Denník N

Prečo generálny biskup ECAV Miloš Klátik a generálny dozorca Imrich Lukáč zaútočili na spolubratov v cirkvi?

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Obaja vysokopostavení funkcionári tvoria predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a.v. Svojich kolegov – dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Brozmana a dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu Vladimíra Daniša obvinili zo zneužívania názvu cirkvi v predvolebnom boji. Čo sa vlastne stalo?

Obaja menovaní „hriešnici“ kandidujú za poslancov do Národnej rady SR. Funkcia dozorcu je v ECAV určená laikom a žiadne vnútro – cirkevné predpisy nebránia, aby laik, či dokonca ordinovaný farár kandidoval do NR. Obaja si svoju funkciu uviedli na kandidačnú listinu za meno a práve v tom vidia obaja generálni funkcionári problém.

GD Inrich Lukáč a GB Miloš Klátik u prezidenta /zdroj: ECAV)
GD Imrich Lukáč a GB Miloš Klátik u prezidenta Gašparoviča (zdroj: ECAV)

V spoločnosti neustále počuť náreky, že v politike máme nehodných ľudí, prečo tam nejde viac kresťanov, viac evanjelikov a podobne. A tak by človek očakával, že keď sa už nejakí nájdu, a dokonca nie hocijakí, ale takí, ktorí používajú v ECAV vysokú dôveru, keďže boli zvolení na jedno z najvyšších pozícií (dištriktuálny dozorca), tak by sa dalo očakávať, že zo strany vedenia svojej materskej cirkvi nájdu pochopenie a dočkajú sa povzbudenia na tejto ceste. Ale čuduj sa svete, opak je pravdou.

Miloš Klátik a Imrich Lukáč, cez oficiálnu webovú stránku cirkvi http://www.ecav.sk. listom poslaným do všetkých cirkevných zborov, ale aj cez Evanjelický posol spod tatier(týždenník ECAV) a iné médiá informovali o svojom podozrení, že obaja menovaní porušili zákon, keď sa na volebnej kandidátke verejne prihlásili k našej cirkvi. A aby toho nebolo dosť, podali aj podnet na Štátnu volebnú komisiu. Cieľom malo byť zrejme vyradenie oboch dozorcov z kandidátky. Témy sa samozrejme hneď chytili sekulárne média ako napr. SME, Pravda, či katolícky Postoj. Tam sa hneď prvý diskutér začudovane pýta:,, a vôbec im nevadí, že sú jej príslušníci?“

Dozorcovia Vlado Daniš a Ján Brozman (foto: Ľubo Bechný)
Dozorcovia Vlado Daniš a Ján Brozman (foto: Ľubo Bechný)

Ak bol útok vedený so zlým úmyslom tak vyšiel naprázdno. Podobne ako keď premíer Fico podpásovo zaútočil na Igora Matoviča, aj teraz zuby sklapli na prázdno. Štátna volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 16.2.2016 prijala nasledovné

Uznesenie č. 11/4/9

 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán reagujúc na podnet Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na prešetrenie, či nedošlo k porušeniu zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z. konštatuje, že pravdivým uvedením zamestnania dozorca Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania a dozorca Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania nebol porušený zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

                         Moji katolícki priatelia mi občas vyčítajú, prečo „rýpem“ do katolíckej cirkvi a nevšímam si chyby svojej. Odpovedám im, že do  RKC nerýpem, ak niečo kritizujem, tak sú to chyby jednotlivcov. Či to bolo vyhnanie Saleziánov z Rožnavy, neúctivé správanie k profesorovi Zasepovi, šikanovanie kontrolórky KU v Ružomberku Marty Bočekovej, či facka Adéle Banášovej zo strany biskupa Oroscha.  Bez ohľadu na konfesiu, reagujem na aktuálne dianie. A teraz sú to dvaja najvyšší funkcionári ECAV. Považujem ich počínanie za neprimerané, neetické, v rozpore s duchom evanjelia. Problémy sa majú riešiť doma v cirkvi a neťahať ich na verejnosť, kde namiesto hlásania evanjelia vzbudzujeme počudovanie a pohoršenie. Obaja dištriktuálni dozorcovia patria k táboru, ktorý upozorňuje na prílišné uzurpovanie moci zo strany generálneho biskupa Klátika, ako aj generálneho dozorcu Lukáča. Prejavuje sa to rôznymi spôsobmi. Vytláčaním im nepohodlných ľudí z rôznych funkcii v cirkvi, i za cenu porušovania cirkevných predpisov, či naopak, poskytnutím rôznych privilégií svojim „verným“ a lojálnym spolubratom. Takým bol pokus zo strany generálneho dozorcu odstaviť sestru Máriu Kysackú od poisťovania zborov v poisťovni Alianz, či škandalizovanie seniora Miroslava Hvožďaru za návštevu televíznej farmy.

Miroslav Hvožďara s Jánom Brozmanom (foto: Ľubo Bechný)
senior Miroslav Hvožďara s Jánom Brozmanom (foto: Ľubo Bechný)

Škandalizovanie Jána Brozmana a spochybňovanie jeho pravej evanjelicity v minulosti, či útok na neho v súčasnosti, aktivizoval rôzne podivné postavičky, ktorých ukážkou je aj tento anonymný telefonát.

Najnovšie v ECAV koluje zoznam  ľudí vybratých generálnym biskupom, ktorí sa majú zúčastniť zaujímavého pobytu v Austrálii na pozvanie slovenských krajanov – evanjelikov pri príležitosti výročia ženského modlitebného krúžku. Organizácia zájazdu sa údajne diala v naprostom utajení. Ak bude tento trend neúprimnosti a nekolegiálnych vzťahov pokračovať, tak to povedie k ďalším výstupom z cirkvi. Za desať rokov medzi sčítaním obyvateľstva prišla ECAV o cca 50 000 členov, ktorí sa pred tým hlásili k Evanjelickej cirkvi a.v.

Miloš Klátik (foto: Ľubo Bechný)
generálny biskup ECAV Miloš Klátik (foto: Ľubo Bechný)

Verím ale, že Evanjelická cirkev a.v. je v Božích rukách, kritika je akceptovateľná a povedie k náprave  bratskosesterských vzťahov vo vnútri cirkvi. Veď jej terajší generálny biskup Miloš Klátik vo svojej knihe  Všeobecné kňazstvo pokrstených veriacich ( Bratislava 2004, strana 140) napísal okrem iného aj tieto slová:,, k službe kresťana patrí aj kritika nadriadených: je to jeho právo, ale niekedy aj povinnosť. Okrem toho, kresťan nie je povinný poslúchať vrchnosť v prípade zneužitia duchovnej moci . Príslušný nositeľ úradu môže byť zosadený.“

Ľubo Bechný

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

moja fotka

Ľubo Bechný

Som človek, ktorý sa búri, keď sa deje krivda inému človeku.