Denník N

Hľadá sa vizionár eGovernmentu

Prečo potrebuje budovanie eGovernmentu iný prístup a čo chýba existujúcemu spôsobu manažmentu informatizácie.

V poslednom období sa veľa písalo o problémoch a výsledkoch Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS). Máme tu kritizovaný portál slovensko.sk, neprehľadné a často nedotiahnuté služby a na druhej strane vyčerpaných 841 miliónov € (k 31. 12. 2015).

Väčšina odborných diskusií sa vo všeobecnosti zhoduje, že základy eGovernmentu, ako napríklad referenčné registre, sú dobrým krokom, ale poskytované služby sú nedostatočné. Väčšina služieb skĺzla do formy žiadostí a formulárov, ktoré je možné vyplniť a následne očakávať (snáď), že po nejakom čase vaša žiadosť bude spracovaná. Trošku zámerne som sa vyhol slovu vybavená, keďže z dôvodu  výnimiek v zákonoch a v iných predpisoch nemôže byť často úspešne vybavená.

Informatizácia má veľký potenciál, ale dôležité je samozrejme zadanie. Doteraz sa pri elektronických službách postupovalo spôsobom tzv. najmenšieho odporu. To znamená, že sa vytvárali služby tak, aby sa len minimálne alebo vôbec nemusela meniť príslušná legislatíva a procesy v štátnej správe. Takýmto zadaním však nie je možné dosiahnuť výrazný posun k takzvaným proaktívnym službám. Príkladom takej proaktívnej služby by bolo napríklad daňové priznanie, kde by občan nemusel vypĺňať formulár, ale Finančná sprava by posielala už vypočítané daňové priznanie na odsúhlasenie. A to pritom nie je žiadna novinka, veď program UNITAS tu máme už od roku 2007, avšak momentálne skôr v stave hlbokej hibernácie, keďže je bez skutočnej politickej podpory.

Pokiaľ by sme chceli budovať takéto proaktívne služby, musela by existovať jasná vízia aké služby by mal štát poskytovať, ako sa musia zmeniť procesy v rámci jednotlivých organizácií a samozrejme mať aj silnú podporu ich realizácie. Zároveň by tieto projekty nemali byť vedné ako IT projekty, ale skôr ako reformné odborné projekty s IT podporou. Túto skutočnosť si už uvedomili aj na Ministerstve financií SR, keďže do dokumentov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) definovali koordináciu s Operačným programom Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorý má definovať dizajn zmien organizácie a procesov verejnej správy.

A preto, aby sme o pár rokov mohli konštatovať, že máme proaktívne elektronické služby, ostáva nám len veriť, že koordinácia medzi OPII a OP EVS bude dobre fungovať. To si bude vyžadovať, aby  v rámci OP EVS vznikli a boli implementované reálne reformné zmeny procesov verejnej správy, ktoré podporia vznik takýchto služieb.

Pri všetkých veľkých zmenách je však potrebné mať jasnú víziu a vizionára. Keď sa pozriete na úspešné príbehy z iných krajín, všade nájdete úspešného vizionára s dostatočnými právomocami presadzovať zmeny. U nás momentálne na úrovni vrcholného orgánu výkonnej moci máme, žiaľ, skôr ľudí s iným nadaním a poslaním. Onshore a offshore podnikateľov, populistov, alibistov, expertov na grafy, demagógov, ale žiadny Steve Jobs. A tam, kde neexistuje vizionár, tam sú vytvárané rôzne komisie a poradné orgány. Tie sa vyznačujú hlavne tým, že ak by išlo do tuhého, tak nie je koho zobrať na zodpovednosť.

Uvidíme… Snáď po marcových voľbách sa možno aj omylom nejaký ten vizionár nájde… Vizionár, vďaka ktorému nebude informatizácia kráčať jeden krok vpred a dva kroky vzad. Taký, ktorý nebude dosadený sponzormi, dovidí ďalej ako jedno volebné obdobie, bude mať politickú podporu a bude zároveň inšpirovať ostatných.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Hlohovský

Celý profesijný život sa venujem riadeniu IT a digitálnym službám a zdieľam svoje skúsenosti cez poradenstvo, školenia a najnovšie aj v rámci celosvetovo rozšírených „best practice“ ITIL4. Preto sa snažím problémy a riešenia v tejto oblasti priblížiť aj trošku zrozumiteľnejším jazykom formou blogov.