Denník N

Koho túto nedeľu popravíme?

Komu túto nedeľu zotneme hlavu? V ťažkých časoch neistoty a pocitu ohrozenia, ľudia často hľadajú vodcu, ktorý by im priniesol istotu a bezpečie. Tento vodca je zvyčajne charizmatický a presvedčivý, sľubujúci riešenia problémov a návrat k lepším časom.

Každú nedeľu, tento vodca predstaví niekoho, koho môžu obviňovať za svoje problémy. Môže to byť cudzinec, politický oponent, alebo dokonca niekto z ich vlastných radov. Tento “vinník” sa stáva terčom hnevu a frustrácie, na ktorého ľudia hádžu zhnité ovocie a pokazené vajcia. Nakoniec, vinníkovi zotnú hlavu, čím sa uvoľní napätie a obnoví sa pocit jednoty a spokojnosti.

Avšak, keď už niet cudzieho nepriateľa, musí sa siahať do vlastných šíkov, aby sa systém nenarušil. Vodca, ktorý bol pôvodne považovaný za spasiteľa, sa postupne stáva tyrantom. Zneužíva svoju moc a manipuluje s ľuďmi, aby si udržal svoju pozíciu. Vinníka vyberá vždy spomedzi nich, čím vytvára atmosféru strachu a nedôvery. Títo “vinníci” môžu byť politické mimovládky, prezidentka, LGBTI menšina, vyšetrovatelia, sudcovia, a ďalší.

Táto alegória odráža súčasný stav politiky, kde sa často využíva strach a neistota na manipuláciu verejnej mienky. Je dôležité, aby sme boli ostražití a kritickí voči takýmto taktikám, aby sme ochránili našu demokraciu a slobodu.

Jedným z najznámejších príkladov, ako sa politická moc môže zvrhnúť na násilie a manipuláciu, je Francúzska revolúcia. Počas tejto revolúcie, ľudia sa zbavili monarchie a zaviedli republiku, ktorá mala zaručiť rovnosť, slobodu a bratstvo. Avšak, revolúcia sa zmenila na teror, kedy boli popravovaní tisíce ľudí, ktorí boli považovaní za nepriateľov revolúcie. Hlavným nástrojom popravy bola gilotína, ktorá bola považovaná za symbol rovnosti, pretože popravovala všetkých rovnakým spôsobom bez ohľadu na ich postavenie. Gilotína bola takisto symbolom spravodlivosti, pretože bola rýchla a údajne bezbolestná. Gilotína bola tiež symbolom hrôzy, pretože bola používaná na zastrašovanie a potláčanie odporu. Gilotína bola nakoniec zrušená v roku 1977, keď bola Francúzsko poslednou krajinou v Európe, ktorá zrušila trest smrti.

Nedávna udalosť, kedy bol herec surovo zbitý pre svoje excentrické správanie, ktoré si útočník interpretoval ako prejav homosexuality, je príkladom toho, ako môže byť strach a neznalosť zneužité na podnecovanie násilia. Útočník kopnutím do hlavy herca prejavil extrémnu agresivitu. Tento čin bol motivovaný autoritou, ktorá tvrdí, že ľudia s inou sexuálnou orientáciou sú ohrozením slovenského národa a pravej kresťanskej viery.

Volanie po silnom vodcovi je zároveň volanie po zbavení zodpovednosti za svoje rozhodnutia a svoj život. Je jednoduchšie robiť to, čo káže silný vodca, a keď to nevíde zbaviť sa poukazovaním na to, že on to tak chcel, myslel som si, že konám v jeho mene, za dosiahnutie vyššieho dobra. Jedným z najznámejších príkladov tohto fenoménu je Milgramov experiment. Tento experiment bol uskutočnený americkým sociálnym psychológom Stanleyom Milgramom v roku 1963 na Yale University. Experiment spočíval v tom, že účastníci mali pod vedením autority postupne zvyšovať intenzitu elektrických šokov, ktoré mali byť podané inému jedincovi, ktorý bol v skutočnosti herec a šoky boli falošné. Cieľom experimentu bolo prispieť k pochopeniu psychologických príčin holokaustu.

Milgramov experiment ukázal, že ľudia sú ochotní poslúchať príkazy autority, aj keď to znamená ublížiť inému človeku. Toto poukazuje na to, ako ľahko sa ľudia môžu vzdať svojej osobnej zodpovednosti a nechať sa viesť autoritou.

Tento experiment je silným pripomenutím toho, aké dôležité je, aby sme si uvedomovali svoju osobnú zodpovednosť a kriticky sa zamýšľali nad príkazmi, ktoré dostávame. Namiesto toho, aby sme slepo nasledovali autoritu, by sme mali byť aktívni, informovaní a angažovaní občania, ktorí sú schopní robiť informované rozhodnutia a chrániť svoje práva a slobody.

Namiesto toho, aby sme sa nechali zviesť falošnými sľubmi a strašiakmi, mali by sme sa sami zapájať do tvorby politík a kontrolovať mocenské štruktúry. Naše aktívne zapojenie do politického procesu je kľúčové pre ochranu našich práv a slobôd.

Teraz najčítanejšie