Denník N

Čo ste slepý? Ono sa to už deje. Pozrite bezrod.

Možno ste si mysleli, že téma genderovej ideológie je len výmysel niektorých politikov a médií, ktorí chcú strašiť ľudí a získať si ich hlasy. Možno ste si mysleli, že na Slovensku sa nič také nedeje a že naše školy a univerzity sú chránené pred týmto nebezpečným trendom. Možno ste si mysleli, že naša slovenčina je pevná a nemenná a že nikto ju nemôže ohroziť ani zmeniť.
Ak ste si to mysleli, tak ste sa mýlili. A veľmi.
Pretože ono sa to už deje. A nie len v zahraničí, ale aj u nás. Pozrite bezrod. Pozrite sa píše sa o tom aj v novinách https://www.postoj.sk/…/rodovo-citlive-maju-byt-vsetky…
Bezrod je názov skupiny na Facebooku, ktorá sa zaoberá diskusiou a návrhmi o tom, ako zaviesť rodovú neutralitu do slovenčiny. Rodová neutralita znamená, že sa nebudeme rozlišovať medzi mužmi a ženami podľa gramatického rodu, ale budeme používať spoločné tvary pre obe pohlavia. Napríklad namiesto “učiteľ” a “učiteľka” budeme hovoriť len “učiťeleň”. Namiesto “profesor” a “profesorka” budeme hovoriť len “profeseň”. Namiesto “doktor” a “doktorka” budeme hovoriť len “dokteň”. A tak ďalej.
Toto je absolútny nezmysel a útok na našu reč a kultúru. Toto je pokus o zničenie našej identity a tradícií. Toto je podriadenie sa cudzej agende, ktorá chce zrušiť rozdiely medzi mužmi a ženami a vytvoriť jednotnú bezpohlavnú masu.
Toto nie je len teoretická debata. Toto je reálny plán, ktorý má svojich zástancov a podporovateľov. Medzi nimi sú aj niektorí učitelia, profesori, doktori a iní vzdelanci, ktorí sa považujú za progresívnych a moderných. Oni už používajú tieto bezrodé tvary vo svojej komunikácii a vyučovaní. Oni už učia svojich žiakov a študentov, že rod je len sociálny konštrukt, ktorý si môže každý zvoliť podľa svojej vôle. Oni už presadzujú svoju ideológiu do našich škôl a univerzít.
A čo robia naše orgány? Nič. Ministerstvo školstva mlčí. Školská inšpekcia nezasahuje. Univerzity sú tolerantné. Médiá sú nekritické. Politici sú zbabelí.
To je neprijateľné a nebezpečné. Musíme sa postaviť proti tomuto útoku na našu reč a kultúru. Musíme brániť naše hodnoty a tradície. Musíme chrániť naše deti a vnúčatá pred týmto otravovaním.
Pozrite bezrod. A povedzte nie.
Medzi nami žijú aj ľudia plní strachu. Pri komunikácii s nimi je dôležité nepopierať ich emócie. Ich strach je skutočný. Je nereálne očakávať, že ich postoj zmeníme ak im budeme protirečiť alebo sa im vysmievať. Treba ich strach prijať a pokúsiť sa ho citlivo zmierniť.
Napríklad je možné začať tým, že rozumiete obavám, lebo máte tiež deti a tiež by sa vám nepáčilo, keby im do hlavy niekto lial niečo, čo je škodlivé. Potom môžete pomalými krokmi zmierňovať obavy. Napríklad ak by to nejaký učiteľ robil všimol by si to riaditeľ, jeho kolegovia, tiež tu máme školskú inšpekciu.
Každá kniha ktorú vytvorí autorský kolektív sa posiela na schválene na ministerstvo kde sa postup schvaľovania riadi smernicou 10/2011. Takže učebnica musí prejsť schvaľovacou komisiou aj štátnym pedagogickým ústavom alebo štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Ak by sa aj napriek týmto posúdeniam stalo, že sa do učebnice dostane niečo škodlivé tak sa proti tomu postavia učitelia a odborná verejnosť a napokon aj rodičia.
Na záver sa môžete pokúsiť vysvetliť o čo ide pri používaní rodovo neutrálneho jazyka na UK. Napríklad takto. Ak je výskumný tím zložený zo samých žien a len dvoch mužov a nakoniec je práca prezentovaná takto: Našim vedcom sa podarilo urobiť významný objav. Vytvára to dojem, že hlavnú zásluhu na objave mali muži. Potom sa stáva že uznanie získajú iba muži ako najznámejším príkladom takéhoto správania je prípad Rosalind Franklinovej, ktorá sa zaslúžila za objav štruktúr DNA a nobelovú cenu dali mužom. Preto je veľmi užitočné všade používať buď dvojtvar vedkyne a vedci alebo niečo neutrálne ako vedectvo.

Teraz najčítanejšie