Denník N

Kde si sa podela, Národná stratégia pre umelú inteligenciu (UI)?

Rýchly prienik aplikácií umelej inteligencie do širokej škály ľudských aktivít má svoje plusy a mínusy. Preto mnoho štátov pripravilo národné stratégie pre umelú inteligenciu a od nich sa odvíjajú národné stratégie jednotlivých odvetví.

Krajiny na celom svete prijímajú národné stratégie pre UI. V roku 2017 malo národné stratégie pre UI len niekoľko málo krajín. V súčasnosti v databáze OECD AI Policy Observatory sa nachádza viac ako 50 národných strategických a vládnych iniciatív pre dôveryhodnú UI. Do mája 2023 ohlásili vlády v databáze OECD.AI viac ako 930 politických iniciatív v 71 jurisdikciách. Slovensko tam národnú stratégiu pre umelú inteligenciu nemá. Na rozdiel od našich susedov.

V databáze OECD sú voľne prístupné národné stratégie pre UI krajín uvedených na obrázku, je teda z čoho sa poučiť, inšpirovať. Uzrie svetlo sveta naša národná stratégia pre UI ešte v tomto roku? V budúcom roku? Uvidíme …

Nedá sa povedať, že sa u nás nič nedeje v súvislosti s UI. Na stránke MIRRI sú viaceré materiály týkajúce sa UI aj s výhľadmi do budúcnosti. Pri pátraní po stratégii som našiel som informáciu, že sa začalo pracovať na Národnej stratégii pre umelú inteligenciu, ale konkrétny výstup z tejto práce sa mi nepodarilo nájsť. Je až taká dobrá, že musí byť utajená?

UI prerastá do všetkých sfér ľudskej činnosti, školstvo nevynímajúc. A práve školstvo bolo jednou z oblastí, kde sa aplikácie UI udomácnili veľmi rýchlo. Začali ich využívať hlavne študenti na uľahčenie si svojich úloh. Rezort školstva ešte nepredstavil stratégiu ohľadne umelej inteligencie a pritom už je rok od voľného prístupu k jej aplikáciám. Študenti ich veselo využívajú. A tak sme svedkami toho, že učitelia nehodnotia v niektorých prípadoch prácu študenta, ale výsledok „práce“ aplikácie umelej inteligencie.

Umelá inteligencia a jej vplyv na práce v akademickom prostredí sa stáva významným fenoménom. Má resp. môže mať významný vplyv na otázky týkajúce sa identifikácie jedinečnosti prínosu práce k poznaniu. A významne sa dotýka problematiky akademickej integrity a etiky.

Susedia z Čiech majú v OECD.AI databáze toto:

NATIONAL AI STRATEGY OF THE CZECH REPUBLIC

DIGITAL CZECH REPUBLIC

DIGITAL EDUCATION STRATEGY TO 2020

INNOVATION STRATEGY OF THE CZECH REPUBLIC

NATIONAL STRATEGY OF OPEN ACCESS TO SCIENTIFIC INFORMATION AND DATA

AI OBSERVATORY AND FORUM

CATALOGUE OF AUTONOMOUS VEHICLE TESTING AREAS ON PUBLIC ROADS

SUPERCOMPUTER NATIONAL CENTRE – IT4INNOVATIONS

A čo Slovensko?

ACTION PLAN FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF SLOVAKIA

STATE R&D PROGRAMS, STATE R&D INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAMS AND SRDA PROGRAMS

Zdroj:

https://oecd.ai/en/dashboards/overview

 

Teraz najčítanejšie