Denník N

Tento rok si dáme trošku oddych zapojíme sa iba do 12 projektov

Tento rok si dáme trošku oddych zapojíme sa iba do 12 projektov
Tento článok vznikol ako reakcia na nadšený prejav nového ministra o tom, že školy môžu získať do materských škôl nové knižnice. „Ak to zase znamená súťažiť o neistých 3000€ len preto, aby nejaký iniciatívny učiteľ vyrobil projekt, získa odmenu a odmakajú si to iní a nakoniec to dopadne tak, že na knižky bude sadať prach, asi to nedáva zmysel.”
Tento rok sme sa rozhodli trochu spomaliť. Zapojíme sa iba do 12 projektov! Pre niektorých by to mohlo znamenať rok plný práce, ale pre nás je to ako dovolenka na Bahamách. Ako keby sme si dali pauzu od zdolávania Everestu a namiesto toho si užívali piknik v parku.
Projekty pre základné potreby škôl sú niekedy vnímané ako komplikované. Niektorí sa pýtajú: “Prečo sa na všetko musia robiť projekty? Prečo to nemôžu školy dostať priamo?” Tieto otázky poukazujú na problém, ktorým je nutnosť písať projekty pre základné potreby škôl.
Je pravda, že plánovanie a realizácia projektov môžu byť náročné. Niektorí ľudia môžu mať pocit, že je to ako keby nám štát dal peniaze na zmrzlinu, ale len pod podmienkou, že mu presne vysvetlíme, čo si oblečieme a obujeme, či pôjdeme pešo alebo na bicykli, či pôjdeme k zmrzline hornou alebo dolnou ulicou, koľko pri tom spravíme krokov atď.
Niektorí ľudia sa tiež pýtajú, či je efektívne zapojiť sa do projektov s malým rozpočtom. Napríklad: “Druhá vec je či projekt za 3000 € stojí za námahu. Ak by totiž niekto mal zaplatiť aj čas učiteľov, ktorý strávia tvorbou projektu asi by sme zistili, že je neefektívne sa do výzvy zapájať.”
Niekedy môže byť nespravodlivé rozdelenie práce a prostriedkov medzi učiteľmi. Učitelia, ktorí sa zapoja do projektu, dostanú za iniciatívu odmenu, ale učiteľ, ktorý nerobí projekt, ale vyvíja iné iniciatívy, nedostane nič.
Fluktuácia zamestnancov môže tiež priniesť problémy. Učiteľ, ktorý vyhrá projekt a zaviaže sa k činnosti, dostane za iniciatívu odmenu, odíde zo školy a jeho záväzky z projektu musia plniť ostatní učitelia.
Niekedy môže byť nesúlad medzi plánovanými aktivitami a skutočným vykonaním. Napríklad: “Potom príde človek na školu vidí kolegov zahrabaných po uši v projektoch napríklad o včelách, kresliť obrázky, šiť kostýmy… A najsmiešnejšie na tom je, že za celý ten čas dieťa ani živú včelu neuvidí.”
Mali by sme mať na pamäti, že aj keď projekty môžu priniesť financie a príležitosti pre školy, môžu tiež priniesť výzvy a stres pre učiteľov. Je dôležité nájsť rovnováhu medzi tým, čo je potrebné pre školu, a tým, čo je najlepšie pre učiteľov a študentov. Ako hovorí staré príslovie: “Všetko s mierou.” Takže nech už ste učiteľ, ktorý píše projekty alebo učiteľ, ktorý sa snaží vykonávať svoje povolanie bez toho, aby musel písať projekty, pamätajte na to, že vaša práca je cenná a zaslúži si uznanie. A nezabúdajte, že najdôležitejšie je vzdelávanie našich detí a to bez ohľadu na to, či to robíme prostredníctvom projektov alebo prostredníctvom iných aktivít.
Teraz nechcem aby to vyzeralo, že som nejaký odporca zapájania škôl do projektov, pretože projekty môžu priniesť aj pozitíva. Môžu poskytnúť príležitosti na inovácie, umožniť školám získať potrebné zdroje a pomôcť učiteľom rozvíjať svoje profesionálne zručnosti. Ale ako hovorí ďalšie staré príslovie: “Nie je všetko zlato, čo sa blyští.” Aby boli školy pre školy prínosom a nie zbytočnou záťažou, mali by učitelia ale aj štátni úradníci myslieť na toto:
  1. Kolektívna dohoda: Predtým, ako sa škola rozhodne zapojiť do projektu, je dôležité, aby všetci učitelia súhlasili s týmto rozhodnutím. Malo by ísť o rozhodnutie celého kolektívu a nie len jednej osoby. Projekt nesmie stáť a padať na jednej osobe, preto je dôležitá zhoda viacerých napríklad prostredníctvom hlasovania o tom, či sa zapojiť alebo nie.
  2. Koncepcia rozvoja školy: Projekty by mali zapadať do celkovej koncepcie rozvoja školy. Ak projekt neprináša žiadnu hodnotu alebo len malú pridanú hodnotu k cieľom školy, možno by bolo lepšie sa do neho nepúšťať.
  3. Realistické aktivity: Projekty by nemali obsahovať prehnané aktivity, najmä ak ide o malú sumu peňazí. Kľúčové je stanoviť realistické ciele a aktivity, ktoré sú v súlade s primárnym poslaním a zdrojmi školy. Projekt by mal zapadať do bežnej práce učiteľa nie vytvárať potrebu práce nad rámec jeho povinností.
  4. Dôvera v učiteľov: Pri takých projektoch ako je vybudovanie knižnice, by štát mal viac dôverovať učiteľom a poskytnúť im peniaze na základe predložených predfaktúr za oprávnené výdavky, ako sú v tomto prípade knihy a nepožadovať aby školy o také malé prostriedky súťažili.
  5. Spravodlivé pridelenie prostriedkov: Rozhodnutie o pridelení prostriedkov môže byť napríklad na základe žrebu a nie na základe rýchlejšej reakcie na výzvu, aby to bolo spravodlivé a aby sa zabránilo favorizovaniu niektorých škôl na úkor iných.
Na záver by som chcel povedať, že bez ohľadu na to, či ste učiteľ, ktorý píše projekty, alebo učiteľ, ktorý sa snaží vykonávať svoje povolanie bez toho, aby musel písať projekty, vaša práca je cenná a zaslúži si uznanie. Skúste si občas len tak pre seba napísať na papier, čo všetko ste urobili nad rámec svojich povinností, a potom sa za to pochváľte a nezabúdajte, že máte právo povedať aj „nie“, pretože dôležitejšie je vzdelávanie našich detí, nie počet podporených projektov. Tiež nezabúdajte, že je dôležité aj vaše duševné zdravie a pohoda.

Teraz najčítanejšie