Denník N

Bojovníci za život bojujú proti životu v umelej maternici

Švédsko je známe svojou progresívnou politikou v oblasti reprodukčných práv a zdravia žien. V roku 2023 sa stalo prvou krajinou na svete, ktorá povolila umelé oplodnenie pre všetky ženy bez ohľadu na ich rodinný stav, sexuálnu orientáciu alebo zdravotné problémy. Navyše švédska vláda investuje do výskumu umelých materníc, ktoré by mohli ponúknuť alternatívu tehotenstvu a pôrodu najmä pre ženy, ktoré nemôžu mať dieťa alebo je pre ne tehotenstvo veľkým rizikom.
Tieto opatrenia sú vo švédsku vítané a za zákon, ktorý ženám túžiacim po dieťati, vyhnúť sa rizikovému tehotenstvu a život ohrozujúcemu pôrodu, hlasovali aj niektorí konzervatívny politici. Ženy, ktoré sa rozhodnú pre umelé oplodnenie alebo umelú maternicu, majú nárok na rovnakú podporu a starostlivosť ako ženy, ktoré rodia prirodzene.
Na slovensku však máme niektorých prolife aktivistov, ktorí s opovrhovaním začali šíriť konšpiráciu, že švédska vláda povolila umelé oplodnenie a investuje do výskumu umelých materníc, aby podkopala prirodzenosť a hodnotu ľudského života. Prezentujú to ako zvrhlosť, že to má uľahčiť život ženám, aby nemuseli byť tehotné a venovať sa kariére. “Odvraciame sa od prírody. Aký vzťah si vypestujú rodičia? Matka? K dieťaťu z umelej maternice? Ako ku predmetu… Ako k autu, ako k telefónu… Nebude sa jej páčiť… Čo urobí? A čo vyrastie z takých detí, bez lásky? Bez rodičovského vzoru?” pýtajú sa rétoricky.
Tieto argumenty sú však plné paradoxovneprávd.
Po prvé, Ženy, ktoré sa rozhodnú pre tieto metódy, chcú mať deti a robia to z lásky a zodpovednosti. Veľmi túžia po dieťati a zároveň chcú aby dieťa o svoju mamu neprišlo hneď pri pôrode. Lebo aký vzťah si vypestuje k dieťaťu keď bude mŕtva?
Po druhé, niektorí prolife bojovníci predpokladajú, že tehotenstvo a pôrod sú jedinými spôsobmi, ako sa stať matkou a vytvoriť silný vzťah s dieťaťom. Toto je však diskriminačné voči ženám, ktoré nemôžu alebo nechcú rodiť prirodzene, napríklad kvôli zdravotným problémom, genetickým rizikám, či osobnej voľbe. Sú ženy ktoré nemôžu mať deti alebo z rôznych dôvodov nechcú nosiť dieťa niečo menej?
Po tretie, niektorí prolife bojovníci tvrdia, že deti z umelých materníc budú bez lásky a bez rodičovského vzoru. Toto je však neopodstatnenéurážlivé voči rodičom, ktorí sa rozhodnú pre tieto metódy. Rodičia, ktorí sa rozhodnú pre umelé oplodnenie alebo umelú maternicu, majú rovnaké právo a schopnosť milovať a vychovávať svoje deti ako rodičia, ktorí rodia prirodzene. Nie je dôležité, ako sa dieťa narodí, ale ako sa oň stará. V čom je rozdiel oproti adopcii, pri ktorej ženy dokážu tiež milovať svoje osvojené dieťa ako by bolo ich vlastné?
Z toho vyplýva, že takíto prolife bojovníci v skutočnosti nebojujú za ochranu ľudského života a rodiny, ale o obmedzovanie práv a slobôd žien. Ich konšpiračné teórie o umelom oplodnení a umelých materniciach sú len zámienkou na šírenie svojej ideológie a nenávisti. Nie je náhodou ich boj len snaha o svoje zviditeľnenie cez kontroverznú tému a nepriamy útok na politických oponentov?

Teraz najčítanejšie