Denník N

Školstvo potrebuje konkrétny plán, nie vágne rečičky, ktoré tu počúvame celú večnosť!

Vláda na Slovensku má plány. Veľké plány. Plány tak veľké, že by mohli byť scenárom pre nový film Star Wars. Ale namiesto svetelných mečov a vesmírnych lodí, tieto plány sa týkajú niečoho oveľa viac pozemského – vzdelávania.

Vláda chce, aby naše školstvo bolo kvalitné, inkluzívne, inovatívne a konkurencieschopné. Chce, aby naše deti boli pripravené na výzvy 21. storočia. Chce, aby naši učitelia boli dobre platení, motivovaní a podporovaní. Chce, aby naše školy boli moder né, bezpečné a prístupné. A chce to všetko urobiť v priebehu štyroch rokov.

Je to pekné, že vláda má také dobré úmysly. Ale ako sa hovorí, cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami. A vládny program v oblasti vzdelávania je presne taký. Je to cesta do pekla, ktorá je dláždená dobrými úmyslami, ale aj nejasnosťami, nekonkrétnosťami, nezmyslami a nereálnosťami. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Reforma učiva je kľúčovým prvkom vládneho programu pre základné školy. Cieľom je preniesť nové učivo z úradných dokumentov do tried. Tento proces môže byť prirovnateľný k sťahovaniu knižnice plnej kníh do nových regálov. Bez správnej organizácie a plánu môže byť tento proces zdĺhavý a chaotický. Avšak, na Slovensku sa na tento proces pripravujú Regionálne centrá podpory učiteľov (RCPU). Tieto centrá majú za úlohu pomáhať učiteľom pri implementácii nových učebných plánov a metód. Napriek tomu, kapacity RCPU sú príliš malé na to, aby sa do štyroch rokov dal zámer zrealizovať a prenos reformného zámeru je príliš pomalý. Je potrebné pokračovať v diskusii o týchto reformách a zabezpečiť, že budú účinne implementované v prospech študentov, učiteľov a škôl.

Reforma učiva je kľúčovým prvkom vládneho programu pre základné školy, ktorý sa má rozšíriť aj na stredné školy. Premiér proklamoval vyššiu ústretovosť voči zamestnávateľom, napriek zisteniam Štátnej školskej inšpekcie, ktoré hovorí, že žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky. Toto zistenie naznačuje, že existujú výzvy, ktoré je potrebné riešiť pri rozširovaní reformy na stredné školy. Je dôležité, aby sa pri tomto procese brali do úvahy potreby a záujmy študentov, a nie len zamestnávateľov. Vláda síce hovorí, že pripraví nástroje na tento prenos, ale konkrétne detaily týchto nástrojov sú zatiaľ nejasné. Rovnako tak, hoci vláda hovorí, že nové učivo sa bude dolaďovať na základe spätnej väzby, proces získavania tejto spätnej väzby je zatiaľ nejasný. Napriek týmto výzvam, vláda trvá na tom, že tieto reformy budú dokončené do konca volebného obdobia. Tento cieľ môže byť ambiciózny, avšak bez jasného plánu a dostatočných zdrojov môže byť jeho dosiahnutie náročné. Ak sa budú hrať na participatívnosť tak ako pri reforme kurikula základného školstva kde boli niektoré veci ako vzdelávacie cykli vopred dané bez diskusie, nábor participujúcich učiteľov sa robil cez facebook cez prázdniny tak sa zasa budeme po štyroch rokoch čudovať, že sme sa nikam nepohli.

Zmena financovania škôlok je dlho očakávaným krokom. Vláda sľubuje, že tentoraz bude inak, ale otázky ostávajú. Ako sa zabezpečí, že škôlky budú dostatočne financované zo štátneho rozpočtu, keď ešte nie sú jasné náklady? Ako sa zvýši počet detí v materských školách, keď nie je jasné, ako ich tam dostať? Ako sa zabezpečí dostatok miest, keď nie je jasné, ako ich vybudovať?

Tieto otázky sú kľúčové pre úspech tejto zmeny. Bez jasných odpovedí a konkrétnych plánov sa môže stať, že tento sľubovaný krok dopadne rovnako ako predchádzajúce pokusy. Je dôležité, aby vláda poskytla viac informácií a ukázala, že má jasný plán na to, ako dosiahnuť tieto ciele. Bez toho môže byť ťažké veriť, že tentoraz to bude iné.

A čo tak podporné opatrenia vo vzdelávaní? Vláda chce, aby každé dieťa, ktoré to potrebuje, dostalo potrebnú podporu. To je ako keby ste chceli, aby každý človek, ktorý je chorý, dostal potrebnú liečbu a pritom každý vie, že nemáme dostatok lekárov a nevieme postaviť nemocnice.

Vláda síce hovorí, že vytvorí udržateľný systém financovania podporných opatrení, ale nevie, odkiaľ zoberie peniaze. Hovorí, že zabezpečí dostatok podporných tímov, ale nevie, kde nájde ľudí. Hovorí, že zlepší kvalitu podporných služieb, ale nevie, ako ich skontrolovať. A hovorí, že to všetko urobí v súlade s európskymi normami, ale nevie, ako sa vyhnúť súdom.

Otázka segregácie rómskych detí vo vzdelávaní je stále aktuálna. Vláda na túto problematiku reaguje pomaly, čo môže byť frustrujúce pre tých, ktorí očakávajú rýchlejšie a efektívnejšie riešenia.

Nový splnomocnenec vlády pre rómske komunity, ktorý je známy svojou náklonnosťou k ruskej kultúre a hudbe, tvrdí, že má podporu vlády na zásadnú pomoc Rómom. Avšak, jeho schopnosť obhajovať populitstické a rasistické reči svojho predsedu môže byť pre niektorých kontroverzná.

Vláda síce deklaruje zámer skvalitniť vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, avšak konkrétne kroky na zabezpečenie rovnakých príležitostí pre všetky deti sa zdajú byť nejasné. Splnomocnenec sľubuje zlepšenie dostupnosti bývania, pitnej vody a vzdelania pre Rómov, podobne ako jeho predchodcovia. Tieto sľuby však zostávajú nejasné bez konkrétnych plánov a stratégií na ich dosiahnutie.

Tieto otázky sú dôležité a vyžadujú si dôkladnú diskusiu a pozornosť. Je potrebné, aby sa našli efektívne riešenia, ktoré budú v prospech rómskej komunity a detí, ktoré potrebujú kvalitné vzdelávanie.

Takže, čo môžeme očakávať od týchto vládnych plánov? No, ak máte radi utópie a máte radi vzdelávanie, potom je to pre vás skvelá správa. Ak však očakávate konkrétne kroky a realizovateľné ciele, možno by ste mali radšej sledovať Star Wars. Tam aspoň viete, kto je dobrý a kto je zlý. A možno by ste sa aj pobavili.

Teraz najčítanejšie