Denník N

Čo je to za človeka ten Eduard Burda!?

vyhlásenie dekana právnickej fafulty UK E. Burdu:
´Existencia ÚŠP je potenciálnym kriminogénnym faktorom, jej prokurátori majú nízku kvalitu rozhodovacej činnosti v mnohých ‚aj politicky exponovaných prípadoch‘, existujú podozrenia z manipulácie s trestnými konaniami, a teda aj podozrenie, že ‚v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina a to je potrebné preveriť‘

z vyhlásenia prokurátorov ÚŠP:

„Ako prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ÚŠP) sa dôrazne ohradzujeme proti vyjadreniam dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu, ktorý v stanovisku pre vládu SR (zverejnenom včera dňa 5. 12. 2023) uviedol, že existencia ÚŠP je potenciálnym kriminogénnym faktorom, jej prokurátori majú nízku kvalitu rozhodovacej činnosti v mnohých ‚aj politicky exponovaných prípadoch‘, existujú podozrenia z manipulácie s trestnými konaniami, a teda aj podozrenie, že ‚v rámci ÚŠP môže s týmto cieľom pôsobiť zločinecká skupina a to je potrebné preveriť‘. Zároveň uviedol, že rozhodnutia generálneho prokurátora a jeho tímu sú dostatočnou zárukou zákonnosti.

Nebránime sa vecnej kritike, dokonca ani od osôb, ktoré nikdy žiadnu trestnú vec nepojednávali, a nikdy nevideli vyšetrovací spis. Táto kritika by však mala byť založená na faktoch. Držiac sa objektívnych a ľahko overiteľných faktov uvádzame, že:

– Žiaden súd nekonštatoval manipuláciu trestných stíhaní v dozore prokurátorov ÚŠP. Práve naopak, tri súdy (Krajský súd v Bratislave, Najvyšší súd SR a Špecializovaný trestný súd) konštatovali, že iné štátne orgány sa pokúsili ‚účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní‘.

– Úspešnosť obžalôb podaných prokurátormi ÚŠP v rokoch 2021-2023 bola a je na úrovni 93-94 %.

– V stovkách väzobných rozhodnutí z ostatných troch rokov skonštatoval Najvyšší súd SR vo všetkých veciach okrem jednej, že trestné stíhanie bolo a je vedené dôvodne (vrátane vecí Súmrak, Očistec, Dobytkár či Mýtnik).

– Najvyšší súd SR opakovane konštatoval, že Generálna prokuratúra SR nesprávne aplikovala zákonné ustanovenia a platnú judikatúru (napr. v otázke procesnej použiteľnosti svedeckých výpovedí bez dočasného odloženia vznesenia obvinenia, v otázke rozhodovania sťažnostného orgánu o námietke zaujatosti, alebo v otázke použiteľnosti ITP vo veci, kde bolo následne zrušené uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci).

Teraz najčítanejšie

Marek Hlina

https://www.youtube.com/playlist?list=PLirstEfM3NLi5fwJjFyRYNM3xCaxXxiZy