Denník N

V tento deň pred 1160 rokmi: Väčšina Moravy misiu odmieta (satira)

Cyril a Metod prinášajú ostatky sv. Klimenta do Ríma. © Wikipédia.
Cyril a Metod prinášajú ostatky sv. Klimenta do Ríma. © Wikipédia.

Podľa posledného prieskumu agentúry VED-MA je až 74 % respondentov proti príchodu misie, o ktorú cisára Michala začiatkom roka požiadal knieža Rastislav. Delegácia pod vedením dvoch učencov, Konštantína a Metoda, už vyrazila na cestu a jej príchod sa očakáva približne o mesiac. Podľa najnovších informácií (spred 13 dní) sa momentálne nachádza v Benátkach.

Aj keď panovník a jeho veľmoži svoj postup jasne komunikovali a postoj verejnosti bol najskôr kladný, počas posledných dvoch týždňov občiansky odpor zosilnel a aktivistické skupiny včera vytvorili jednotnú platformu pod heslom: Zastavme zlo z Carihradu. Do iniciatívy sa zapojili rôzne organizácie, od latinských kresťanov (tzv. frankofilov) až po slovanských polyteistov (tzv. perunistov).

Zakladateľka skupiny VESNA Bohuslava povedala, že príchod misie „zásadným spôsobom ohrozuje našu tradičnú kultúru a dedičstvo otcov a dedov, od práva cez etiku až po sexualitu“.

K legislatíve sa vyjadril aj Slavomír (Reginhart) zo združenia ADALRAM, ktoré presadzuje šírenie latinského kresťanstva. „Musíme si uvedomiť, že 99 percent legislatívnych návrhov, ktoré presadzuje carihradská iniciatíva, je už v našej legislatíve zakotvených. Od práva azylu po monogamiu, všetko tu už máme, tak čo chcú prinášať? Celé sa to prezentuje ako prinesenie kresťanstva, no kresťanstvo u nás funguje už viac ako tri desaťročia. Veď len pred pár mesiacmi sme si pripomenuli 35. výročie založenia kostola v Nitrave. A to sa nám tu niekto snaží nahovoriť, že tu žijú pohania? A ja sa preto pýtam, aké sú skutočné pohnútky Rastislava a jeho veľmožov? Nie je to celé iba o geopolitických záujmoch našich elít, ktoré podľahli silnej frankofóbii.“

Najradikálnejšie sa voči iniciatíve stavajú predstavitelia perunistických polovojenských organizácií, ako napríklad vojenského združenia SAMO: POHRONIE. Jej veliteľ Chrabr svoje hlavné námietky zhrnul v emotívnom prejave na Dovine pred asi 2000 poslucháčmi.

„Mali sme možnosť nahliadnuť do carihradských legislatívnych návrhov a poviem vám, až zle mi prišlo. Chcete aby vaše deti upaľovali za to, že budú obetovať bohom našich dedov? Aby vašich synov, ktorí si trochu zašantia s dievčaťom (ak by to aj bolo s jej súhlasom) pred jej trinástimi narodeninami, predávali do otroctva ako nejaké zvery a ešte im zhabali majetok? Aby vaši synovia, manželia, otcovia museli zapudiť svoju mladšiu manželku a pod hrozbou trestu sa prihlásiť ku zvrátenej ideológii tzv. monogamie? Ako budú trpieť rodiny s troma rodičmi? Koľko srdcervúcich scén sa bude odohrávať na prahoch domov? Ako chcete, aby trojročný Predeslavko alebo štvorročná Ladka pochopili, že jedna z ich mám sa už nikdy nevráti? Aby si cirkev, či už latinská alebo grécka, vyhradzovala právo chrániť zločincov iba preto, že on dobehne do kostola skôr, ako ho dobehne spravodlivý hnev ľudu? Aby sa zrazu vojnoví zajatci mohli vykupovať z otroctva? To kde sme? Kam sa podela nekompromisnosť a tvrdosť našich predkov, ktorí pri Vogastisburgu naložili Frankom tak, že aj ich kronikári museli uznať, že, a tu si dovolím citovať, v trojdňovom boji boli tu mnohí z Dagobertovho vojska pobití mečom a (ostatní) zanechajúc všetky stany a batožinu, ktorú mali, zbabelo sa odtiaľ vrátili do vlastných sídel? Samov popol sa musí v mohyle presýpať! Aby si vo vojne vojaci nemohli trochu prilepšiť? Aby cirkev kontrolovala, kto čo vezme, či koňa, či meč? Veď, ako sa hovorí, keď sa rúbe nepriateľ, tak lietajú nohy. Toto nikdy nedovolíme. Nezľakli sme sa tých šikmookých na malých škaredých koníkoch, čo do vozov naše ženy zapriahali, nezľakli sme sa Dagoberta, nezľakli sme sa ani Mojmíra a dodnes jeho potomkov nepovažujeme za legitímnu vládu tejto krajiny, nezľakneme sa ani tých carihradských papalášov. Bude vojna, boha ich! Neostane po nich ani mastný fľak a o pol roka si na tieto taľafatky nikto už ani nespomenie. Za bohov za kmeň!“

 

© Spravodajský portál TRK. Tento článok je satira a opísané udalosti sa nikdy nestali. Akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je čisto náhodná.

Teraz najčítanejšie

Dušan Kolcún

Skaut, manžel, otec, syn, brat, stredoškolský učiteľ, pseudointelektuál, kaviarenský povaľač, dobrý kamarát viacerým, blízky priateľ nemnohým, milovník kofoly a slaných tyčiniek, amatérsky gitarista, resp. vlastník gitary, na ktorú v poslednej dobe padá prach, z donútenia kuchár, otec na rodičovskej dovolenke a muž v domácnosti, slniečkár, človek z regiónov a pravdepodobne najväčší nadšenec do vojny vo Vietname v našej dedine, ktorý v rámci boja s nudou a depresiou začal písať takéto hlúposti.