Denník N

Východiská a ciele referenda o rodine

Predreferendová diskusia sa stále nesie skôr v emocionálnej ako racionálnej rovine. Je to viac prekrikovanie sa a propaganda než vecná diskusia. Jedným z dôvodov je aj to, že je ťažké nájsť jasne sformulované základné východiská a ciele, ktoré tým chcú iniciátori a prívrženci referenda dosiahnuť. Po prečítaní mnohých článkov a blogov a absolvovaní dlhých a náročných diskusií som sa teda aspoň ja pokúsil sformulovať niekoľko základných bodov, na základe ktorých by sa mohla diskusia zvecniť a zracionalizovať. Podľa predbežných reakcií viacerých mojich priateľov sa mi zdá, že som sa celkom trafil.

Podľa mňa zástancovia referenda vychádzajú z týchto predpokladov (premís):

1. Západ prechádza štádiom morálneho rozkladu, a hrozí, že táto nákaza sa rozšíri aj k nám.
2. Tento rozklad je spôsobený predovšetkým rozširovaním moderných ideológii (liberalizmus, sekularizmus, neo marxizmus, genderizmus a pod.)
3. Na Slovensku sú určité skupiny (hnutie), ktoré chcú vnútiť celej spoločnosti tieto nepriateľské ideológie a ich morálne princípy.
4. Tieto skupiny nejakým spôsobom dokázali získať na svoju stranu médiá a politikov a hrozí, že vyvolajú diskrimináciu a prenasledovanie či šikanovanie všetkých, ktorí sa pokúsia odporovať ich ideológii.
5. Postavenie homosexuálov v našej spoločnosti je uspokojivé, rešpektujeme ich možno až príliš. Ak by sme ich správanie verejne akceptovali ohrozilo by to našu spoločnosť, zvlášť rodinu, ktorú treba chrániť.
6. Nemôžeme dopustiť, aby homosexuáli na verejnosti o sebe hovorili alebo sa prezentovali akýmkoľvek spôsobom, okrem pokánia, resp. odsudzovania homosexuálneho správania. Ohrozilo by to rodinu.
7. Registrované partnerstvá ani akékoľvek úradné schválenie homosexuálnych spolužití nepripadajú do úvahy. Oslabilo by to postavenie rodiny. Ak by sme aj urobili nejaké ústupky, budú požadovať stále väčšie práva, ako sa to deje všade inde, čo je neprijateľné.

Preto sa pomocou referenda snažia

1. Postaviť sa na odpor zhubnej ideologickej invázii zo Západu.
2. “Prebudiť” a mobilizovať ľudí aby sa postavili proti úpadku v našej krajine.
3. Jednoznačne vyjadriť svoj kresťanský názor na niektoré morálne aspekty života v spoločnosti ohrozené modernými Západnými ideológiami.
4. Aspoň na nejaký čas, nastaviť určité legislatívne hranice, aby “zabetónovali” určité základné princípy v právnom poriadku krajiny, ak nebude referndum úspešné, dúfajú aspoň že ukážu silu a vyvinú občiansky tlak na politikov.
5. Zabrániť tomu, aby hlasné menšiny vnútili väčšine svoje pravidlá (zvlášť zrovnoprávnenie homosexuálnych a heterosexuálnych zväzkov, adopciu detí homo pármi, výchovu detí k akceptácii homosexuálneho správania a nerešpektovaniu života [antikoncepcia, potraty, eutanázia], či ich predčasnej sexualizácii) a nepripustiť aby boli prenasledovaní ľudia ak vyjadria nesúhlasný názor.
6. Zabrániť odoberaniu detí rodičom, ak ich vychovávajú podľa konzervatívnych hodnôt.

Ak by niekto chcel upraviť, doplniť alebo spresniť niektoré formulácie, jeho názor je v diskusii vítaný.

Teraz najčítanejšie