Denník N

Slovenský zamestnanec aj zamestnávateľ je oproti anglickému chudák

V Anglicku je priemerná mesačná mzda 2 850 EUR a pracovný týždeň má 32 až 33,5 hodín. Minimálna hodinová mzda zamestnanca nad 21 rokov je 8,82 EUR (6,7 GBP). V prepočte na náš pracovný mesiac je to 1 481 EUR. Materská dovolenka je vo výške 90% mzdy do maximálne 795,85 EUR. Existuje aj adopčná dovolenka s rovnakým príspevkom ako pri materskej. Dokonca aj partner si pri narodení dieťaťa môže zobrať dovolenku max 56 dní s rovnakým príspevkom ako pri materskej. V Anglicku vedia, že ekonomiku ťahajú podnikatelia – odvody za zamestnanca sú podstatne nižšie ako na Slovensku.

V Anglicku zamestnanec aj zamestnávateľ odvádzajú National Insurance (ďalej ako národné poistenie), ktorého výška závisí od týždenného/ mesačného príjmu. Národné poistenie a daň z príjmov odvádza zamestnanec prostredníctvom zrážky zo mzdy, ktorú robí zamestnávateľ podobne ako na Slovensku. Vo výške odvodov sú medzi Slovenskom a Anglickom pomerne veľké rozdiely.

Najväčší rozdiel medzi Slovenskom a Anglickom je vo výške odvodov, ktoré platí zamestnávateľ. Systém odvodov je tiež odlišný. Kým na Slovensku sa osobitne odvádza sociálne a zdravotné poistenie, v Anglicku je to len národné poistenie a jednoducho sa vypočíta v percentách z príjmu. Na Slovensku sa berie do úvahy minimálny a maximálny vymeriavací základ pre daný rok a tiež percentá z príjmu a to tak, že pre jednotlivé poistenia sa rozpočítavajú.

Aj napriek tomu, že sadzby dane z príjmu sú v Anglicku vyššie ako na Slovensku, zostane zamestnancovi po odvedení poistného a daní o niekoľko stoviek viac. Zamestnávateľ na Slovensku zaplatí ročne vďaka vysokým odvodom o niekoľko tisícok  viac ako ten anglický. Pozrite sa, ako vyzerá čistá mzda a celková cena práce zamestnanca na Slovensku a v Anglicku pri rovnakej hrubej mzde. Anglický zamestnanec s príjmom do 883,77 EUR neplatí národné poistenie a rovnako tak ani zamestnávateľ a to do výšky 889,47 EUR. V tomto prípade národné poistenie platí štát. Zamestnanec pracuje za hodinovú sadzbu, ročnú mzdu, prácu za jednotkový výkon alebo nemerateľnú prácu – pre všetky spôsoby platí, že po prepočte na odpracované hodiny, musí zamestnanec od 21 rokov dostať aspoň minimálnu mzdu 8,82 EUR na hodinu (pre vek 18-20 rokov 6,97 EUR, pod 18 rokov 5,09 EUR).

Employee SK UK graph 1

Zamestnanci v Anglicku sa radia do rôznych kategórií podľa typu kontraktu, tabuľka zobrazuje najčastejšiu kategóriu A.

Odvody zamestnanca v Anglicku (Kategória A):

Mesačný príjem Sadzba národného poistenia na 2015
Do 883,77 zamestnanec neplatí, platí štát
Zo sumy od 883,78 do 4 646,93 12%
Zo sumy nad 4 646,93 2%

 

Odvody zamestnávateľa za zamestnanca v Anglicku (Kategória A):

Mesačný príjem Sadzba národného poistenia na 2015
Do 889,47 zamestnávateľ neplatí, platí štát
Zo sumy od 889,48 13,8%

Anglický zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že svojmu zamestnancovi ako benefit zaplatí aj jeho časť národného poistenia.

Podobne, ako u nás, majú v Anglicku odpočítateľnú položku na daňovníka – volá sa osobný príspevok a ten sa zvykne každý rok zvyšovať – na rok 2015 je vo výške 13 947,37 EUR. Teda zamestnanec s príjmom do 1 162,28 EUR mesačne, neplatí daň z príjmu.

Ako v Anglicku počítajú daň z príjmov:

Zdaniteľný príjem nad osobný príspevok Sadzba dane z príjmu na 2015
Zo sumy od 0 do 41 822,37 20%
Zo sumy od 41 822,37 do 197 368,42 40%
Zo sumy nad 197 368,42 45%

Osobný príspevok si môže daňovník uplatniť v plnej výške do zdaniteľného príjmu do výšky 131 578,95 EUR. Pre zdaniteľný príjem medzi 131 578,95 a 159 473,68 EUR sa postupne znižuje až na nulu.

Navyše môže zamestnanec žiadať o daňovú úľavu na veci, ktoré nakúpil a použil výhrade na pracovné účely. Patria sem napríklad aj pohonné látky do vlastného aj služobného auta, školenia, jedlo, ak pracujete nadčasy, to všetko za predpokladu, že ste to zaplatili zo svojich súkromných peňazí a nepreplatil ich zamestnávateľ. O sumu do 1 315,79 EUR môže požiadať telefonicky.

Pozrite si aj Slovenský živnostník je oproti anglickému chudák

Všetky sumy boli prepočítané kurzom 1 EUR = 0,76 GBP

Zdroj dát: gov.uk, socpoist.sk, financnasprava.sk, pavolvarhanik.sk, statistics.sk

Teraz najčítanejšie