Denník N

Matovič a Gašparove indície

Ďalšia spackaná mediálna poprava Matoviča …

Včerajšia tlačová beseda, respektíve tlačové vyhlásenie policajného prezidenta Tibora Gašpara k medializovanej kauze Igora Matoviča, ktorého prezentovaným cieľom bolo obhájiť postup a ústretovosť polície voči Matovičovi v súvislosti s informáciami medializovanými premiérom a následným dianím, bolo skôr ďalšou nezvládnutou spravodajskou fraškou z dielne bezpečnostných zložiek.

Pozornosť od Fica odvrátil v úvode vyjadrením, že premiér bude v najbližšom čase vypočutý k  zverejneným informáciám a k spôsobu ich získania.

Naopak pozornosť bola venovaná tomu, čo v štýle „ Verejný záujem žiada…“  a, čo pán prezident polície považoval za dôležité.

Gašpar obhajoval legitimitu, štandardnosť a nadštandardnú ústretovosť postupu voči Matovičovi, doručenie písomného predvolania a výzvy na vydanie účtovných dokladov pri nedeľnej televíznej relácii odôvodnil vyhýbaniu sa trestnému konaniu a obštrukciami Matoviča v minulosti.

Štandardný postup sa diametrálne odlišuje od postupu použitému voči Matovičovi.

Štandardne vyšetrovateľ po podaní trestného oznámenia, či oboznámení so skutočnosťami, že došlo k trestnému činu a vydaní uznesenia o začatí trestného konania vo veci zasiela obvinenému , prípadne svedkom písomné predvolanie na výsluch. Pri stanovení termínu výsluchu musí byť dodržaná lehota na doručenie a päť dní na prípravu, spolu cca 20 dní.

Štandardne vyšetrovateľ ako prvého vypočúva oznamovateľa trestného činu, keďže polícia začala konať na základe vyjadrení Róberta Fica, mal byť štandardne ako prvý vypočutý.

Štandardne v prípade neprevzatia zásielky doručí polícia zásielku do vlastných rúk v mieste trvalého bydliska. Poslanec NR SR Matovič má trvalé bydlisko,  vyšetrovateľ pozná adresu trvalého bydliska a preto doručovanie v priestoroch televízie svedčí skôr o úbohosti ako odbornosti.

Štandardne polícia neposkytuje svedkovi zápisnicu z výsluchu, nakoľko nie je účastníkom trestného konania.

Štandardne prezident policajného zboru nevyvoláva svedkom a nežiada ich, aby nemedializovali konanie. Očakával vari , že po vyliatí Ficových vedier špiny bude Matovič mlčať?

Účelom včerajšieho vyhlásenia Gašpara nebolo obhájiť nezákonné postupy polície, ale medzi riadkami podsunúť ďalšie spravodajsky uvážené informácie na diskreditáciu Matoviča a jeho zastrašenie.

Ilúzia č. 1 … mafiánska rodinka …

V prvej ilúzii Gašpar navodzoval dojem, že trestnú činnosť páchanú vo firmách Igora Matoviča polícia vyšetruje intenzívne a dlhodobo prezentáciou konania voči Matovičovej s.r.o. K objektívnosti vyjadrenia mal pán prezident na základe znalosti povedať nielen to, že vo veci bol vypočutý svedok 2.2.2016 k prípadu Regionpress s.r.o. a následne z procesných dôvodov aj 6.2.2016 k subjektu Igor Matovič – Regionpress živnostník,  ale pre koreknosť mal  povedať, prečo zápisnica bola svedkovi vydaná na jeho žiadosť, keď nie je procesnou stranou. Naopak vypustil a popísal informáciu, že od júna do augusta roku 2015 nebol schopný vyšetrovateľ Matoviča vypočuť a  ku spoločnosti Regionpress s.r.o. na základe oznámenia právnickej osoby.

Gašpar zdôraznil, že premiérom zverejnená informácia a výsluch svedka zo dňa 6.2.2016 vyvolali procesnú potrebu jednať aj vo veci Igora Matoviča živnostníka za úplne iné obdobie. Prítomné žurnalistické obecenstvo nasávalo tieto informácie a zrejme aj keby chceli nemohli sa spýtať na objektívnu zodpovednosť Igora Matoviča za spoločnosť Regionpress s.r.o. k obdobiu 2011- 2013, keď od roku 2010 nebol ani konateľom a dokonca ani majiteľom tejto spoločnosti. Majiteľkou je jeho manželka, a objektívnu zodpovednosť za spoločnosť nesie štatutárny zástupca,  prokuristka firmy. V prípade Matoviča živnostníka je vidieť z jeho úplného výpisu, že prevádzky v roku 2006 zrušil a od 3.9.2013 je pozastavená ich činnosť.

Keďže neexistuje procesná úprava, na základe ktorej by Matoviča bolo možné za čokoľvek stíhať, čo súvisí s činnosťou Regionpress s.r.o., nachádza sa tu vysvetlenie aj kacírske: Fico do takej miery vyprovokoval Matoviča, že Matovič sadol na lep a priznal existenciu účtovníctva za svoju živnosť, ktorú má pozastavenú. Ibaže, kacírska myšlienka by nemohla vyprovokovať Matoviča, ak by nemal za sebou kontroly, odvolania a záverečné rozhodnutia aj za obdobia, ktoré zahrnovali predaj jeho podniku. Ani Bielikove tromfy v relácii TA3 nezastrašili Matoviča a ten tak ako sľúbil, účtovníctvo ukázal a dnes aj vydal.

Ak si uvedomíme, že v rovine Regionpressu s.r.o. niekto okolo Matoviča múti vodu a Matovič bude môcť byť len v postavení svedka, zistíme, že toto postavenie je pre políciu kľúčové. Nielen v prípade Regionpressu s.r.o., ale aj v prípade jeho živnosti,  kým nie je obvinený, nemôže navrhovať dôkazy, oboznamovať sa so spisom,  s dôkazmi, predkladať dôkazy, prostredníctvom obhajcu byť prítomný na každom úkone,  výsluchu a podávať námietky a sťažnosti na prokuratúru.

Gašparova ilúzia č. 2

Gašpar tvrdí, že každý kto je nespokojný, môže sa obrátiť na dozorového prokurátora. Obrátiť sa môže, ale prokurátor sa s ním nebude baviť,  pokiaľ  nebude  zo zákona legitimovaný podľa § 210 Trestného poriadku a nebude v postavení obvineného, poškodeného alebo zúčastnenej osoby. Kolegovia žurnalisti nemali šancu položiť kontrolnú otázku, či nedošlo k nejakým zmenám v policajnej praxi alebo v procesnom zákone, keď to môže urobiť každý , podobne ako svedok môže dostať od vyšetrovateľa zápisnicu.

Kódovaný odkaz pre Matoviča – ilúzia č.3

Treťou ilúziou, ktorá je akýmsi kódovaným odkazom pre Matoviča je supervízia konania zo strany sudcu pre prípravné konanie. Nie každý vie, že vyšetrovateľov nadriadený má právo ho kontrolovať, ale z hľadiska účelnosti alebo dodržiavania pracovných postupov, úradného tajomstva, nemá právo zasahovať do rozhodnutí a spôsobu vyšetrovania. Toto právo má prokurátor, ktorý vyšetrovateľovi ukladá povinnosti, skúma jeho postup vo veci a prípadne aj sám sa zúčastní úkonu, ak jeho povaha to vyžaduje.

Gašparom spomenutý prípravný sudca je inštitútom , ktorý v celom prípravnom konaní ( to znamená od obvinenia konkrétnej osoby až po podanie obžaloby) ako jediný rozhoduje o takzvanej vyšetrovacej väzbe – § 71 ods. 1 Tr. por. obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že a/ ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký trest, b/ bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť …

Otáznym zostáva, či chcel Gašpar Matovičovi naznačiť, postupnosť krokov polície v prípade, že nezatvorí  ústa – vznesenie obvinenia alebo  následné vzatie do kolúznej väzby, či už pre vyhýbanie sa trestnému konaniu ako naznačil v úvode tlačovky, ovplyvňovanie svedkov alebo marenie vyšetrovania.

V tejto chvíli, keď trestné stíhanie je v tzv. predprípravnom konaní, keď bolo začaté trestné stíhanie vo veci a bez obvinenia konkrétnej osoby,  je jasným odkazom Matovičovi , že ak sa nezačne správať podľa predstáv orgánov moci, dôjde k vzneseniu obvinenia. Vznesenie hoci aj krivého obvinenia, by Matoviča dostalo do procesnej pozície, kedy  každá tlačovka  mohla by byť pre neho poslednou.

Gašparom podsunutý scenár je do volieb nerealizovateľný. Po rokoch strávených na polícii Gašpar vie, že v súčasnej situácii po nezvládnutí špinavo rozohranej spravodajskej hry je pre jej aktérov procesne nevyhnutné Matoviča strašiť náznakmi obvinenia a väzby, a držať ho v pozícii svedka, čo najďalej  od dôkazov a spisov.

Pri Gašparovej  obhajobe postupu vyšetrovateľa pri preberaní účtovníctva zostane stáť rozum , je totiž ťažké uveriť, že prezident policajného zboru a vyšetrovateľ nepoznajú akým spôsob sa zaisťuje dôkaz v trestnom konaní, a akým spôsobom sa s ním nakladá .

Najlepší vtip však bol pointou celej „ besedy“ . Polícia k prípadu nebude dávať vyhlásenie až do 5.3.2016, aby sa zbytočne prípad neriešil v médiach, ale u vyšetrovateľa. Zaujímavý termín. Čo to len vtedy bude? Ako tomu rozumieť? V dobe volebného moratória 5.3.2016 od rána budeme počúvať o Igorovi Matovičovi, ktorého obvinili a zatkli ? Použije slovenská polícia bieloruský model alebo maďarský, keď po zložení sľubu nových poslancov maďarská kriminálka ani nečakala na Orbánove pokyny a Gyurcsányových mecenášov do päť minút zbalila ? Alebo v ten deň večer už budú vedieť najkompetentnejší koľká bije u Ficových, že na úrade vlády niekto prestrelil a netušil, že voľby zúžil na škandál, ktorý sa vracia ako bumerang? Po termíne volieb bude sa v splaškoch máchať vyšetrovateľ.

Gašpar  lojálny predstaviteľom súčasnej moci pokúša sa zachovať dekórum slušného policajta. V súčasnej situácii, by husársky kúsok o aký sa pokúsil pán policajný prezident nezvládol ani Houdini. Na odchod z funkcie so zdvihnutou hlavou bude musieť pán policajný prezident zabudnúť.

 

Teraz najčítanejšie