Denník N

“Toto sme sa už dosť napočúvali od komunistov”

Internetové diskusie sú plné rôznorodých názorov a argumentov. Ale niekedy sa stretávame s frázami, ktoré nás zastavia na mieste. Jednou z nich je “Toto sme sa už dosť napočúvali od komunistov”. Táto veta sa často objavuje v diskusiách o reprodukčných právach žien, právach transrodových ľudí a klimatických zmenách. Ako sa máme postaviť k takejto vete? Je to len spôsob, ako sa vyhnúť odpovedi na otázky? Alebo je to skutočný názor niektorých ľudí?
Internetové diskusie
Internetové diskusie sú miestom, kde sa stretávajú rôzne názory. Je to miesto, kde môžeme diskutovať o dôležitých otázkach, ako sú reprodukčné práva žien, práva transrodových ľudí a klimatické zmeny. Tieto otázky sa týkajú našej spoločnosti a budúcnosti. Myslím si, že by sme mali byť schopní diskutovať o nich s rešpektom a otvorenosťou.
“Toto sme sa už dosť napočúvali od komunistov”
Jednou z fráz, ktoré sa často objavujú v týchto diskusiách, je “Toto sme sa už dosť napočúvali od komunistov”. Táto veta je často používaná ako odpoveď na argumenty, ktoré sa snažia presadzovať rovnosť a spravodlivosť. Ale čo to vlastne znamená? Prečo niektorí ľudia používajú túto frázu?
Podľa môjho názoru je to spôsob, ako sa vyhnúť odpovediam na otázky. Je to spôsob, ako ukončiť diskusiu a znevažiť argumenty protistrany. Je to spôsob, ako použiť minulosť ako zámienku pre súčasnosť.
Skúsenosti s jedným vysokoškolským pedagógom
Čo ma však najviac zarazilo, bolo keď som túto vetu počul od jedného vysokoškolského pedagóga. Nemôžem uveriť, že po 35 rokoch od pádu komunizmu, sa vo vedeckej obci stále nájde človek, ktorý sa s týmto obdobím ešte stále nevyrovnal. Na jednej strane z neho bolo cítiť spomienkový optimizmus a na druhej potreba stále sa vymedzovať proti potláčaniu viery a presadzovaniu vedeckého pohľadu na svet hlásaného komunizmom.
Toto ma veľmi mrzí. Myslím si, že by sme mali byť schopní diskutovať o dôležitých otázkach bez toho, aby sme sa navzájom osočovali alebo urážali. Myslím si, že by sme mali rešpektovať vieru aj vedu a hľadať spoločné body medzi nimi. Myslím si, že by sme sa mali vyrovnať s našou minulosťou a nepoužívať ju ako zámienku pre naše dogmy.
Viera a Veda
Podľa môjho názoru by veriaci vedec nemal používať vieru v rozpore s vedou, aby sa pomstil bývalému režimu. Namiesto toho by mal rozširovať svoju vieru o pravdy zistené vedeckým bádaním a vedeckým konsenzom. Toto by mohlo pomôcť preklenúť priepasť medzi vierou a vedou a umožniť konštruktívnejšiu diskusiu o dôležitých otázkach.
Zhrnutie
Je dôležité pripomenúť, že univerzity by mali byť miestom pre otvorenú diskusiu a kritické myslenie. Ak sa budeme držať starých dogiem a odmietať logické argumenty s použitím fráz ako “Toto sme sa už dosť napočúvali od komunistov”, riskujeme, že sa ocitneme v nekonečnej slučke minulosti.

Teraz najčítanejšie