Denník N

Demokracia a čo i len jeden človek zachránený

Mal som nejaké odhodlanie, dobrú chvíľku, a podarilo sa mi pozrieť si skoro celú tv politicky ladenú reláciu s p. M. Kolíkovou s jej oponentom, s p. T. Gašparom (moderovala už legenda moderovania RTVS M. Jančkárová). Teda asi cca. 5 minút k záveru už nešlo… Sledoval som so záujmom detail na aktérov. Zaujímal i pohľad do očí. Premýšľam som nad samotným záujmom o otázku práva, človeka, či spravodlivosti…

Teda hneď prvé úvody, argumenty, p. M. Kolíkovej by stáli za pozornosť.

Dalo by sa to, čo povedala, presne spísať …a skúsiť hľadať, či tam bolo i niečo ako argument, alebo išlo skôr hodnotenia niečoho, konštatovania, rôzne „z každého rožku trošku…“.

A teda v podobnom duchu sa to vyvíjalo celý čas.

Jednoducho, kto nechce vnímať, nechce vidieť, nechce počuť, môže mu i celé hodiny „kontext“ niekto ponúkať.

Pýtala totiž často od oponenta i kontext, nie „pár viet vytrhnutých z kontextu…“.

A samozrejme, dôležité bolo nie diskutovať, ale povedať, kedy a kde verejnosť, ľudia, „ktorí hneď videli ohrozenie“, zas môžu prísť protestovať. Navodenie pocitu, že je to oprávnené a teda kto nepríde, ten …neviem čo…

Ale, aby som sa nezamotával do viet, stručne, zaujalo ma, že osoba, ktorá mala roky tak významný post v rámci rozdelenia moci, nemá zjavný záujem riešiť podstatu.

Nenaplnila sa v predkladanej tv diskusií, v programe určenom pre verejnosť, pre ľudí, (podľa mňa) jedna z dôležitých funkcií takýchto programov.

Teda posun v kvalite v uctievaní práva, v zvyšovaniu povedomia o princípoch demokracie u verejnosti, u ľudí i vďaka takej relácií. Viac ukážok solidarity, tolerancie, schopnosti porozumieť, hľadať v slovách druhého jeho potreby, skúsiť ho pochopiť…spravodlivosť ako hodnota…

Ako je možné, že prezumpcia neviny, ako základný princíp práva, rešpektu, rovnosti, akosi (podľa mňa) unikal z toho priestoru v danom „kruhu“ (rekvizity – stôl „diskusný“).

Teda podstata, že ide v štáte o to, aby sa obránil občan, nositeľ moci, ostal v rovine typickej skôr pre bývalé obdobie, režim komunisticky ladený (vláda jednej strany).

A spomínam pri pohŕdavo vyznievajúc ich slovách, argumentoch, p. M. Kolíkovej, že tu p. T. Gašpar ukazuje svoj prípad, kde tvrdí, že nie sú zverejnené rozhodnutia najvyššieho súdu SR v otázke porušovania ľudských práv občanov SR  (za jej pôsobenia vo vláde SR), na známu myšlienku, postoj k téme záchrany čo len jedného človeka:

„Keď niekto zachráni jediný život, je to, akoby zachránil celý svet; keď niekto zničí jediný život, je to, ako keby zničil celý svet.“ — kniha Talmud

Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty/304713-talmud-ked-niekto-zachrani-jediny-zivot-je-to-akoby-zac/

Ako diskutovať s niekym, komu nezáleží na tom, aby hľadal pravdu?
Niektoré veci, skutky, sa jednoducho asi diali, ak máme pamäť, skúsenosť…
Smiešne pôsobí i to, že „ľudia išli do ulíc…“.
S argumentom p. T. Gašpara, že z domu k voľbám na to, aby ich išli ľudia voliť vo voľbách, akoby nebolo treba sa zaoberať.
O čom je potom právny štát, demokracia, ak nie o možnosti vyjadriť sa ako občan?
A neverím tomu, že ak by som pozrel niečo na internete ohľadom rozhodnutí najvyššieho súdu v oblasti ľudských práv občanov, že to tam nebude možné nájsť. Kto chce, ten sa k tým rozhodnutiam vie dostať…
Smutné.
Ak niekde príde na námestie pár stoviek možno zmanipulovaných, či emotívne „spracovaných“ občanov a inde príde k voľbám pár stotisíc občanov, v jednom čase, v jeden deň, tak to asi treba brať do úvahy.
A nepochybujem, že nález na svedomí, môže niekto mať vtedy, ak je splnená podmienka toho, že má svedomie. Lebo, keď raz seba oklameš, prídeš o ten zvyk, o seba sa začneš báť, viac než o tých ostatných…. Tiež na svedomí ostáva navždy s tým, kto má svedomie (parafráza troch pesničiek k záveru, predtým, ako dám svoje skice, ľahké karikatúry…
Teda len to som chcel, postreh, že pravda, hľadanie pravdy, podstaty, to akoby nebolo treba v danej relácií, najviac akoby sa duša rozihrala práve u pani moderátorky, nejaké emotívne náboje…o čom teda má byť vôbec verejný priestor, diskusia, ak nie o hľadaní dobra či spravodlivosti? A teda veci, ktoré sa tu diali za výkonu funkcie pani bývalej ministerky spravodlivosti sa možno ťažko dokazujú z hľadiska preukázania úmyslu, ale diali sa veci, ktoré sa diať nikdy nemali… darmo sa niekto oblečie do bieleho…
Snaha zvýšiť citlivosť duše v predmete spravodlivosť –  u diváka rozdeleného podľa politických táborov, podľa toho, kto je koho „fanúšik“, to by mala byť jedna z úloh takýchto relácií. Radšej menej tém a viacej hľadania pravdy….  Otázka zla a ľudskosti v priamom prenose…
(Teda úplne jednoducho by sa dalo ukázať na niekoho ako na „obvineného“ i „obžalovaného“ v opačnom garde (nie je to to isté z hľadiska významu tých dvoch slov), dalo sa tiež vytvoriť rečnícku či hypotetickú situáciu, aby diváci z toho mali, že tiež niekto zneužije niekoho na to, aby si niečo vymyslel, a mohli zneužiť inštitúcie, či jednotky v nasadení… a vykopli by tiež tej pani dvere jej domova…. a strávila by najskôr nejaký deň či dva vo vyšetrovacej väzbe, či nebodaj i rok v kolúznej väzbe…ak by na to mal niekto – teoreticky – žalúdok…keď si len tak po časoch „slávy“ a „moci“ sadne za jeden okrúhly stôl,  zoči voči k tomu, ktorému to urobili, zoči voči terajšiemu kolegovi z parlamentu…a hypotetická situácia by pokračovala, súd predsa zase rozhodne, ak pán procesu – prokurátor – to bude dozerať riadne… právo na spravodlivý proces a snaha chrániť základné ľudské práva, i keď u časti verejnosti, ľudí, ktorí možno budú ochotní ísť na námestia, už ostane to povrchné, ako dôvod…bez ochoty hľadať podstatu problému….pravdu…—táto snaha, akoby nebola z relácie viditeľná z prejavu…reč tela, slová, argumenty…nič…žiaľ, je mi to ľúto…)
(poznámka, dodatočná…našiel som trochu sily a skúsil sa vrátiť a spísal som úvodný preslov tej pani…k otázke, či nejde o zlyhanie UŠP:
„No, naozaj, už z toho ako ste to povedali vy a ja by som rada reagovala aj na súčasnú tlačovku, ktorú vlastne mal SMER aj na ten úvod, ktorý tu bol na začiatku, AMER a vôbec celá vládna koalícia tvrdí, že špeciálna prokuratúra systémovo zlyhávala. A rozpráva tu o nejakých desiatkach rozhodnutí Ústavného súdu, prepáčte, ale ja to vidím stále „tetka Betka z Topoľčian“, lebo to sú naozaj jej rozprávky, pretože v samotnom návrhu na skrátené legislatívne konanie sú spomenuté tri rozhodnutia, ktoré jedno je z roku 2018, žiadne ďalšie tam nie sú. Aj zo samotnej tlačovky, ktorá bola, tak z nej jasne vyplýva, že zase sú vytrhávané z kontextu nejaké časti, ja viem o dvoch, ktoré, nakoniec sme sa k nim aj dostali, a to bola nahrávka, s ktorou pracoval Róbert Fico na tlačovke, ktorá sa ukázala dodatočne, že bola zmanipulovaná a to bol pre nich dôkaz, že sú zmanipulované trestné konania….(tu bola prerušená moderátorkou, že sa k tomu vrátime, ale, že či to hodnotí tak, že to je v poriadku (znova sa vrátila k otázke, kde vlastne chcela uznať to, že niečo by mohlo byť základ hľadania pravdy, že niečo majú spoločné obaja „diskutujúci“…)…“ a teda vedieť kontext, jedna vec je, že vyšetrovateľ znáša obvinenie, takže to nesúvisí s prácou špeciálnej prokuratúry. Tak, ak sa tu ideme rozprávať o práci na špeciálnej prokuratúre, toto je iná téma .A teraz, kedy sa mala verejnosť dozvedieť o tom, že bolo vznesené obvinenie, tak ja neviem presne, aj z kontextu samotného trestného konania, aká tu bola spolupráca s advokátmi, či bolo doručované to uznesenie, či to doručovanie bolo úspešné, alebo nebolo úspešné, ja toto neviem, ale jednoznačne, samozrejme, ohľadom vysokých funkcionárov, osobitne poslancov, by verejnosť mala vedieť, že obvinenie vznesené je, osobitne aj sa jedná o osobu, ktorá má ambíciu stať sa šéfom SIS, čelí obžalobe na ŠTS, v súvislosti so zosnovaním zločineckej skupiny, takže toto sú určite veci, ktoré by verejnosť mala vedieť, ale súhlasím s tým, že všetko by malo mať nejakú postupnosť, ale informácie by verejnosť mala mať, a určite to nesúvisí so otázkou,  ktorá patrí do témy špeciálna prokuratúra. A ja ešte, keďže tu bolo povedané na začiatku veľa, jedna vec je, a môžeme sa tu rozprávať o tom, či špeciálna prokuratúra nie a áno, aké ma mať miesto, ale ak chceme zrušiť takúto inštitúciu, ktorá sa ukázala ako veľmi úspešná v boji s korupciou a organizovaným zločinom, naozaj veľmi úspešná s ohľadom na množstvo rozhodnutí, ktoré boli ohľadom odsúdenia, aj jej úspešnosť vo veciach, ktoré podávala na súdy, a to znamená, že súd rozhodol o vine, to nebolo tak, že špeciálna prokuratúra, tak potom by to mala byť jedna veľká analýza, k tomu nakoniec vyzýva i EK a pani prezidentka, aj my k tomu vyzývame, že bavme sa o tom, zjavne na to nemáme rovnaký názor, ale potom by tu mal byť nejaký priestor na diskusiu, a potom sa nemôže diať, že dokonca v parlamente, kde sa bavíme o tom, či skrátené legislatívne konanie alebo nie, my dokonca nemáme ani priestor sa pýtať pána ministra na otázky na ústavno právnom výbore, ten je skončený, pretože je tu vôľa ho skončiť, takže neprebieha vlastne štandardne ani rokovanie a keď znášame námietky aj predsedovi parlamentu, Pellegrinimu, tak na to, proste, nijakým spôsobom nereaguje, takže hrubo je porušovaný proces, aj čo sa týka skráteného legislatívneho konania… (a znova skočila do toho pani moderátorka, že všetko to rozoberieme…)…prešlo asi 5 minút…
A k záveru relácie, poznámka, argument, či nebudú zbytočne dlhé teraz procesy, či sa nebude čakať na rozhodnutia, keď iný prokurátor sa bude oboznamovať…no, ale asi to nejak štát, spravodlivosť, ktorá sa tu má nastoliť, pre istotu a kvalitu života občanov vďaka pôsobeniu štátu, netrápilo.
Ak to na tej tlačovke bolo tak, že niekto vedel o skutku, ktorý sa stal skoro pred desiatimi rokmi a človeka, občana SR, ktorý bol rok v tej kolúznej väzbe nebolo treba sa na to včas popýtať, vyšetriť to riadne…že si našli v rámci postupnosti procesu, krok za krokom, bez hľadania účelu a iných motívov, čas až teraz, keď je panika a keď treba občana znemožniť v očiach verejnosti, aby nebola odvaha kandidovať na šéfa SIS…veď obvinený, obžalovaný (hoc za hlúposti, ako vyplýva z kontextu…čo je asi podstata návrhu na zrušenie tej škandalóznej inštitúcie, typickej skôr pre fungovanie totalitných režimov (Hitler a iný…)..a teda, problém asi je ten, že kto chcel, mohol hocikoho obviniť a zbaviť sa ho (ako teraz) a to s tým, že práve ten „pán procesu“ – ten, ktorý dozerá nad spravodlivým procesom, ochranou ľudských práv občana SR (chránenom i chartou EÚ) mlčí, či sa smeje…rok vo väzbe za obvinenie postavenom na vode, to v štúdiu ustojí, usedí, snáď len človek so solidaritou a slobodou….či ten za ľudí…či za rodinu…

Teraz najčítanejšie