Denník N

Motivácia na zmenu zdravotnej poisťovne v Holandsku

Napriek vysokému percentu prepoistenia sa nedá povedať, že by sa v Holandsku objavovali prípady nekalého prepoisťovania tak, ako  sa objavuje na Slovensku. V Holandsku neexistujú agenti, ktorí by poistencov lákali k prepoisteniu nepravdivými sľubmi alebo zaplatením určitej sumy za zmenu poisťovne.  Každý poistenec si prostredníctvom rôznych nezávislých  porovnávacích stránok vyberie preňho ten najvhodnejší druh poistenia a s ním i poisťovňu. Funguje to na základe trhových síl, princípu ponuky a dopytu. Pravdaže, aj v Holandsku majú poisťovne priestor na marketing i na internetovú reklamu. Suma, ktorú na to minulý rok minuli, predstavovala 15 miliónov eur. www.vektis.nl. Napriek tomu je každá zmena poistenia transparentná a prehľadná a rozhodnutie je na samostatnom poistencovi.

Motivácia na zmenu zdravotnej poisťovne v Holandsku

V roku 2023 zmenilo zdravotné poistenie v Holandsku 1,4 milióna poistencov,  Je to 8 percent z celkového poctu poistencov a zároveň mierny nárast oproti minulým obdobiam.  Doleuvedená tabuľka uvádza v percentách počet prepoistení, ktorý sa v minulosti pohyboval každoročne medzi 6 % až 7 %. V roku 2024 sa predpokladá že sa toto percento bude pohybovať medzi 8,1 až 8,5 %.

Prečo každoročne mení viac ako 1 milión poistencov zdravotnú poisťovňu?

Na zodpovedanie tejto otázky je dôležité porozumieť systému zdravotného poistenia v Holandsku. Na trhu pôsobí 11 zdravotných poisťovni, z ktorých každá má pod sebou menšie poisťovne. Všetky súťažia pod vlastným menom a so samostatnou právomocou. Tabuľka nižšie ukazuje počet poisťovni na trhu v tomto roku, ktoré medzi sebou súťažili o  poistencov.

Ponuka a dopyt po zdravotných výkonoch núti poisťovne každoročne vyjednávať s poskytovateľmi o čo najlepšie ceny i najvyššiu kvalitu. Všetky poisťovne ponúkajú poistencom povinné základné poistenie. Jeho obsah je stanovený vládou. Súčasne ponúkajú aj  doplnkové poistenie, ktoré je dobrovoľné; každá poisťovňa si ho môže vyjednať s poskytovateľmi samostatne. Každoročne teda poisťovne súťažia nielen o to, ktorého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti si zazmluvnia a za akú cenu, ale aj o to, kto prvý prinesie informácie o svojich cenách na trh. Poistenci si potom môžu od 12. novembra do 31 januára nasledujúceho roka vybrať ktorúkoľvek z viac ako 40 poisťovní. Zároveň majú možnosť zakúpiť si základné poistenie u jednej poisťovne a doplnkové u inej.

Taktiež majú možnosť zmeniť si výšku vlastného rizika, to je prvá povinná spoluúčasť poistenca. Výška povinného vlastného rizika je pre všetkých poistencov nad 18 rokov rovnaká –  385 euro. To znamená, že ak je niekto hospitalizovaný a operácia stoji 1.000 euro alebo viac, tak prvých 385 euro z toho si poistenec zaplatí sám. Ak si však dobrovoľne zvýši výšku prvej spoluúčasti, napríklad na maximálne 885 eur, keďže nepredpokladá, že bude v danom roku hospitalizovaný,  poisťovňa mu zníži mesačné základne poistenie napríklad o 25 euro. Slovom, čím  vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

Dôvod zmeny poisťovne

Ako už bolo povedané, zdravotné poisťovne každoročne  uzatvárajú s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti nové zmluvy. Keďže cena zdravotnej starostlivosti každoročne stúpa, čakacie lehoty sa menia a poisťovne si zazmluvňujú iných poskytovateľov, môže sa aj cena základného poistenia čiastočne odlišovať. Poistenci, ktorí chcú ušetriť,  menia svoju pôvodnú poisťovňu za lacnejšiu, takže finančná úspora je jeden z dôvodov, pre ktorý dochádza na trhu holandského verejného zdravotného poistenia k prepoisťovaniu.

Okrem finančných dôvodov sú však aj iné. Dostupnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, komunikácia s poisťovňami možnosť výberu rôznych balíkov pripoistenia sú ďalšie faktory, pre ktoré Holanďania menia svoje zdravotné poisťovne. Špecializované webové stránky porovnávajú nielen cenu doplnkových balíkov, ktorých je viac ako 4.500, ale aj cenu základného poistenia, ktorá nie je u každej poisťovni úplne rovnaká.

Ďalším dôvodom je, že poistencom sa môže zdravotná alebo osobná situácia zmeniť. Napríklad v dôsledku rozšírenia rodiny, zmenenej zdravotnej situácie – napríklad  si niekto zlomil nohu a potrebuje dlhodobú fyzioterapiu; alebo neočakávaných špecifických potrieb starostlivosti, keď niekto dostane chronickú alebo vážnu chorobu. Vplyv na zmenu zdravotnej poisťovne má najlepšia komunikácia zo strany konkurencie, či  rýchlejšie a jednoduchšie procesy platby, pretože, ako sa hovorí, peniaze dnes majú vyššiu hodnotu ako zajtra, keď časť z ich hodnoty odkrojí inflácia. .

Nekalé prepoistovanie ?

Napriek vysokému percentu prepoistenia sa nedá povedať, že by sa v Holandsku objavovali prípady nekalého prepoisťovania tak, ako  sa objavuje na Slovensku. V Holandsku neexistujú agenti, ktorí by poistencov lákali k prepoisteniu nepravdivými sľubmi alebo zaplatením určitej sumy za zmenu poisťovne.  Každý poistenec si prostredníctvom rôznych nezávislých  porovnávacích stránok vyberie preňho ten najvhodnejší druh poistenia a s ním i poisťovňu. Funguje to na základe trhových síl, princípu ponuky a dopytu. Pravdaže, aj v Holandsku majú poisťovne priestor na marketing i na internetovú reklamu. Suma, ktorú na to minulý rok minuli, predstavovala 15 miliónov eur. www.vektis.nl. Napriek tomu je každá zmena poistenia transparentná a prehľadná a rozhodnutie je na samostatnom poistencovi.

Teraz najčítanejšie