v dvoch hlavných rovinách. V prvej rovine sledujeme častý fenomén úplatkov na úrovni pacienta v snahe získať kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, zatiaľ čo  v druhej koluje značne väčšia suma peňazí a spája sa s problémom málo transparentného financovania zdravotníctva. Opatrení v súvislosti s transparentnosťou a úplatkárstvom sa dotýkajú vo svojich oficiálnych vyhláseniach strany Sieť (zákazom účasti schránkových firiem na zdravotníctve a posilnením súťaže medzi dodávateľmi),  SaS (formou auditov) a KDH (prísnejšou kontrolou).

Elektronizácia

Všetky uvedené strany (okrem Smeru a OĽaNO – NOVA) a považujú otázku elektronizácie za natoľko zásadnú, že jej venujú samostatné vyjadrenie v oficiálnych programoch. Konkrétne kladú svoje priority (na odporúčanie Európskej komisie) zavádzaniu systému eHealth , ktorý zefektívňuje zdieľanie informácií medzi lekármi. SaS zároveň prepája eHealth s auditom, Sieť hľadá prostriedky na implementáciu v Eurofondoch.

Klasifikácia a kategorizácia zdravotníckych zariadení

Väčšina strán sa vo svojich programoch zaoberá efektívnejšou klasifikáciou zdravotnej starostlivosti a to prostredníctvom zavedenia systému DRG (Diagnosis Related Groups).  Takýto systém v princípe do systému neprináša viac peňazí, no dokáže ich efektívnejšie prerozdeliť. Podľa očakávaní Mostu-Híd, KDH, Sas či  Siete by mal v dôsledku priniesť transparentnejšie financovanie, spravodlivejšie ohodnotenie činnosti zdravotných zariadení a v konečnom dôsledku skvalitnenie služieb. SNS rovnakú problematiku podľa svojho programu plánuje riešiť bližšie nešpecifikovanou legislatívnou cestou. Model DRG na Slovensku implementujeme už od roku 2011, avšak v súčasnosti sa funguje iba v určitých prípadoch hospitalizácie a očakáva sa jeho ďalšie rozširovanie na ambulantnú starostlivosť podľa vzoru  ostatných krajín EÚ.

V konečnom dôsledku týchto päť spoločných pilierov volebných programov môže voličovi slúžiť ako efektívny ukazovateľ názorových odlišností i prienikov, v rámci ktorých možno pomerne jasne porovnať postoje jednotlivých strán a zároveň sa v ideálnom prípade i rozhodnúť pre tú najlepšiu alternatívu. V ďalšej časti sa pozrieme na špecifiká jednotlivých programov a zameriame sa na inovácie, ktoré by strany podľa ich stanovísk chceli do zdravotníctva v budúcnosti prinášať.

Sledujte nás na ďalej na  https://www.facebook.com/codovolis/

Za iniciatívu „Čo doVOLÍŠ?“ Lucia Posluchová

Teraz najčítanejšie

Čo doVOLÍŠ?

Čo doVOLÍŠ?!“ je nezávislá študentská iniciatíva, ktorá má za cieľ posunúť slovenskú politiku smerom k rozumným argumentom, racionálnej diskusii a aktívnemu občianstvu.