Denník N

3 top historky zo zdravotníctva. O rozprávkových platoch a o rozprávkovom plytvaní

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Veľa sa hovorí o tom, na čo v zdravotníctve peniaze nie sú. Tri príklady ilustrujú, na čo všetko v zdravotníctve peniaze máme a ako to v zdravotníctve funguje.

Top 3: Chcete mať plat vyšší ako prezident? Pracujte v zdravotníctve

Premiér Robert Fico má ročný plat ani nie 45-tisíc, prezident Andrej Kiska vyše 56-tisíc. Aký je priemerný plat zamestnanca Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.?

Táto firma má 18 zamestnancov, ktorým na mzdách vypláca priemerne 92-tisíc eur ročne. To je čiastka pripadajúca na jedného. Áno, priemerný plat pracovníka je 7674 eur mesačne. (Údaj za rok 2014.)

Je chvályhodné, keď firma dobre zaplatí svojich zamestnancov. V tomto prípade ide o čisto obchodnú firmu – kúpi tovar, ktorý predá. Žiadna špičková veda. Iste, by bolo zaujímavé vedieť, aké platy majú jednotliví zamestnanci, kto tvorí tento tím a či sa všetci osemnásti vôbec poznajú.

Platy v tejto firme sú však zaujímavé kvôli tomu, že firma Operatíva, medicínska spoločnosť podniká v zdravotníctve a nepriamo sú hradené z verejných zdrojov. Spoločnosť však dokáže výborne zarábať aj svojim majiteľom. Zisk pred zdanením tvorí viac ako 12 percent obratu, čo je vysoko nadštandardná ziskovosť. Tú sa darí dosiahnuť aj napriek takýmto platom.

Platy lekárov a sestier, ktorí nesú priamu zodpovednosť za ľudské životy, sú neúmerne nižšie. Peniaze v zdravotníctve sú delené ťažko pochopiteľným spôsobom…

Update 23. 2. 2016, 14:17 : Doplnené o reakciu RNDr. Petra Augustina konateľa a spoločníka firmy Operatíva, medicínska spoločnosť. Namieta v nej správnosť uvedených údajov a ich interpretáciu. Reakcia v plnom znení je pripojená na konci tohto materiálu.

Update 2.3.2016 14:57: Reakcia autora materiálu na reakciu RNDr. Petra Augustina konateľa a spoločníka firmy Operatíva, medicínska spoločnosť v samostatnom materiáli.

Top 2: Miesto 30 eur zaplatíme vyše 5 418. Máme na to

 „Finančný rozdiel medzi predpokladanou a konečnou hodnotou predmetu zákazky vznikol z nasledovných dôvodov: Verejný obstarávateľ … predpokladal jednotkovú cenu 30,- € bez DPH. Uchádzač … ponúkol aj výrobok s jednotkovou cenou 5 418,- € bez DPH. Použitie tohto výrobku je ojedinelé, ale vyskytuje sa, preto to verejný obstarávateľ akceptoval.“

Citát nie je z brakovej telenovely, kde bezradný scenárista potrebuje jednou vetou vykresliť charakter obchodníka. Pochádza z oficiálneho oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb sa takto snažil vysvetliť, prečo sa predpokladaná cena nákupu špeciálneho zdravotníckeho materiálu v hodnote 2,28 milióna zmenila na 21,83 milióna eur. A ubezpečiť, že hoci od firmy Slovakia Medical, s. r. o. nakúpi aj 180-násobne drahší výrobok ako rátal, nekúpi ho veľa.
(Update 17.2.2016; 23:45 – opravený preklep: …nakúpi 18-násobne…)

Update 18.2.2016, 13:57 : Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a .s. poskytol stanovisko, v ktorom tvrdí, že napriek uzatvoreniu zmluvy: „… k odberu tohto vysokošpecializovaného zdravotníckeho materiálu vôbec nedošlo …“ Stanovisko VÚSCH, a.s. v plnom rozsahu je pripojené na tejto stránke úplne dolu.

Top 1: „Súťaže“ zvyšujúce cenu

Verejné súťaže v zdravotníctve vyznievajú často dosť surrealisticky.

Za mnohé možno upozorniť na nákup Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý bol rozdelený na 10 častí. V každej časti ústav dostal jedinú ponuku, ktorú prijal. Prakticky nesúťažil nikto.

Výsledok vyzeral takto:

blog-peter-opr-tabulka-2016-02

Pre vysvetlenie – predpokladanú cenu zákazky vypočítavajú pracovníci obstarávateľa (v tomto prípade kardiocentra) podľa prieskumu trhu. Je veľmi výnimočné, ak výsledná cena nie je nižšia ako tá predpokladaná. Pochybnosti vzbudzuje už to, ak sa predpokladaná cena „stlačila“ málo. V zdravotníctve to však funguje inak.

V tomto tendri len jediná firma znižovala cenu, osem z desiatich firiem ponúklo výrazne vyššiu cenu ako bola predpokladaná. Tri dokonca viac než dvojnásobnú.

Ťažko predpokladať, že v špičkovom kardiocentre, kde sa materiál kupuje roky vo veľkom, nedokážu urobiť prieskum trhu a zistiť reálne ceny. No celé to skončilo tak, že oproti predpokladu sa zazmluvnilo o 47 % viac – o vyše 2,4 milióna eur.

A to je len jedno menšie obstarávanie v jednej z mnohých slovenských nemocníc.

Update 23. 2. 2016, 14:43 : Vyhlásenie NÚSCH, a. s. v plnom rozsahu je pripojené na tejto stránke úplne dolu.
Update 2.3.2016 15:03: Keďže NÚSCH zaslal nové stanovisko, pôvodne zverejnené stanovisko sme vymenili za aktuálne.

Dá sa to zmeniť

Plytvanie (tento „jav“ sa iste dá označiť aj inak) v zdravotníctve je závratné. A zdá sa, že sa stále zvyšuje. Navyše – nech sa v zdravotníctve udeje hocičo, beztrestnosť akoby bola zaručená vopred. Nanajvýš dôjde k nič neriešiacej výmene jednej figúrky za inú.

Obsadzovanie dôležitých výkonných a kontrolných postov ľuďmi, ktorí sú pričasto v konflikte záujmov, nie je jedinou príčinou tejto reality.

Všetky údaje uvedené v tomto článku sú zo zdrojov prístupných verejnosti – a prístupných aj zodpovedným inštitúciám. Napriek tomu – ministerstvo zdravotníctva, ktoré určuje maximálne ceny liekov a špeciálneho materiálu, zlyháva na celej čiare. Podobne Protimonopolný úrad, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, ministerstvo financií, kriminálka, či prokuratúra… nikto nič nepreveruje, akoby o existencii zdravotníctva ani nepočuli.

Pri pohľade na rozsah „plytvania“ je ľahké uveriť tomu, že štát má už teraz prostriedky na to, aby zdravotníctvo dokázalo dôstojne fungovať. S príbormi pre pacientov, toaletným papierom, oddýchnutými lekármi, kvalifikovanými sestrami, potrebnými prístrojmi a kvalitnými liekmi.

Možno len treba začať tým, že sa urobí poriadok na kontrolných úradoch.

Stav obchodovania v zdravotníctve je taký, že každý ďalší týždeň bez zmeny prináša pre slovenských pacientov ďalšie straty. Čakanie na voľby a potom na zostavenie novej vlády vyhovuje tým, ktorým zdravotníctvo prináša vysoké zisky. Konať treba hneď, hoci už dávno bolo neskoro.

Peter Kunder

Tento materiál vznikol aj vďaka podpore bežných občanov. Ak sa chcete spolupodieľať na lepšej verejnej kontrole, môžete nás finančne podporiť, aby sme sa podobným témam mohli venovať viac. Je to jednoduché.

Darujte

Za podporu ďakujeme aj  všetkým individuálnym darcom, ktorí nás podporili priamo tu, cez portál Dobrá krajina alebo cez 2 % z daní. Vaše tri minúty na venovanie 2% z dane nám veľmi pomôžu – 3minuty.fair-play.sk  .

Update 18.2.2016, 13:57 :

Vyhlásenie spoločnosti k blogu p. Kunderu zverejnenom v Denníku N dňa 17.02.2016

Spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. sa týmto vyhlásením striktne ohradzuje voči neúplným, skresleným a nesprávne interpretovaným informáciám uvedeným v blogu p. Kunderu, ktorý zverejnil Denník N dňa 17.2.2016, a citácie ktorého boli následne uvedené v článku denníka SME.

Závery autora sa nezakladajú na pravde a hrubo poškodzujú dobré meno a povesť obchodnej spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. (VÚSCH, a.s.), ktorá je štátnym zdravotníckym zariadením s trvalo pozitívnym hospodárskym výsledkom, teda je v zisku, čo jej v krátkom čase umožní z vlastných zdrojov realizovať významnú investíciu – dostavbu novej časti ústavu. Vo  vykonanom procese verejného obstarávania na dodávateľa stavebnej časti tejto dostavby pritom dosiahla VÚSCH, a.s. finančnú úsporu v elektronickej aukcii oproti predpokladanej hodnote zákazky vo výške 1.850.222,93 Eur s DPH. Pripomíname tiež skutočnosť, že VÚSCH, a.s. sa opakovane stala držiteľom viacerých domácich aj medzinárodných ocenení za úroveň elektronicky vykonávaných procesov verejného obstarávania a elektronických aukcií. Vzhľadom na dosiahnuté výsledky tvrdenia autora o plytvaní financiami pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neodzrkadľujú skutočnosť.

Ku  skutočnostiam uvedeným p. Kunderom v jeho blogu dodávame, že v rámci rámcovej zmluvy VÚSCH, a.s. zmluvne zabezpečila okrem štandardne používaného spotrebného zdravotníckeho materiálu s priemernou cenou 30,- Eur bez DPH, aj možnosť nákupu vysokošpecializovaného zdravotníckeho materiálu pre uvažované zavedenie dovtedy nerealizovaných diagnostických a terapeutických metodík vyžadujúcich tento materiál, ktorého ponúknutá cena v čase realizácie verejnej zákazky bola v sume 5.131,11 Eur bez DPH.

Za celé zmluvné obdobie, t.j. od roku 2013 do ukončenia jej platnosti 02/2016, k odberu tohto vysokošpecializovaného zdravotníckeho materiálu vôbec nedošlo, t.j. plnenie je v sume 0,00 Eur. Pre úplnosť a korektnosť informácií uvádzame, že celkové plnenie z uvedenej rámcovej zmluvy za celé zmluvné obdobie dosiahlo výšku 402.644,02 Eur s DPH, z čoho je zrejmé, že pôvodne predpokladaná hodnota zákazky vo výške 2.283.945,- Eur bez DPH pre účely výlučne spotrebného zdravotníckeho materiálu bola stanovená primerane a to na základe v tom čase platných odberateľských cien.

Košice, dňa 18. 02. 2016

doc. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, v.r.
predseda predstavenstva
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Update 2. 3. 2016, 15:03: Zverejnené opravené stanovisko NÚSCH:

Vyhlásenie NÚSCH, a.s. v Bratislave – k blogu p. Kunderu, zverejnenom v „Denníku N“ a na internetovej stránke Aliancie Fair-play dňa 17. 2. 2016 :

V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 17.5.2013, číslo oznámenia 095-161838 a vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie dňa 18.5.2013, číslo oznámenia 7645-MST , boli zverejnené jednotlivé položky vrátane počtu kusov za každú časť samostatne. Oproti pôvodnému predpokladanému počtu kusov verejný obstarávateľ tieto počty navýšil s prihliadnutím na kvantitatívne a kvalitatívne predpoklady k zabezpečeniu plynulého chodu prevádzky a vyriešenie každého pacienta. V súťažných podkladoch je okrem iného uvedené, že predpokladaný odber ŠZM v počte kusov nie je pre verejného obstarávateľa záväzkom reálneho čerpania, ale len opciou.

Zvýšenie počtu kusov ako boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch nebolo premietnuté do pôvodne zverejnenej predpokladanej hodnoty celej zákazky. Predpokladaná cena každej skupiny vychádzala z určitého počtu kusov, t.j.:

Celková cena = jednotková cena x počet kusov

Z našej strany došlo k administratívnemu nedopatreniu.

Záver

  1. Zazmluvnený počet kusov ŠZM zodpovedá počtu kusov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
  2. Zazmluvnená hodnota zákazky v jednotlivých častiach zodpovedá jednotkovým cenám a reálnemu počtu zazmluvnených kusov.

Zo strany verejného obstarávateľa nedošlo k predraženiu ŠZM v danej verejnej súťaži, ani k plytvaniu verejných finančných prostriedkov.


Update 23. 2. 2016, 14:17 :

Vyhlásenie spoločnosti Operatíva medicínska spoločnosť k blogu P. Kunderu pre Alianciu Fair Play

So záujmom sme si v spoločnosti Operatíva medicínska spoločnosť (ďalej len „Operatíva“) prečítali blog a tlačovú správu Aliancie Fair Play zo 17.2.2016 3 „Top historky zo zdravotníctva. O rozprávkových platoch a o rozprávkovom plytvaní.“

Radi by sme na správnu mieru uviedli nesprávne, respektíve zle interpretované dáta o našej spoločnosti, ktoré nás voči našim dlhoročným partnerom postavili do zlého svetla, dotkli sa našich zamestnancov a priradili nás k spoločnostiam, ktoré sú podozrivé so zneužívania verejných peňazí:

Operatíva od roku 1998 dodáva zdravotnícky materiál a prístrojové vybavenie vrátane jeho inštalácie, záručného a pozáručného servisu a poradenstva pre viacero slovenských špičkových nemocničných pracovísk. Je výhradným zástupcom spoločnosti St. Jude Medical, Inc. a zástupcom spoločnosti Maqett, ktoré patria k najvýznamnejším svetovým výrobcom špeciálneho zdravotného materiálu, zdravotných pomôcok a prístrojovej techniky. Od jej vzniku ju vedú RNDr. Peter Augustín a Ing. Silvia Augustínová, ktorí sú dnes aj jej jedinými vlastníkmi. Spoločnosť má svoju vlastnú webovú stránku a samozrejme fungujúce telefónne čísla, kde je možné kedykoľvek si čokoľvek overiť.

Priemerný plat v spoločnosti za rok 2014 bol 2 600 euro

Spoločnosť v roku 2014 zamestnávala 18 zamestnancov na plný úväzok. Zamestnancami spoločnosti sú aj obaja spoločníci, ktorí sú zároveň konateľmi. V roku 2014 spoločnosť vyplatila na mzdách a odvodoch 506 395 euro, priemerná hrubá mzda tak dosiahla 2 637 euro. Cez mzdové prostriedky však bol v roku 2014 vyplatený podiel na zisku spoločnosti obom majiteľom spoločnosti, čo spôsobilo optický dojem vysokých miezd. Tento zisk bol preukázateľne reinvestovaný na Slovensku v rámci našich ďalších podnikateľských aktivít a vytvoril k dnešnému dňu 23 nových pracovných miest.

Zamestnanci spoločnosti sa poznajú, dennodenne spolu pracujú

Zamestnancov spoločnosti sa veľmi dotkla špekulatívna poznámka, či sa „vôbec zamestnanci navzájom poznajú“. Operatíva je na slovenskom trhu aktívna už 18 rokov. Jej tím tvorí päť špičkových špecializovaných technikov, traja obchodníci, administratívni a technicko-hospodársky pracovníci a vedenie spoločnosti. Denne spolupracujeme na rôznych riešeniach pre slovenské nemocnice. Tím našich odborníkov je nedielnou súčasťou náročných operatérskych úkonov, podieľame sa na modernizácii a rekonštrukcii elektrofyziologických operačných sál. Len v roku 2015 naši technici asistovali pri viac než 300 invazívnych výkonoch.

Obrat spoločnosti zďaleka netvorí iba obchod. Marža 9,7% je primeraná.

Operatíva nepatrí medzi žiadnych dinosaurov slovenského zdravotníctva. V roku 2014 bol jej obrat 13 980 324 euro. Predmetom jej tržieb sú dodávky špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM), špecializovaných prístrojov zdravotníckej techniky a tiež služby spojené s ich inštaláciou a prevádzkou. V cene dodávaného ŠZM je zahrnutá technická podpora počas celej doby ich životnosti, k prístrojovej technike poskytujeme, v súčinnosti s výrobcami, záručný a pozáručný servis s dobami odozvy, ktorá sa počíta v hodinách. Zisk spoločnosti po zdanení bol v roku 2014 1 368 305 €, čo predstavuje ziskovosť na úrovni 9,78 %. Uvedená ziskovosť je primeraná odvetviu, v ktorom Operatíva pôsobí. Podnikanie v zdravotníctve nie je bezrizikové. Len za rok 2015 vzrástli naše pohľadávky po lehote splatnosti približne o jeden milión eur. Nižšia miera ziskovosti by priviedla spoločnosť do druhotnej platobnej neschopnosti a  k neschopnosti splácať záväzky.

Viaceré tvrdenia autora sa vzhľadom na vyššie uvedené, podľa nás, dokázateľne nezakladajú na pravde a poškodzujú dobré meno našej spoločnosti. Operatíva sa za takmer 20 rokov práce vypracovala na rešpektovanú a uznávanú firmu, ktorá disponuje tímom vysoko profesionálnej podpory zákazníka.

Preto prosíme o opravu blogu i tlačovej správy v zmysle uvedeného. Rovnako si vás dovoľujeme informovať, že médiá, ktoré prevzali vašu správu požiadame o tlačovú opravu.

RNDr. Peter Augustin,
konateľ, spoločník
Operatíva, medicínska spoločnosť, s.r.o.
www.operativa.sk

Update 2.3.2016 14:57: Reakcia autora materiálu na reakciu RNDr. Petra Augustina konateľa a spoločníka firmy Operatíva, medicínska spoločnosť v samostatnom materiáli.

Teraz najčítanejšie