Denník N

O nedávnom pálení kníh … vo farnosti Smolinské

Nemožno si vari ani predstaviť z akého ´temného temna´ mohol pán farár na Smolinskom taký čudesný podnet dostať,

že veľa veľa kníh, ktoré na svojej novej fare našiel, spáliť!!! rozhodol sa niekoľkým miestnym farníkom vážne nakázať,

a tí, z úcty a z rešpektu k cirkevnej autorite mali sa čiastočne spolupodieľať na tom veľmi hanebnom, nemorálnom čine;

bežným ľudským rozumom nedá sa vôbec pochopiť čomu boli, či mohli by byť…, tie úbohé knižky, knižulienky na vine…

29.11.2023

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...