Denník N

Nežná revolúcia/prevrat…viac faktorov zjavne pôsobilo…

Nechcel som dávať do názvu otáznik, tak som dal iný znak… Nechcel som ani k tejto téme písať nič, nedávno som tu niečo zverejňoval a ako pozerám, vcelku to „žije“ vlastným životom, má to nejakú „čítanosť“. Mierne rozpaky k oslave občianskej zmeny tu boli už pred rokmi, či minulý rok, kedy v rámci inej vlády sa akosi viac dostávali do popredia v TV „tí istí“, účastníci, tí známi „dvaja – traja“, hovorili o slobode o slušnosti…. A k celej tej kompozícií, ktorá sa tu tvorí, ktorá u „diváka“, ako v správnom umení, ktoré pôsobí, prispela i časť tv programu Biela vrana, ktorú som si pozrel a dokonca som si to pustil i spätne, ešte raz…. Celý ten pátos, keď herečka SND hovorí… (pokračovanie nižšie…)

…o práci v odbore sociológ o boji za vlastný názor, …pripomínajúc povinné regionálne kolá v prednese poézie, kde bolo slov plných mieru, o večnom spojení s „bratom“… podobný pátos a pocit akéhosi „kŕču“…

Teda, ak niekto z generácie, ktorá sa dnes hlási k PS, nevie, o čom bol ten socializmus, normalizácia, tak je to sčasti asi o tomto, alebo o tom, čo je možné vnímať napr. vo filme Skŕivánci na niti, kedy soudružka učiteľka deťom predstaví „inú“ triedu, proti ktorej sa „bojuje“, ktorou treba opovrhovať.

Na rozdiel od občianskej spoločnosti sa v totalitách (komunizmus i fašizmus) veľmi zjednodušene ukáže, o je dobro a čo je zlo, proti čomu sa bojuje a čo treba udávať…komunisti, marxisti, si všímali rôzne triedy v spoločnosti. Nebol záujem viesť s nimi dialóg, cieľ bol boj, snaha zničiť triedy nepriateľov a nastoliť beztriednu spoločnosť, kde vládnuť bude pokrok, vedúca strana…pokrok, inak povedané „progres“.

FIlm včera uvádzala RTVS, kto chce nájde v archíve…:

A fenomen „ukazovania prstíkom“

(foto je z FB a pan diskutuje: „Jak by dnešní situaci viděl pan Menzel? To by mě opravdu zajímalo.“

To len na dokreslenie…

A ako to je typické pre modernosť, éru, ktorá získala toto pomenovanie od začiatku minulého storočia, kedy vzniklo i ČSR (1918,  a prvý prezident bol prezident T.G. Masaryk (a hlavné mesto ČSR bola Praha…)), tak pocit novosti, rýchleho pokroku smerom do budúcnosti (dosť bolo minulosti…), je to typické. Moderné je dobré, je nové, ligotavé…možno trochu povrchné a trochu v mantineloch výkonnosti, rýchlosti..s potláčaním inej múdrosti, múdrosti, ktorá pramení z trpezlivosti, skúsenosti, z prežitých stavov, ktoré život prináša jedincovi, človekovi…

Je už pomaly spoločenským fenoménom, že práve v tomto období, počas spomienky na deň boja za slobodu, Deň študentstva a Dňa predčasne narodených detí, sa veľa hodnotí, bilancuje, je to i o rozpakoch i o spomienkach na ten dialóg, otvorenosť, odvahu vyjadriť svoje potreby, požiadavky, práva…

A teda zaujali ma dva dokument,y ktoré som si pozrel na internete z dielne ČR…jeden je od tvorcov TV Prima a je z roku 2019 a ak si to pozriete, ukáže sa trochu „komplexnejší“ obraz toho, o  čo sa tak „starostlivo“ snažili naše verejnoprávne inštitúcie. Priam kontrastne a komicky to vyznieva..i ten pátos v hlase pani herečky SND v rámci prejavu v programe Biela vrana (ak si z toho nerobila i ona akúsi „skrytú srandu“..že niečo medzi riadkami, ..kto vie…)

Tak kto chce (čaro internetu), skúste si dať do vyhľadávača heslo:

Utajené příběhy českých dějin – 17.listopad 1989

A na doplnenie obrazu, v rámci plurality názorov, čo je i právo charty EÚ, pluralita názorov …v zdravej spoločnosti… si pozrite i toto, tu je celý link, lebo to by sa hľadalo asi ťažšie… Tu pán sa pýta dosť podstatnú otázku, vôbec, je fajn,  že niekto uvažuje i nad výrokmi ľudí, ktorí mali spomienky na tie udalosti…teda, že samotní študenti, účastníci tých udalostí, po pár rokoch po nežnej revolúcií, vraj hovorili, že im tú nežnú revolúciu ukradli…

Mne z toho celého vyplýva momentálne na um jedna myšlienka, že naozaj, ľudia uväznení v jednom režime, kde bol nedostatok určitých práv, naplnených potrieb, sa prirodzene pozerali  s nádejou, či s naivitou, niekam za hranice, na západ, s tým, že boli nepripravení na určité vyjednávanie v rámci dohody, určenia nových hraníc spolupráce, práv a povinností…teda, že samotné ZSSR nečakalo, že ho niekto v rámci stretnutia ..ako to povedať slušne….veď to povedali v tom dokumente…v tej časti, kde sa hovorí o hlavnom cieli – zjednotenie Nemecka – a o dohode, že NATO sa neposunie na východ…(ak by to tak bolo, ak by sme my neboli v NATO, možno by nebola ani tá strašná vojna na území Ukrajiny, nebolo by toľko zbytočných obetí na ľudských životoch, zničených životov, rodín, …kto vie…).

A teda, áno, ekonomicky to celé bola neudržateľná záležitosť, zmena bola na spadnutie, ale tie možnosti vývoja, naplnenia cieľa, ak by nešlo o to, predávať svoje výrobky, a získavať lacnú pracovnú silu (a dnes vidíme, že i lacné energie), moli i iné. Kohézia, snaha o vyrovnanie rozdielov, kohézne fondy EÚ, SNAHA O SOLIDARITU…to všetko možno byť iné, ak by sa podporilo to, čo tu bolo a neprišlo k skúpeniu a k likvidácií neprimerane predávaných majetkov, podnikov…(ak teda dnes sme zadlžený do určitej miery preto, že je snaha štátu kompenzovať predražené nákupy energií, plynu,..vykurovanie domácnosti…kedy sa na to dali miliardy a spravil sa deficit, tak je až smiešne, keď ten deficit sa niekde vyčíta a zároveň sa čaká, že cez splnenie podmienok plánu obnovy sa dostaneme – možno – k podobným miliardám…(teda, kde je solidarita, že stratu by nám EÚ by nám normálne preplatila, doplatila… plus tie miliardy z plánu obnovy…by boli v hre)).

O mňa zaujala i myšlienka pani doktorky Samkovej, kde dáv na váhu vynaložené finančné prostriedky za VŠ štúdium, za prevádzkovanie škôl, ktoré nič nikomu neprinášajú (okrem platov učiteľov), kde spomína využívanie lacnej pracovnej sily v podobe študentov, ktorí pracujú (do roku 26, kedy neplatia firmy za nich odvody) a potrebu udržať dôstojné dôchodky, dôstojný život seniorov, i tých, ktorí bojovali na Národní tříde v Praze – za zmenu režimu v roku 1989…

A teda, ako vravím, nepísal by som toto tu, keby som nemal myšlienku toho typu v hlave, že práve tento zážitok, boj za slobodu, určité spojenie s českom, je to, na čom je dobré sa znova spájať, hľadať identitu, ciele, ciele slobody, naplnenia zmyslu života, slobody, rozvoja…jednoducho, ak si pozriete tie dva dokumenty, vyzerá to tak, že i v ČR veľa občanov prišlo k podobnému záverom, bilanciám, ako u nás, a trh a možnosť vyjadriť svoj hlas (ak by to znelo z hrdiel 15 000 000 ľudí Európy, by mal inú váhu…

Zaujalo ma i heslo z úst doktorky Samkovej, kedy ako účastníčka nežnej revolúcie asi sa nestotožnila s tým smerovaním, s hodnotou „transatlantickou“, ako videla identitu tu v rámci tejto časti Európy…spomína i hlavnú hodnotu, cieľ, ktorý podľa nej majú mať: záchrana národa ako takého…to je skôr na zamyslenie, tridsaťštyri rokov udalostiach, ktoré mali viesť k slobode…

Jednoducho, ak by sme boli kolónia niekoho  (podobne ako bola možno Judea za čias Rímskej ríše), nevyzeralo by to inak. Minimálne to, čo som včera videl z časti v rámci programu RTVS Biela vrana, prejav pani herečky SND…. (A ak si niekto všimne tvrdenie typu herečky T. P.): „…jeho snaha o rozvoj občianskej spoločnosti, ktorú dnes táto nová nastupujúca vláda tak nerada vidí…“ tak je to na uváženie, veď počas vlády Smeru v období povedzme 2017 – 2018…bol priamo na ÚRADE VLÁDY SR  zriadený odbor: odbor rozvoja občianskej spoločnosti…(alebo tak nejak sa to volá), kde si pozívali občianske a neziskové organizácie, aby pripomienkovali návrhy zákonov, aby participovali na rozvoji spoločnosti…neviem, kto to písal ten prejav…hm…ale tak je to dnes možné vnímať, vidieť, zažiť, sem sme sa dostali…

(A to nechcem už hovoriť o diskusii na TA3, kde zjavne moderátor J.Šivák, nechcel rozumieť tomu, čo sa hovorilo o práve na hodnotenie toho, čo je pravda a čo je dezinformácia, hoax a konšpirácia..absolútne nepochopenie procesu vedeckého poznania (otázka bola tá“ „Kto vám dal právo hodnotiť, čo je pravda ..a čo nie? (kde začína právo iného na jeho prejav, zverejnenie rozhovoru s osobnosťou (ktorú nepotrebuje moderátor zároveň, keď sa pýta, poúčať o tom, čo je vedecké poznanie,…aby verejnosť vedela, keď ten, koho sa pýta (v hre, že asi nevie, ..a preto sa pýta…) nevie….)), ktorý má predpoklad určitú slobodu bádania, tvrdení, overovaní tvrdení, falzifikácia a verifikácia…s úmyslom cez pokusy a omyly prísť k poznaniu, mať radosť z poznania..nie strach niečo si myslieť, povedať…žiť,…či žiť v prostredí dogiem a trestov,..kde pán z občianskeho združenia (ktoré predsa schvaľuje (a niekedy i ruší na základe prejavov, činnosti, ktoré sú…) Ministerstvo vnútra SR – s prihliadnutím, či nejde o protispoločenské činnosti, potieranie práv iných…či ekonomické záujmy…) rozprával ako nejaký novodobý inkvizítor…v úplnom protiklad k pani, ktorá pôsobila veľmi kultivovane…a vďaka tomu, že neuverila prvému názoru odborník,a vedca, si udržala lepšiu kvalitu života, svojho zdravia…napriek – možno – snahy medicínskej lobby – získať viac bodov za medicínsky zákrok, ktorý možno nebol v záujme pacienta..(pretože medicína je o liečbe ..a je tam faktor i vôle pacienta, faktor prejavov jeho osobnosti, slobody, duše…nie je to len veda…veda z hľadiska medicína je asi hlavne patológia…tá skúma už veci nemenné…a z nich tvorí tvrdenia, hľadá zákonitosti,…ktoré overuje…z toho vznikajú neskor i lieky v rámci farmaceutického priemyslu…)

Teda v slobodnej – nie dogmatickej – akoby stredovekej . spoločnosti ani Nežná revolúcia, nemá byť asi nejaká nemenná modla, či zlaté tela…ale etapa, súčasť v procese žitia, naplnenia slobody, dobra v obci…v zmysel antiky (Platón a jeho úloha občana . kde je to vlastne človek, ktorý žije v obci, je utváraný obcou a nie je možné, aby nebol politicky činný,…aby bol bezmocný…v rukách „elít“, neschopný zvrátiť stav, keď ho oklamali…keď sľuby, ktoré sľubovania pred vstupom do parlamentu porušili, ak slúžia neznámym záujmom a nie občanom v záujme štátu, obce..teda, občan by mal mať vždy silu, mal by niečo vlastniť, žiť dôstojne, ekonomicky stabilne,,,o to má ísť politikom, aby takí občania žili v obci, a nie otroci, ..ak je téza na dokázanie, či nie sme akási kolónia…34 rokov po nežnej revolúcií…)

A ak sme pri slove „študent“, tak oslava tohto stavu pramení podľa mňa z toho, že ide o ľudí, ktorí sú schopní študovať, vnímať nové poznatky, ktorí sú schopní posúvať i vedecké poznanie niekam ďalej…ak naozaj študuje dnes každý, a i vyštuduje a zaplní miesta, kde sa očakáva určitá kompetencia (a nie zdanie fungovania – podľa požiadaviek zákonov, ktoré zriaďujú určité inštitúcie v štáte (ako potrebné)), tak to je problém hodný riešenia…i toto by mal priniesť včerajší sviatok, zamyslenie sa nad stavom vzdelanosti, intelekt, možnosť byť konkurencieschopní…či priemernosť, stagnácia, normalizácia…jej ďalšie štádium…

Teda ako to je v rámci globalizácie? Pôsobí viac kapitál naprieč štátmi? Kto určuje smerovanie? Aké záujmy „menežujú“ vznik udalosti, informácie, interpretácie, proces transformácie…?

Smelý záver môže byť ten, že to čo bolo nastúpené jednou stranou v rámci roku 1989, kedy iná strana, ktorá bola oslabená, nebola schopná reagovať ako rovný s rovným, nebol rešpekt v rámci diaógu, po ukončení studenej vojny – v snahe udržať život v rovnováhe (podobne ako tomu bolo po prvej svetovej vojne, kde strana, ktorá bola považovaná za vinníka a ktorá prehrala vojnu, sa dostala do stavu hyperinflácie, a poníženie, frustrácia, národa, viedla k ďalšej strašnej a zbytočnej vojne – nepodarilo sa ani docieliť efektívne fungovanie vtedajšieho Spoločenstva národov (terajšej OSN), to pokračovalo určitým spôsobom v rámci spoločenského – globálneho vývoja (či výboja..som mal preklep, ktorý inšpiroval k poznámke v zátvorke…) v novom kroku, ktorý začal pôsobiť v rámci „dialektiky“, v roku 2022.

Nezabudnime na faktory ktoré pôsobili v roku 2008, 2015? 2019…ktoré predchádzali ako akcia reakcií. Ako vo fyzike…A ak sme pri fyzike, áno, nik (ak sa na to pozrieme filozoficky) nevie dokázať súvislosť medzi tým, že raz je pohár na stole a potom je na zemi  – rozbitý…naše vnímanie ten svet, prírodu (fyzis), fyziku, chápe intuitívne, prirodzene, sú predpoklady, ktoré chápu svet ako jednotu, svet v súvislostiach, akcia -reakcia…ak teda p. líder M.Šimečka občas reaguje na ukazovanie súvislosti, v rámci pôsobenia síl, že „skutočne nechápe“, ako to súvisí….“čo on s tým má“….taká poznámka…som si chcel zabehať, ísť do prírody….a takto som sa na hodinu zdržal s písaním…

Tak študenti, študujte, študujte seba i svet, svet vnútorný i ten vonkajší…od povrchnosti k hĺbke… nech je odmenou radosť z poznania…či napríklad vedecké objav,y technické zlepšenia…zlepšenie systému fungovania v spoločnosti (aplikácia práva, spravodlivosti…lepšej žurnalistiky, vedy…filozofie…sociológie…lepších politikov, pripravených as schopných niesť zodpovednosť za vývoj…) oči otvorené, srdce otvorené..neberte svet ako samozrejmosť, ani systém, poriadok, možnosti, ktoré sa predkladajú, ako samozrejmosť a nebuďte pasívni…sloboda….

Teraz najčítanejšie