Denník N

Žiaci majú z roka na rok horšie výsledky ale hlavne, že robia na rovnakom stroji ako má fabrika

Keď sme prvýkrát počuli o duálnom vzdelávaní, bolo nám sľúbené, že to bude revolúcia v oblasti vzdelávania. Bolo nám povedané, že naše deti budú mať príležitosť učiť sa priamo na strojoch z fabriky, na ktorých budú pracovať, keď sa zamestnajú. Bolo nám sľúbené, že naše deti budú mať kvalitnejšie vzdelanie a lepšie praktické skúsenosti. Ale čo sa stalo s týmito sľubmi? Poďme sa pozrieť na realitu duálneho vzdelávania na Slovensku.

Vitajte v duálnom vzdelávaní na Slovensku, kde sa učíme na strojoch priamo z fabriky! Áno, tieto stroje sú také isté, ako tie, na ktorých budete pracovať, keď sa zamestnáte. Ale nezabudnite, že aj keď sa naučíte ovládať tieto stroje, možno nebudete vedieť, ako ich používať v praxi. Ale aspoň budete vedieť, ako vyzerá stroj, na ktorom budete pracovať, však?

Sľúbili nám prispôsobenie obsahu vzdelávania a manažment kvality, bolo nám povedané, že tu bude fungovať certifikácia, ktorá zaručí lepšiu kvalitu absolventov. Ale ukazuje sa, že školy, ktoré nie sú zapojené do duálneho vzdelávania, pripravujú svojich študentov lepšie.

Keď hovorili o prispôsobení obsahu vzdelávania, možno sme to chápali zle. Možno tým mysleli, že čím menej teórie a viac praxe, tým lepšie. Áno, možno sa budete cítiť trochu hlúpo, keď zistíte, že neviete preniesť svoje vedomosti do praxe. Ale aspoň budete vedieť, ako vyzerá stroj, na ktorom budete pracovať! A možno sa naučíte aj niečo o svojej práci… alebo aspoň budete vedieť, ako sa volá ten stroj.

A čo odborné hovorenie o svojej práci? No, podľa Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), možno nebudete vedieť ani odborne hovoriť o svojej práci. Ale kto potrebuje odborné hovorenie, keď môžete byť ticho a poslúchať? Takže keď hovorili o manažmente kvality vzdelávania, možno sme to opäť pochopili zle. Možno tým mysleli, že čím je vzdelanie menej kvalitné, tým lepšie. Veď kvalita vzdelávania nespočíva v kvalitnom vzdelávaní, ale vo vychovaní nových oddaných pracovníkov?

Duálne vzdelávanie: Kde sa učíme na strojoch z fabriky a možno sa naučíme aj niečo o svojej práci. Alebo aspoň budeme vedieť, ako sa volá ten stroj. A navyše, podľa ŠŠI, žiaci v duálnom vzdelávaní dosahujú horšie výsledky v záverečných skúškach ako ostatní. Ale aspoň sa tvárime, že sa aj učíme, však? A keď hovorili o certifikátoch zaručujúcich kvalitu a pripravenosť absolventa aj mimo fabriky prepojenej so školou, možno sme to opäť pochopili zle, možno je to tak, že čím horšie záverečné hodnotenie, tým lepšia certifikácia.

Duálne vzdelávanie na Slovensku je koncept, ktorý bol predstavený s veľkými očakávaniami. Sľubovalo sa, že tu zavedieme kvalitný systém podobný tomu v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Aj keď sa podarilo prekonať niektoré pôrodné bolesti duálneho vzdelávania, zdá sa mi, že nejako upadla iniciatíva systém ďalej zlepšovať. Možno je to len môj subjektívny dojem ale od mája 2021 je správa školskej inšpekcie jedinou správou, ktorú som o duálnom vzdelávaní zachytil.

 

Viac o zisteniach školskej inšpekcie sa dozviete tu.

Teraz najčítanejšie