Denník N

Vianočný vinš

Všetko vôkol nás v tomto období, už len pár dní do Vianoc, zrýchľuje a zrýchľuje, obdobne, ako keď nejaký športovec je už na dosah svojho cieľa a siaha na dno svojich síl. Mne ako otcovi troch menších detí sa zdá, že toto predvianočné tempo je ešte evidentnejšie práve pri nás, rodičoch malých detí. Je potrebné spraviť to a hento, zúčastniť sa takého a hentakého detského vystúpenia, zapojiť deti do pečenia, upratovania, výzdoby a ďalších predvianočných radostí a mnohé ďalšie.  Vianočná atmosféra je už v plnom prúde, obchody praskajú vo švíkoch a človek sa snaží napriek zvýšenému tempu zastaviť a vnímať čaro týchto predvianočných chvíľ.

Áno, žijeme  vo svete a skutočne tento čas je náročný. Aj doma, a aj v práci, keďže sa blíži koniec roka a potrebujeme ako sa hovorí „upratať stôl“. Osobitne vyťaženou kategóriu sú pracovníci obchodov a rôznych prepravných služieb.

Nech už však prežívate čokoľvek, chcel by som Vám k týmto Vianociam zo srdca zaželať a modlím sa, aby ste počas nastávajúcich dní prežívali hlboký pokoj, vnútornú radosť a pocit bezpečia a istoty, plynúce z toho, že Vás Boh miluje, stará sa o Vás a záleží mu na Vás, a to viac, ako si uvedomujete.
Prajem Vám, aby tieto dni zahojili rany, ktoré ste počas tohto roka, či niekedy predtým utŕžili, a aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorých milujete. Nech Vás i Vašich blízkych zďaleka obchádza každá choroba a všetko zlé. Nech v pokoji nájdete riešenie všetkých problémov, s ktorými ste konfrontovaní.
Nech máte dostatok financií a i všetkých ostatných materiálnych vecí pre Váš život, aby ste si mohli slovami 23. Žalmu povedať: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba…“.
O to viac Vám prajem, nech Vám tieto dni prinesú duchovné bohatstvo dobrých rodinných vzťahov, vzájomných chvíľ štedrosti, blízkosti a spolupatričnosti, popreplietané smiechom, úprimnosťou, láskavosťou a dobrotou.
Prajem Vám tiež zdravú mieru v jedení a pití, ďalej zážitky, ktoré potešia práve Vaše srdce, a hlavne nech si oddýchnete a načerpáte nové sily i do nového nastávajúceho roka. A ak Vám Vaše povolanie neumožňuje byť so svojimi najbližšími a oddychovať, nech Vás Pán za vašu službu a obetu požehná o to viac, osobitne svojou prítomnosťou.
Nech všetky tie krásne priania, ktoré si hovoríme a píšeme, sa stanú skutočnosťou Vášho života.

Tak slovami koledy, ktorú ma naučil môj oco a jeho, zase jeho oco, Vám k dňu Ježišovho narodenia vinšujem:

Dnes je narodenia deň,
prišlo nám potešenie v ňom,
že Panna Mária prečistá,
porodila Pána Krista.

V mestečku v Betleheme,
v jasličkách na slame,
v chudobe on na svet prišiel,
veľkú radosť nám doniesol.

Sláva Bohu na výsosti,
trónu jeho velebnosti,
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle,
pochválen buď Ježiš Kristus.

Požehnané Vianoce.

„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami… Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. (Jn 1, 9-16 SSV).

Teraz najčítanejšie

Karol Vojtko

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".