Denník N

Programové vyhlásenie novej vlády: žiadna nová vízia, ani záujem. Informatizácia pokračuje v zabehnutých koľajach.

Prečítali sme si za vás nové programové vyhlásenie vlády – a tiež počúvali doterajšie vyjadrenia predsedu vlády a ministra pre informatizáciu (aby ste vy nemuseli). Tu je naše zhrnutie.

V informatizácii verejnej správy v podaní “Ministerstva-aj-informatizácie” nič zásadné nečakajte, nie sú žiadne nové zámery, ani záujem. Veci pôjdu prinajlepšom tak (podpriemerne), ako doteraz. Zo štandardných plánov rôznych úradov v IT na nové registre a zbieranie údajov vyčnievajú najmä zámery Ministerstva vnútra, ktoré plánuje viaceré plošné aktivity voči IT celej verejnej správy a optimalizácie – či snáď aj reformy – jej činnosti. Konkurencia a nie-najlepšia spolupráca medzi Ministerstvom vnútra a MIRRI je stále zjavnejšia.

Časť týkajúca sa informatizácie začína pomerne detailným pojednaním o DESI indexe a projekte “digitálne desaťročie” Európskej komisie, v ktorých je deklarovaný zámer zo súčasných miest na chvoste EÚ “v horizonte niekoľkých rokov … dosiahnuť aspoň priemer”. Okrem všeobecných formulácií však v PVV nevidíme žiadne sústredné úsilie, alebo aktivity, ktoré pre tento cieľ budú potrebné.

Celý odstavec je venovaný popisu Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a vymenovaniu jej strategických priorít, absentuje však akákoľvek zmienka o súčasnom krízovom stave (hovoríme nielen my, krízové riadenie v tejto oblasti zaviedlo MIRRI v septembri), dlhodobom neplnení aj vlastných úloh, či rozbehnutie kľúčového riadiaceho mechanizmu pomocou Koncepcií rozvoja IT úradov, ktoré mešká už 2 roky.

Vlastne v celej tejto časti dokumentu nie je žiadna reflexia na minulé roky alebo súčasný stav, hoci v iných kapitolách programového vyhlásenia sú aj ozaj kritické pasáže. Zdá sa, že informatizácia ide pevne v koľajničkách “veď všetci robíme ako najviac vieme”. Predpokladáme, že text tejto kapitoly bol písaný úradníkmi, lebo od politického vedenia sme zatiaľ nepočuli nič vybočujúce z rámca “pokračujeme v tom, čo sa robilo doteraz”.

O legislatíve nie je žiadna zmienka, týkajúca sa či už zásadnej zmene zákona o eGovernmente (pred pol rokom sme videli zámer, ďalej sa to nepohlo), zákone o údajoch (mešká 4 alebo už 5 rokov?), systémovom legislatívnom riešení životných situácií alebo čo so stavom, keď prakticky žiadna časť eGov predpisov nie je úradmi plne dodržiavaná (upozorňujeme nielen my, ale napr. aj NKÚ).

Program 1x a dosť nie je spomínaný. Sú teda po 7 rokoch systémové aktivity v tejto téme považované za vyčerpané? Taktiež nie je uvedený žiadny plán v oblasti referenčných údajov, kde je teda dnešný stav pomerne neutešený.

Hlavná téma tejto éry budú zjavne životné situácie (spomínané sú asi na 5 miestach dokumentu), kde naozaj vidíme možnosť veľkého zlepšenia. MIRRI však plánuje iba pokračovať v už rozbehnutých aktivitách doterajším tempom, pričom vidí iba 15 životných situácií, ktoré si samo vybralo. Podstatnému zrýchleniu tempa snáď pomôže deklarovaný záujem MV SR pokročiť v tejto oblasti.

K témam MyData či OpenData nie je uvedené nič. Ani k OpenAPI, ale tu sa aspoň deklaruje “podpora zapojenia riešení firiem do IT verejnej správy”. Dúfame, že na otvorených a férových princípoch.

V oblasti identity sa nepochopiteľne nespomína žiadny zámer s aplikáciou Slovensko v mobile (deklarovaná ako “vlajková loď” MIRRI v minulom období), ale iba riešenia na báze eIDAS peňaženky, v ktorých sme len na začiatku. Nespomína sa v dnešnej dobe už pomerne štandardný zámer zaviesť elektronické doklady (napr. v Českej republike štartujú už v januári).

Uvedený je aj zámer “podporovať zlepšenie dostupnosti a prívetivosti služieb štátu”. To hodnotíme pozitívne, sme však zvedaví aké bude nasadenie vedenia MIRRI v tejto téme. Zato MF SR sľubuje implementovať predvyplnené daňové priznania a iné podobné vychytávky znižujúce administratívu súvisiacu s daňami a odvodmi.

O inovácii Ústredného portálu verejnej správy a jeho modulov, kde je potrebná (a snáď aj pripravovaná?) už generačná zmena, nie je žiadna zmienka.

Ministerstvo vnútra chce rýchlo vykonať audit celej verejnej správy týkajúci sa používania údajov a personálneho IT vybavenia. Z toho má byť vytváraná monitorovacia správa a vydaný štandard pre IT vybavenie pracovísk, aj miesta zamestnanca verejnej správy.

MV SR plánuje aj vypracovať “dôkladný audit digitálnych procesov vnútri štátnej správy” a “pripraviť strategický rámec pre postupný prerod štátnej správy na digitálnu”. Na viacerých miestach sa spomína zámer reformy verejnej správy. Plánovaná je “spolupráca pri rozvoji” IS samospráv a centralizácia výkonu služieb. Všetky vyššie uvedené zámery MV SR sú nové a vyzerajú rozumne. Vnímame ich však s istou dávkou opatrnosti, najmä v porovnaní so slabými výsledkami programu ESO v tejto oblasti.

MV SR taktiež opätovne uvádza zámer zaviesť jednotný systém na správu registratúry všetkých úradov. To je však projekt na veľa rokov (viď. viac ako 10 rokov prebiehajúci projekt CES), preto programové vyhlásenie deklaruje iba vytvoriť podmienky pre tento zámer.

Pozrime sa ešte, ako sú spomínané najväčšie bežiace projekty:

IT vybavenie pre školy (plánovaný  hardvér za viac ako 440 miliónov eur): Konkrétny záväzok pre každú školu zaviesť pevné pripojenie 1Gbit/s, ostatné je v rovine iba všeobecných konštatovaní o “potrebe zvyšovania kvality digitálneho vybavenia”.

Urbion: pre reformu územného plánovania a výstavby je opakovane uvedené, že “je nepripravená a odkladá sa”, aké kroky budú vykonané na zlepšenie nie je uvedené

Centrálny ekonomický systém a riešenie jeho problémov spomínané nie je

eHealth: uvádza sa iba štandardné “pokračovanie v rozvoji elektronických služieb … ako je e-lab, e-výmenný lístok, e-objednávanie”

Elektronické diaľničné mýto: jednou vetou je uvedený zámer dokončiť prechod na európske mýto a “spustenie národného systému”. Ako budú riešené doterajšie problémy nevieme.

Opäť je na stole zámer povinnej elektronickej fakturácie a taktiež plán zjednotenia výberu daní a odvodov, tzv. projekt Unitas, ktorý je kriticky závislý na efektívnej IT podpore a v roku 2012 bol spojený so zlyhaným IT projektom Finančnej správy za cca. 100 miliónov eur.

V justícii je plánované zavedenie umelej inteligencie!

Ako obvykle na viacerých miestach sú v Programovom vyhlásení vlády spomínané konkrétne potreby vytvorenia/prerobenia registrov, informačných systémov a zbierania/zdieľania/analyzovania údajov, čo sú taktiež zárodky súvisiacich IT projektov.

Z iných oblastí:

Bude šetrenie financií a to aj na výdavkoch verejnej správy. Ministerstvo financií bude evidentne ešte neochotnejšie podpisovať výdavky na IT. Ešteže máme eurofondy, všetko čo sa bude dať, bude financované z nich a vidíme, že často to bude nie “zlepšenie a inovácie”, ale zachraňovanie prevádzky, alebo obyčajná “obmena hardvéru a softvéru”. Zámer, aby IT projekt bol iba ako doplnok reformy/zlepšenia verejnej správy, vnucujeme najmä my zvonka.

Je zrejmý zámer meniť verejné obstarávanie a má k tomu zatiaľ iba “okamžite vzniknúť nadrezortná komisia”. To prezrádza, že v súčasnosti jasný plán čo a ako zmeniť nie je.

Viackrát sa v programovom vyhlásení spomína, že nová legislatíva by mala byť prijímaná štandardným procesom, vrátane “spoločenského dialógu pri jej tvorbe a schvaľovaní”, čo teda bude zlepšenie oproti posledným rokom. Držíme palce, aby tento záväzok pretrval a osvojili si ho aj poslanci NRSR.

Kapitola o potieraní korupcie, ktorá, ako je všeobecne známe, bola jedným z určujúcich limitov pre dobré IT riešenia štátu, je asi dvakrát dlhšia ako časť o eGovernmente. To sme zvedaví. Plánuje sa legislatívna úprava lobingu, ale tento plán sme tiež už viackrát videli.

Občianskeho združenia Slovensko.Digital sa týkajú aj zámery voči mimovládnym organizáciám. Zavedenia transparentných pravidiel financovania sa neobávame, už ho také máme. Podporované majú byť tie mimovládky, ktoré “sa reálne zaujímajú o zlepšenie života v krajine”, to sme presne my. Tak asi budeme na výslní.

Sme však pripravení aj na opačnú možnosť a preto, ak chcete transparentne podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť napríklad tu: https://www.donio.sk/slovensko-digital

Tu je linka na dokument programového vyhlásenia s podfarbenými časťami, ktoré sa týkajú informatizácie verejnej správy a súvisiacich projektov ktoré sledujeme: https://drive.google.com/file/d/1Thi3KVrbS_ArYiA8mM-ySt_I39UwlfJj/view?usp=sharing (zaujímavé je to najmä na stranách 34-37 a 71-74).

 

Teraz najčítanejšie

Slovensko.Digital

Slovensko.Digital je iniciatíva IT špecialistov, ktorá vznikla v novembri 2015 a venuje sa informatizácii verejnej správy. Upozorňujeme na neefektívnosť štátnych IT projektov a zároveň prichádzame s návrhmi a pozitívnymi príkladmi toho, ako by štátne IT mohlo fungovať.