Denník N

Mediálna gramotnosť hrou: štyri veci, ktoré nás naučili učiteľské workshopy

Naučiť sa rozoznávať hoaxy a dezinformácie sa dá aj formou kvízu. Tým naším si prešlo už 500 učiteľov a učiteliek, ktorí ho následne hrajú vo svojich triedach po celom Slovensku. Prečítajte si, ako to celé vzniklo, čo nám najlepšie fungovalo a čo sme sa pri tom naučili.

Začiatky vo firmách

Aj keď hlavným poslaním nášho projektu je hodnotiť dezinfoweby a chrániť firmy a značky pred spojením s problematickým obsahom, v uplynulých rokoch sme sa začali intenzívnejšie venovať aj tréningom mediálnej gramotnosti. Často sa na nás totiž obracali jednotlivci, organizácie aj médiá s tým, ako pomôcť ľuďom zorientovať sa v dnešnom informačnom chaose.

Keďže sme ako projekt vzišli z marketingového prostredia, začali sme najprv so školeniami zamestnancov firiem, a to najmä na marketingových oddeleniach, ktoré riešia problematiku brand safety – teda toho, ako svoju značku ochrániť pred spojením s problematickým obsahom.

Postupne sme začali trénovať aj ďalších zamestnancov, ktorí sa podobne ako verejnosť trápili s tým, ako sa zorientovať v spleti protichodných konšpiračných teórií a hoaxov, či ako sa rozprávať so svojimi „zakonšpirovanými“ blízkymi. Na workshopoch sme pracovali s textami z dezinfowebov a účastníci v nich sami hľadali manipulácie a hoaxy.

Z firiem sme sa postupne dostali na ďalšie podujatia pre startupovú komunitu, na pôdu komunitných centier, či dokonca na letné a vedecké festivaly. Objavovať sa začal aj prvý záujem od škôl.


Workshop na festivale Pohoda 2019, kde sme prvýkrát vyskúšali kvíz

Čo s veľkými skupinami? Zahrajte sa

Na workshopoch pre stále väčšie a väčšie skupiny nebolo možné analyzovať dlhé texty či diskutovať v skupinách. Pri počte viac ako 50 ľudí je to nemožné. Okrem toho je už dlho známe, že naše mysle si pamätajú a vnímajú oveľa viac, keď sa hrajú a baví ich to. A tak sme sa všetky dôležité informácie pokúsili preklopiť do interaktívneho kvízu v obľúbenom nástroji Kahoot, pri ktorom hráči vidia úlohy na veľkej obrazovke a správne odpovede označujú na svojich mobiloch

Účastníci kvízu tak zábavnou formou sami prichádzali na správne odpovede a získavali zručnosti potrebné na to, aby si dokázali vyhodnotiť, ktorý zdroj informácií je dôveryhodný a ktorý nie, rozpoznať rôzne manipulatívne techniky či pochopiť, ako fungujú algoritmy sociálnych sietí. Kvízové otázky a príklady k jednotlivým cvičeniam otvárali živé diskusie o správnych a nesprávnych odpovediach a budovali zručnosti potrebné na prežitie v mútnych vodách internetu.

Sami to všetko neodučíme

Čoskoro nám bolo jasné, že nie je v našich silách navštíviť všetky malé a veľké komunity na Slovensku a hrať sa s nimi osobne. Hľadali sme preto prirodzených „spojencov“ v našom snažení, ktorými sa stal pedagogický zbor základných a stredných škôl. Pracujú s mladými ľuďmi po celom Slovensku a snažia sa v nich budovať a upevňovať zručnosti, ktoré im pomôžu v kritickom, formatívnom období života.

Súčasní žiaci a žiačky sú tzv. digital natives – ľudia, ktorí už nezažili dobu pred internetom a sociálne siete sú prirodzenou súčasťou ich životov. Online priestor v podstate rozširuje ich sociálny priestor v digitálnej forme. Pre mnohých učiteľov je však veľkou výzvou, ako so žiakmi túto tému uchopiť a ukázalo sa, že uvítajú každý dobre spracovaný materiál, s ktorým dokážu ľahko na hodine pracovať.

Kvíz na Noci výskumníkov 2023

Namiesto toho, aby sme sami obiehali školy a trénovali deti a mládež jednotlivo, sme sa preto rozhodli vytrénovať učiteľov a učiteľky, aby s našimi kvízmi mohli pracovať samostatne na svojich hodinách.

Našimi workshopmi prešlo od roku 2022 už takmer 500 učiteľov a učiteliek z celého Slovenska. A my sme počas práce s nimi získali niekoľko zaujímavých ponaučení:

Poučenie prvé: Kvíz je polotovar, ktorý chutí a funguje

Formu kvízu sme zvolili z viacerých dôvodov:

Žiaci a žiačky sa pri jeho riešení snažia prísť na správne riešenie, ale učia sa aj z vlastných chýb. Kvíz vedieme tak, aby sme počas neho diskutovali nielen o správnych odpovediach, ale aj o tých nesprávnych. Na pozadí jednotlivých úloh si vysvetľujeme rozdiely v terminológii – napr. aký je rozdiel medzi dezinformáciou, hoaxom a konšpiračnou teóriou. Pri spoločnom vysvetľovaní vedia žiaci pridávať vlastné príklady a skúsenosti či otvárať príbuzné témy. V príkladoch zároveň riešime aktuálne témy, ktoré ich zaujímajú – začínali sme s Covidom, neskôr sme kvíz doplnili o hoaxy o Ukrajine, ale napr. aj o podvodné online súťaže, umelú inteligenciu či nástrahy sociálnych sietí.

Učiteľom sme dali k dispozícii kratšiu aj dlhšiu verziu kvízu na jednu, resp. dve vyučovacie hodiny. Keďže samostatný predmet Mediálna gramotnosť sa na väčšine škôl systematicky nevyučuje, učitelia touto témou radi vypĺňajú hodiny rôznych iných predmetov: od občianskej náuky, cez dejepis, biológiu, až po jazyky či informatiku. Na kvíze si pochvaľujú to, že ho – podobne ako iný polotovar – môžu jednoducho „vybrať z chladničky, dochutiť, zohriať a ihneď konzumovať“.

V neposlednom rade kvíz riešia žiaci a žiačky na zariadení, ktoré im je najbližšie – a to na smartfóne (použiť však môžu aj notebook alebo tablet). Mobil teda počas hodiny používajú na niečo zmysluplné. Kvízy máme pripravené v nástroji Kahoot a Mentimeter, ktoré sú mnohým učiteľom dobre známe a na vyučovaní s nimi bežne pracujú.

Na kvíze si učitelia pochvaľujú, že ho môžu jednoducho „vybrať z chladničky, dochutiť, zohriať a ihneď konzumovať“.

Poučenie druhé: Učitelia ako „autoritatívni poslovia“

Aj keď nás bavilo robiť kvízy priamo s deťmi a mladými ľuďmi na akciách ako napr. Noc výskumníkov, nebolo v našich silách obiehať každú školu osobne. Preto sme sa rozhodli odovzdať všetko, čo máme, práve učiteľom, ktorí sú jednak prirodzenými autoritami pre svojich žiakov, ale sú tiež skvelými šíriteľmi vedomostí.

Na našich workshopoch bežne mávame od 15 do 30 učiteľov. Keď si každý z nich kvíz zahrá čo i len s dvomi triedami, dokážeme jedným učiteľským workshopom zasiahnuť 900 – 1800 žiakov. Od roku 2022 prešlo našimi workshopmi už bezmála 500 učiteľov a učiteliek z celého Slovenska, čo predstavuje zásah okolo 30 000 žiakov.

Niektorí učitelia sa našich workshopov zúčastňujú opakovane. Keďže kvízy priebežne dopĺňame, získajú tak vždy niečo navyše. Pre nás je to zároveň výborná príležitosť na zber spätnej väzby z terénu. Je skvelé vidieť, akí sú niektorí učitelia s kvízom kreatívni. Niektorí si ho dopĺňajú o vlastné úlohy a jedna pani učiteľka dokonca usporiadala školský turnaj, v ktorom  zápolili triedy medzi sebou. Z terénu tiež vieme, že mnohých žiakov tieto témy prirodzene zaujímajú a so svojimi učiteľmi sa chcú o témach okolo dezinformácií sami rozprávať.

Päťsto učiteľov dokáže zapojiť až 30 000 žiakov.

Učitelia na našich workshopoch sú spravidla mimoriadne aktívni, majú záujem o tému a snažia sa so svojimi žiakmi robiť viac, ako sa od nich vyžaduje. Výzvou pre nás ostáva to, ako zapojiť učiteľov, ktorí až takí aktívni nie sú, prípadne sami vykazujú znaky konšpiračného myslenia. Ak máte nápad, ozvite sa nám.

Poučenie tretie: Pilotovanie sa oplatí a pravidelná aktualizácia je nevyhnutná

Keďže naše prvé kvízy vznikali najprv pre dospelých, adaptovať ich pre deti a tínedžerov nebolo úplne jednoduché a veľmi nám v tom pomohli pilotné fokusové skupiny učiteľov. Spoločne sme kvíz vylepšili a vychytali v ňom problematické miesta.

Učitelia nás upozornili na časti, ktoré boli príliš zložité, alebo príklady, ktorým by mladšie publikum nerozumelo. Pomohli nám zjednodušiť jazyk, ale aj pokryť témy, ktoré by nám samým nenapadli – napr. rozoberať v nich menej politiku a skôr kontroverzných influencerov typu Andrewa Tatea.

Príklady pri jednotlivých úlohách je zároveň potrebné pravidelne aktualizovať. Keď sme začínali, podstatnú časť hoaxov sme vysvetľovali na príklade Covidu a očkovania. Tieto témy však už trochu odvial čas, a preto sme kvíz postupne dopĺňali o aktuálne príklady z Ukrajiny alebo aj z tém ako elektromobilita či klimatická zmena.

Poučenie štvrté: Online pre zásah, offline do hĺbky

S učiteľskými workshopmi sme začínali v časoch doznievajúcej pandémie, keď bola online forma v podstate jediná možná. Mala však aj výrazné výhody: dokázali sme v rámci jedného workshopu prepojiť školy z celého Slovenska, organizácia a logistika bola v porovnaní s fyzickými podujatiami oveľa jednoduchšie. Sťažené možnosti vzájomnej interakcie na Zoome sme sa snažili kompenzovať častými otázkami do publika, anketami či paralelnými diskusiami a odpoveďami v online čete.

Prvú offline sériu workshopov sa nám podarilo usporiadať až v októbri 2023, a to v Košiciach – pre učiteľov na východe Slovenska. Pripomenuli sme si, aké je to spolu naživo diskutovať a riešiť konkrétne situácie v neformálnom prostredí. Logistika všetkých zúčastnených však bola komplikovanejšia.

Ukázalo sa, že online workshopy sú ideálne na zvýšenie zásahu – na okamžité zapojenie  učiteľov od západu až po východ krajiny. Pre hlbšie diskusie a ponorenie sa do témy sú však osobné stretnutia stále nenahraditeľné.

Hrať sa môže každý

Interaktívne kvízy nám ukázali, že základy mediálnej gramotnosti je možné si osvojiť aj hravou formou. Učitelia dokážu kvízy ľahko použiť počas ľubovoľných vyučovacích hodín a stávajú sa tak ideálnymi šíriteľmi týchto zručností.

Výzvou však ostáva, ako do hry vtiahnuť aj menej aktívnych učiteľov, prípadne takých, ktorí sú sami náchylní veriť hoaxom a dezinformáciách. To je však výzva, ktorá presahuje ciele ktorejkoľvek učebnej pomôcky. My sme radi, že sa nám podarilo priniesť kvíz aspoň tým, ktorí sa tejto oblasti chcú venovať a zídu sa im všetky užitočné podklady. Naša prax ukazuje, že takýchto učiteľov nie je vôbec málo a treba im pomáhať, ako sa dá.

Ak ste učiteľ alebo učiteľka a takáto forma vzdelávania vás zaujala, ozvite sa nám a radi vás zapojíme do najbližších workshopov. Pretože „kdo si hraje, nezlobí“.

Poďakovanie

Príprava kvízov ako aj workshopy s učiteľmi sú výsledkom tímovej práce. Preto sa chcem poďakovať spolutrénerkám Frederike Hazéovej, Karolíne Šramovej, spolutrénerom Filipovi Struhárikovi a Dávidovi Benedigovi, ako aj tímom agentúry Seesame, občianskeho združenia Konšpirátori.sk, American Center a Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktoré nám naše doterajšie workshopy pomohli zorganizovať.

V neposlednom rade ďakujeme donorom, ktorými sú veľvyslanectvá Veľkej Británie a USA, a Nadácia ZSE. Bez ich podpory by sa náš vzdelávací projekt nepodarilo zrealizovať v takejto kvalite a rozsahu.

A ak sa aj vám páči, čo robíme, môžete nás podporiť svojím jednorazovým alebo pravidelným darom.

Peter Jančárik

Teraz najčítanejšie