Denník N

Rozpočtový masaker motorovou pílou resp. čaká nás provizórium a ochudobnenie?

Bývalá britská premiérka M. Thatcher k rozpočtovým schopnostiam socialistov kedysi povedala: „Problém socialistov je ten, že im nakoniec dôjdu aj peniaze druhých ľudí.“ Ešte tam nie sme, ale včera avizovaný rozpočtový proces pre rok 2024 nám umožní precítiť tento výrok do posledného písmena.

Denník Nový čas (NČ) včera a dnes priniesol informácie o koaličnej dohode na rozpočte pre rok 2024 a (údajné) informácie o plánovaných krokoch a opatreniach smerujúcich k schváleniu rozpočtu.

Medializovaný proces schvaľovania rozpočtu i kolportované rozpočtové opatrenia si zaslúžia pár poznámok:

  1. Z citácie premiéra je zrejmé, že rozpočet bude sprevádzať salva skrátených legislatívnych konaní, ktoré začnú už v pondelok 4.12. a už o 2 dni na Mikuláša bude pre občanov v parlamente prichystaný darček v podobe zvýšených daní z príjmu, nehnuteľností, tabaku, liehu atď., ako aj nových environmentálnych a bankových daní a daní zo sladených nápojov. Sumy (v eurách), ktoré uvádza NČ sú obrovské: 258 miliónov sladené nápoje, 200 miliónov daň z príjmu fyzických osôb, 1,2 miliardy banková daň (tu zrejme ide o výnos za 4 roky), 550 miliónov daň z liehu a tabaku, 940 miliónov environmentálne dane (automobily apod.). Evidentne v priamom rozpore s vládou deklarovaným zapojením tripartity sa to udeje nielen bez pripomienkového konania, ale aj bez sociálneho dialógu, k čomu sa už sociálni partneri začali negatívne ozývať, a tiež v rozpore s vládou deklarovanou snahou nevyužívať skrátené legislatívne konanie (SLK). Dobrou správou je, že dlhodobo poznáme veľmi rezervovaný postoj pani prezidentky k SLK, ktorý opakovane prejavila a realizovala aj za minulej vlády, a preto s pravdepodobnosťou hraničiacou  s istotou môžeme dedukovať, že tieto dane k 1. januáru (a teda časť z nich v celom roku 2024) platiť nebudú – ak totiž 6.12. parlament len začne rokovať o lex „fejková konsolidácia“ a nech nové dane aj napr. 15.12. schváli, prezidentka má 15 dní na odmietnutie takýchto účelových SLK a tak parlamentu vráti uvedené zákony – bez šance prelomiť jej veto s účinnosťou k 1. januáru. (Ibaže by prezidentka nekonzistentne rezignovala na svoj principiálny odpor k zneužívaniu SLK, čo nepredpokladám).
  2. Rozpočtový masaker podľa NČ údajne obsahuje aj antisociálne opatrenia v rozpore s vládnou deklaráciou „sociálno-demokratickej koalície“, že žiadne sociálne istoty sa rušiť nebudú – chce „upraviť“ (čítaj: znížiť či zrušiť) daňový bonus na dieťa (500 miliónov) a tiež obmedziť alebo zrušiť rodičovský dôchodok (300 miliónov). Rovnako neverím, že pani prezidentka v SLK odobrí rušenie týchto sociálnych a prorodinných opatrení.
  3. Aj keby náhodou p. prezidentka zákony z bodov 1 a 2 podpísala, pri dodržaní zákona neexistuje praktická šanca rozpočet v konečnej forme schváliť tak, aby bol účinný k 1.1.: Ak sa aj schvália nové či vyššie dane, rozpočtový proces vyžaduje zasadnutie daňového výboru, ktorý overí resp. prepočíta očakávané daňové príjmy pre účely zostavenia rozpočtu. Pri vyššie uvedených masívnych daniach vznikne dokonca potreba zasadnutia makrovýboru, keďže dane v stámiliónoch eur zmenia aj hospodárstvo SR – daňový valec spôsobí, že rast HDP bude nižší, príjmy občanov tiež budú nižšie a môže narásť nezamestnanosť. Opäť procesy, ktoré vyžadujú aspoň pár dní (aj pri ich masívnom silení) a až následne môže ísť rozpočet alebo novela Ódorovho rozpočtu na vládu. Teda, ak proces má byť dodržaný.
  4. Po daňovej prognóze ešte stále nie sme v parlamente: na rad by mala prísť RRZ (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť), aby vypočítala nové, daňovými príjmami zvýšené, výdavkové limity. Tieto limity potom musia schváliť 2 výbory v parlamente. Proces štandardne na pár týždňov.
  5. Teda: ak bude vládna koalícia rešpektovať zákony a pravidlá. Ibaže by nie.
  6. Ale aj ak nie, sú tu uvedené inštitúcie, ktoré majú nástroje aby takýto rozpočtový masaker nepripustili – pani prezidentka, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, sociálni partneri – t.j. zástupcovia zamestnávateľov a odbory, či médiá (tie len ako soft power).
  7. A keby aj všetko zlyhalo – našťastie tu máme Ústavu a článok 55a garantujúci dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Minulý rok sme videli, že pani prezidentka (ako zodpovedný „fiškálny jastrab“) neváha použiť tento nástroj aj v sociálnych opatreniach – konkrétne podnetom na Ústavný súd proti zavedeniu 200 eur na dieťa z dôvodu možného zhoršenia udržateľnosti verejných financií. V súčasnosti, keď sa stav verejných financií oproti minulému roku zhoršuje, je v zásade nepredstaviteľné, aby rovnako neodmietla 13. dôchodok (a prípadne aj dotácie hypoték), lebo je de facto identický prípad s bonusom na dieťa, len ešte posilnený zhoršeným stavom verejných financií. A ústavný súd, konzistentne so svojou rozhodovacou praxou jej dá za pravdu, v parlamente sa nenájde 90 hlasov a – 13. dôchodok nebude (a možno ani hypotekárne príspevky).

Summa summarum: Na konci dňa som pokojný – máme tu silné inštitúcie (prezidentka, RRZ, tripartita, doplnené médiami), ktoré uvedený rozpočtový masaker motorovou pílou nedopustia. A keby aj niekde pochybili, o zdravie verejných financií sa nemusíme obávať – legislatívny triumvirát ústavnej dlhovej brzdy (ústavný zákon), výdavkových limitov a predovšetkým článok 55a Ústavy chráni naše financie silou a spôsobom, ktoré neexistujú v žiadnej inej krajine.

PS1: Aby som popis zjednodušil, odhliadol od procesu schvaľovania rozpočtu Európskou komisiou. Predpokladám, že EK bude k SR extrémne veľkorysá, a svoj súhlas podmieni len minimálnou požiadavkou na 0,5% konsolidácie, ktorá bude splnená.

PS2: Nedá sa vylúčiť, že časť médiami uvádzaných opatrení nemá byť v skutočnosti implementovaná a slúži len na odvedenie pozornosti, vytvorenie hmly a „pseudoradosti“ protistrany, keď dosiahne ich (aj tak plánované) nezavedenie (a plánové opatrenia ostanú).

PS3: Aby som bol úprimný, napriek vyššie uvedenému mám obavy, že rok 2022 bude minimálne na najbližších 5 rokov posledným, kedy SR splnila maastrichtské kritériá zdravia verejných financií. Navyše, peňaženky občanov drasticky vyprázdnia zvýšené dane z príjmu, z nehnuteľností, zo sladených nápojov, environmentálne dane, dane z tabaku či liehu, nepriamo, no výrazne, aj banková daň, vykostený daňový bonus na dieťa či znížený rodičovský dôchodok, a to všetko v stámiliónoch eur. Výsledkom bude nárast chudoby.  Lebo, ako som uviedol na úvod, teraz budeme zažívať v praxi výrok M. Thatcher: „Problém socialistov je ten, že im nakoniec dôjdu aj peniaze druhých ľudí.“ 

Teraz najčítanejšie

Marcel Klimek

autor trilógie "Nemecký štandard pre Slovensko", makroekonóm, člen dozornej rady Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, bývalý štátny tajomník ministerstva financií