Denník N

(Ne)plánuj ako vláda!!!

Na školách sa učíme, že štát je ako veľká rodina, ktorá má svojho otca, matku, deti, dom a pravidlá. Funkcie štátu vysvetľujeme prirovnaním k funkciám rodiny. Ale asi by sme to mali zmeniť, lebo štát má aj svoje programové vyhlásenie, ktoré je plné prázdnych sľubov a prehlásení, ak by sme to chceli pripodobniť vyzeralo by to takto:
Keby som bol vláda takto si najbližšie naplánujem hlavné ciele:
  1. Zastaviť svoje prepadávanie do priepasti a začať sa plaziť späť na vrchol, kde ma čakajú moji susedia, ktorí ma už dávno predbehli.
  2. Bojovať so zdražovaním, ktoré mi kazí náladu a znižuje moju kúpnu silu.
  3. Zastaviť šírenie chudoby, ktorá ma trápi a znevažuje moju dôstojnosť, a odbúrať priepastné rozdiely, ktoré ma delia od tých, ktorí majú viac ako ja.
  4. Stabilizovať napätú situáciu medzi mnou a doktormi, ktorí mi neustále vyhadzujú na oči, že keď zo sebou nezačnem niečo robiť, nedopadne to dobre, a zmodernizovať môj prístup k zdravotnej starostlivosti, aby som som nemusel dlho čakať na chodbe a mohol si dovaliť zaplatiť za kvalitu služieb.
  5. Zabezpečiť, aby moje deti dostali kvalitné vzdelanie a výchovu, ktoré im pomôžu rozvíjať svoje schopnosti a záujmy, a zároveň im preniesť svoje kultúrne dedičstvo, ktoré odráža moju históriu a tradície, vrátane návštev pohostinstiev 4. cenovej skupiny, v ktorých si rád doprajem dobré jedlo a pitie.
Ale keďže nie som vláda, naplánujem si to radšej takto:
  1. Zlepšenie životnej úrovne: Stanoviť si konkrétne a merateľné ciele, ktoré by som chcel dosiahnuť v oblasti svojej kariéry, financií, vzdelania, záľub a osobného rozvoja. Vypracovať si plán, ako ich postupne realizovať, a pravidelne monitorovať svoj pokrok a výsledky. Využívať rôzne zdroje a možnosti, ktoré mi pomôžu získať nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti, ktoré zvýšia moju konkurencieschopnosť a uplatnenie na trhu práce. Hľadať lepšie pracovné príležitosti, ktoré mi poskytnú vyšší príjem, väčšiu spokojnosť a lepšiu rovnováhu medzi prácou a súkromím.
  2. Efektívny boj so zdražovaním: Vytvoriť si rozpočet, ktorý zohľadňuje moje príjmy a výdavky, a dodržiavať ho. Zistiť, kde a ako môžem ušetriť peniaze, napríklad porovnávaním cien, využívaním zliav a akcií, nakupovaním výhodnejších alternatív, recyklovaním a opravovaním vecí, znížením spotreby energie a vody, atď. Zhodnocovať svoje úspory zodpovedným pravidelným investovaním do rôznych foriem aktív, ktoré mi prinášajú príjem alebo rast hodnoty, napríklad do akcií, dlhopisov, fondov, nehnuteľností, kryptomien, atď. Vzdelávať sa o finančnej gramotnosti a investičných stratégiách, ktoré mi pomôžu minimalizovať riziká a maximalizovať zisky.
  3. Sociálna angažovanosť a občianska participácia: Byť súcitný, solidárny a aktívny občan, ktorý sa zaujíma o potreby a problémy svojho okolia a spoločnosti, a pomáha im riešiť. Zapájať sa do rôznych foriem občianskej spoločnosti a politiky, ktoré prispievajú k rozvoju a ochrane demokracie, ľudských práv, životného prostredia, kultúry, vzdelania, zdravia, atď. Podporovať a spolupracovať s rôznymi organizáciami, združeniami, hnutiami, stranami, inštitúciami, médiami, atď., ktoré sa venujú zlepšovaniu kvality života a riešeniu spoločenských problémov, vrátane chudoby.
  4. Stabilizácia zdravotnej situácie: Starostlivo sledovať svoje zdravie a pravidelne podstupovať preventívne prehliadky a testy, ktoré mi pomôžu odhaliť a liečiť prípadné ochorenia alebo poruchy. Dodržiavať lekárske odporúčania a predpisy, ktoré mi zabezpečia optimálnu liečbu a rekonvalescenciu. Venovať viac pozornosti svojmu fyzickému a psychickému zdraviu, napríklad prostredníctvom pravidelného cvičenia a nutrične vyváženej stravy, ktoré mi posilnia imunitu a zlepšia kondíciu. Dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, ktoré mi pomôžu predchádzať zdravotným rizikám, ako sú fajčenie, alkohol, drogy, obezita, stres, atď.
  5. Profesionalita a zdravý rozum vo vzdelávaní: Udržiavať si zvedavosť a chuť do učenia sa počas celého života. Neustále sa vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti, ktoré mi pomôžu zlepšiť svoje profesionálne i osobné kompetencie. Čítať odborné knihy, články, blogy, počúvať podcasty, atď., ktoré mi poskytnú aktuálne a relevantné informácie a názory z mojej oblasti záujmu alebo pôsobenia. Absolvovať rôzne kurzy, workshopy, webináre, atď., ktoré mi umožnia získať nové certifikáty, diplomy, kvalifikácie, atď. Využívať rôzne formy vzdelávania, ako sú formálne, neformálne, informálne, online, offline, atď., ktoré mi vyhovujú podľa mojich potrieb, možností a preferencií.

Teraz najčítanejšie