Denník N

Fico vraj nedáva svojim

Ficov úrad vlády odmietol poskytnúť Transparency International Slovensko zoznam dotácií poskytnutých z rezervy predsedu vlády. Znepokojovať sa netreba. Fico svojich vlastných nijako nezvýhodňuje. A potvrdil to ten najpovolanejší. Sám Fico.

Poslankyňa NR SR za KDH Monika Gibalová v začiatkoch prvej Ficovej vlády interpelovala premiéra reagujúc na informácie z médií, podľa ktorých „pri prideľovaní finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR dochádza k politickému klientelizmu, pretože sa zohľadňuje orientácia žiadateľa k politickej strane“. Odvolávajúc sa na analýzu kladne vybavených žiadostí, ktorá preukázala výrazný nepomer medzi žiadateľmi podľa toho, či išlo o nominantov koaličných alebo opozičných strán, Gibalová v júni 2007 žiadala aj o poskytnutie prehľadu o schválených a zamietnutých žiadostiach o dotáciu z rezervy predsedu vlády.

Začínajúci Fico 1 na rozdiel od končiaceho Fica 2 prehľad poskytol. Už vtedy však v duchu zásady, že s poskytovaním informácií to netreba preháňať. Miesto prehľadu schválených a zamietnutých žiadostí dal do odpovede na interpeláciu iba tie schválené.

V odpovedi na januárovú infožiadosť Transparency odmietol úrad vlády poskytnúť zoznam poskytnutých dotácií z Ficovej rezervy úplne. Pritom je zjavné, že takouto informáciou určite disponuje. A teda kým sám Fico v lete 2007 iba politicky zahmlieval, jeho úrad vlády vo februári 2016 už priamo porušuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Pravda, nemusí nás to znepokojovať. Prostriedky z rezervy predsedu vlády sú poskytované vo všetkej počestnosti. Napísal to sám Fico v odpovedi Monike Gibalovej ešte v roku 2007: „Aj keď zákon nestanovuje žiadne kritériá, či podmienky na pridelenie finančných prostriedkov, každá žiadosť je individuálne posudzovaná. Väčšina finančných prostriedkov je určená na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľov, sociálnu výpomoc a tiež zmiernenie tvrdosti zákonov rôznym skupinám občanov, ktorí sa do stavu núdze dostali nie vždy vlastnou vinou. Až po dôslednom overení si všetkých skutočností žiadateľa, dôvodov a účelu jeho žiadosti rozhodnem o pridelení prostriedkov.

Vážená pani poslankyňa,

ak v minulosti k Vami poukazovaným praktikám dochádzalo, ubezpečujem Vás, že v súčasnosti sa tak nedeje.

S pozdravom

Robert Fico“

Takže môžeme pokojne spávať. Všetko je v najlepšom poriadku.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).