Denník N

Obchvat dôkazom: štát si cení viac voľný čas cestujúcich ako pracovný čas učiteľov

Dá sa konštatovať, že voľný čas ľubovoľných cestujúcich na budúcom obchvate si štát cení viac ako pracovný čas učiteľov.

Podpis koncesnej zmluvy na obchvat Bratislavy nás už neminie. Finále sa neobišlo bez obchvatu verejnej kontroly, na ktorú zostalo už len pár dní. Namiesto ešte v decembri sľubovaných týždňov, pri ktorých by bola aspoň aká-taká kontrola a verejná diskusia možná.

Inštitút Filkových partizánov

Niektoré prekvapenia sú aj pozitívne. Dočkali sme sa férového posúdenia výhodnosti PPP variantu oproti výstavbe zo štátneho rozpočtu. Nie však z dielne poradcov, ale od „policy hipsterov“ štátneho IFP. Dokonca si dovolili opatrne pripomenúť absenciu zváženia bezautíčkových alternatív na riešenie dopravy v hlavnom meste.

Z vyhodnotenia v podstate vyplýva, že ekonomicky sa dá uvažovať o oboch alternatívach výstavby obchvatu (PPP aj štátny rozpočet). Keďže PPP variant je pokročilejšie pripravený, vychádza mierne výhodnejšie. Ponúka totiž skorší nábeh úžitkov pre budúcich užívateľov D4/R7. Tie však IFP iba prebral od poradcov, nemal kapacitu ich detailne posudzovať. Napokon nato by bolo treba dopravných expertov so školením na špeciálny softvér. Stovky miliónov eur v prospech PPP teda neprešli žiadnou nezávislou kontrolou. Napriek tomu, čo-to už o nich vieme.

Kto necestuje za viac ako 10 eur/hodinu cestuje proti nám

Ján Kovalčík z INEKO si všimol, že v dopravnom modeli privádza na novú diaľnicu vyše 13-tisíc vozidiel neexistujúca križovatka. Výskumný ústav dopravný, toho času závislý na štátnych zákazkách z rezortu dopravy, to samozrejme mrzí, no podľa ich názoru to nemá podstatný vplyv na vyhodnotenie projektu.

Väčšinu z úžitkov cestujúcich tvorí ušetrený čas. Hodnota pracovného času bola vyčíslená na základe skutočných nákladov práce na 10,5 eur/h (pre rok 2015).  Detailný prepočet zohľadňujúci 70 nákladových položiek (cez projekt cenazamestnanca.sk) však dáva pri priemernej mesačnej mzde za rok 2015 zhruba 9 eur/hod. To sa ešte nedá považovať za obrovský rozdiel.

Horšie je to s ocenením nepracovného času. Rátali so zjednodušeným predpokladom, že predstavuje 50% hodnoty pracovného času (podľa zatiaľ neznámej švajčiarskej štúdie). Príručka Európskej Komisie však tvrdí, že z prehľadu odbornej literatúry vyplýva rozsah 25-40% z  hodnoty pracovného času.

Dôsledky na vyčíslenie úžitkov cestujúcich sú v tomto prípade nezanedbateľné. Tieto hodnoty sú samozrejme aplikované na všetkých cestujúcich, čiže aj deti a taktiež vozidlá so zahraničnými ŠPZ (v prípade tranzitu tvoria väčšinu).

úžitky cestu

Učiteľ v práci lacnejší ako študent v autobuse

Skúsme ilustrovať podozrivosť použitých čísiel na nasledovnom príklade. Pre ocenenie nepracovného času je relevantný čistý príjem, čiže priamo pohľad cestujúceho, ktorý môže byť aj dôchodcom, prípadne nezamestnaným, či kojencom v autosedačke.

Poradca použil pre nepracovný čas hodnotu 5,26 eur/h. To predstavuje pri plnom úväzku čistý mesačný príjem zhruba 840 eur. To je viac ako je čistý príjem učiteľov ZŠ a SŠ, ktorý je aj podľa Draxlerových údajov pod 800 eur (v hrubom majú vraj 960 eur).

Keďže úžitky cestujúcich vstupujú do vyhodnotenia výhodnosti PPP projektov rovnocenne voči platbám zo štátneho rozpočtu, dá sa konštatovať, že voľný čas ľubovoľných cestujúcich na budúcom obchvate si štát cení viac ako pracovný čas učiteľov.

Najväčší projekt Ficovej vlády zjavne obchádza nielen intravilán Bratislavy.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Pracujem ako manažér v oblasti financií. Mám finančné a medicínske vzdelanie. Na blogu sa chcem venovať najmä medicínskym hoaxom a verejným financiám.