Denník N

Ze záhoráckíma fťipama je aj ve tmje v duši svjetųo. (-:

Došeų záhorák z velikánskú ropuchú na hųavje k dochtorovi…

Známí dochtor sa na ňeho začudovaňe dzívá a f úžasi mu poví:

“Proboha živého … to … jak vipádáte? Co sa Vám to staųo?!?”

A velikánská ropucha na tej záhorákovej hųavje:

“Já za to nemožem, to mi z ňičeho ňic z rici virostųo…”

Ze záhoráckíma fťipama je aj ve tmje v duši svjetųo. (-:

Za fťip ďekujem jednej paňi profesorke púvodem ze Záhorá,

no neprozradzím, neprozradzím!, otkád presňe je aňi jak sa voųá…

8.11.2023

Jazyková korektúra: Andrea Danišová

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...