Denník N

Súvislosť medzi Alzheimerovou chorobou a tráviacim traktom

Zdravotný stav našej črevnej sústavy má ďalekosiahle dôsledky. Súvisí napr. s Alzheimerovou chorobou a aj s depresiami.

Podľa štúdie vypracovanej na austrálskej univerzite (Edith Cowan University) ľudia s poruchami trávenia (črevné choroby) môžu byť vystavení väčšiemu riziku vzniku Alzheimerovej choroby. Ide o prvé komplexné posúdenie genetického vzťahu medzi Alzheimerovou chorobou a črevnými  chorobami. Aj keď štúdia nedospela k záveru, že choroby čriev spôsobujú Alzheimerovu chorobu alebo naopak, výsledky sú nesmierne cenné. Štúdia zároveň identifikuje nové ciele, ktoré treba preskúmať, aby bolo možné skôr odhaliť Alzheimerovu chorobu.

Genetické a biologické charakteristiky spoločné pre Alzheimerovu chorobu a choroby čriev naznačuje silnú úlohu metabolizmu lipidov, imunitného systému a liekov na zníženie hladiny cholesterolu. Aj keď je potrebný ďalší výskum mechanizmov medzi týmito stavmi, existujú dôkazy, že vysoký cholesterol sa môže preniesť do centrálneho nervového systému, čo vedie k abnormálnemu metabolizmu cholesterolu v mozgu.

Abnormálne krvné lipidy môžu byť spôsobené alebo zhoršované črevnými baktériami (H.pylori), z ktorých všetky podporujú potenciálne úlohy abnormálnych lipidov pri Alzheimerovej chorobe a chorobách čriev. Ako príklad uvádzajú, že zvýšený cholesterol v mozgu bol spojený s degeneráciou mozgu a následným kognitívnym poškodením.

Zdroj:

Alzheimer’s breakthrough: genetic link to gut disorders confirmed

Teraz najčítanejšie