Denník N

Vyhlásenie zo zhromaždenia v Berlíne

Na zhromaždení v 17. 2. 2016 v Berlíne sme žiadali diskusiu o zmenách v školstve so zapojením odborníkov a všetkých zainteresovaných strán. Nevidíme žiadny dôvod, prečo by školstvo na Slovensku nemohlo dosahovať kvalitu úspešných vzdelávacích systémov v zahraničí.

Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky,

my, slovenskí študenti v Berlíne sme sa dnes spolu s ďalšími sympatizantmi stretli pred Humboldtovou univerzitou, aby sme pridali k stále silnejúcemu hlasu, ktorý podporuje štrajk učiteľov a žiada zásadné zmeny v školstve.

Kto sme

Na úvod chceme objasniť, kto sme a prečo si myslíme, že máme k momentálnej situácii čo povedať. Sme mladí Slováci a Slovenky, ktorí si uvedomujú hodnotu kvalitného vzdelania; vzdelanie považujeme za faktor, ktorý zásadne formuje nielen našu budúcnosť ako jednotlivcov, ale aj budúcnosť celej spoločnosti.

Prečo máme mať hlas

To, že sa teraz nachádzame Berlíne a, možno bohužiaľ, nie doma, je priamym výsledkom dvoch faktorov.

Na jednej strane nás k tomu prinútila nedodostatočná kvalita vysokého školstva na Slovensku v porovnaní so zahraničím. Naša domovina už niekoľko rokov trpí tzv. odlivom mozgov. Slovensko tým nepopierateľne stráca hodnotný kapitál, keďže je malou krajinou bez väčších zásob nerastných surovín, a jej rozvoj tak závisí od inovácií a kvalifikovanej pracovnej sily. Za lepšími podmienkami odcházajú fundovaní odborníci, vedci a študenti, medzi ktorých sa rátame aj my. Mnohí z nás sa neváhali kvôli vzdelaniu zadĺžiť či si privyrábať popri štúdiu často v nie najlukratívnejších zamestnaniach. Mnohí sa však chceme vrátiť naspať na Slovensko a založiť si rodinu, ale predstava, že by naše deti mali zažívať školstvo či zdravotníctvo v súčasnom stave, nás od návratu odrádza.

Na druhej strane sa nám sem podarilo dostať vďaka dobrým učiteľom, ktorý nás aj napriek nefungujúcemu systému dokázali naučiť, motivovať a pomôcť nám na tejto ceste. Je to pre nás dôkaz, že na Slovensku sú ochotní učiť schopní a inšpiratívni ľudia. Želali by sme si, aby boli sa svoju prácu adekvátne ohodnotení, aby neboli nútení odísť za lepším zárobkom, a aby ich, naopak, pribúdalo.

Náš hlas má pridanú hodnotu v ďalších dvoch aspektoch. Vďaka tomu, že sme v zahraničí, máme možnosť vnímať situáciu na Slovensku z vonkajšej perspektívy a tým vidieť a zhodnotiť jej ucelenejší obraz. Zároveň tu máme možnosť zažiť odlišný spôsob fungovania a financovania školstva, ktoré majú dlhodobo pozitívny dopad na celú spoločnosť krajiny.

Čo robíme

Čo môžeme robiť pre zmenu na Slovensku odtiaľto, zo zahraničia? Založili sme Iniciatívu zahraničných študentov na podporu učiteľov. S viac ako 500 podporcami ide o najväčšiu iniciatívu slovenských študentov v zahraničí v histórii Slovenska. Zverejňujeme listy učiteľom na našom blogu, fotografie a videá na Facebooku a demonštrujeme v Londýne, Bruseli, Brne, a dnes v Berlíne a Prahe. Naša snaha je nezištná a apolitická, vychádza len z nášho presvedčenia. Slováci v zahraničí na Slovensko nezavierajú a formujú spolky a komunity, vďaka ktorým sa nám teraz podarilo prepojiť. Je úplne jedno, či sme v Berlíne alebo kdekoľvek inde, stála ide o tú istú správu: chceme zmenu.

Čo žiadame a prečo

Z našej pozície žiadame splnenie požiadaviek učiteľov, ktoré považujeme za absolútne oprávnené a ich štrajk za legitímny nástroj prejavenia nespokojnosti v demokracii.

Požiadavka učiteľov číslo jeden je zvýšenie platov. Argument proti zvýšeniu platov používaných vládou a odporcami, t.j. porovnávanie s inými profesiami a ich platmi (napr. s platmi robotníkov v továrňach) považujeme za nešťastný.

Súhlasíme s tým, že veľa profesií na Slovensku je podhodnotených a že existujú veľké rozdiely v zárobkoch medzi regiónmi. Na Slovensku je vyše 18 % obyvateľov ohrozených rizikom chudoby, čo by malo byť pre relatívne vyspelú krajinu neprípustné. A práve tu prichádza na rad vzdelávací systém.

Fungujúce školstvo má komplexný pozitívny dopad na životnú úroveň občanov krajiny. Kvalitne vzdelaný človek má okrem vyššieho platu štatisticky vyššiu šancu sa zamestnať, je flexibilnejší pri výbere zamestnania a tým odolnojší voči ekonomickej kríze. Nadobúda tiež ďalšie benefity v podobe sociálnych kontaktov a informácií o možnostiach, ktoré môžu skvalitniť jeho život. Z hľadiska celej spoločnosti sú výhody nepopierateľné. Investícia do vzdelania je považovaná za hlavný motor dlhodobého a udržateľného rastu ekonomiky v základnej ekonomickej teórii. Navyše vzdelanie sprostredkúva sociálnu mobilitu a tým pomáha vyrovnávať sociálne rozdiely medzi obyvateľmi. Je teda napríklad aj faktorom, ktorý má najlepšiu šancu riešiť problémy sociálne znevýhodnenej časti rómskej komunity.

Učiteľ je v tomto procese najdôležitejší faktor. Čím viac učiteľov bude motivovaných kvalitne učiť aj vhodným finančným ohodnotením, tým je väčšia šanca dosiahnuť dlhodobý pokrok v spoločnosti. Zvyšuje tak výkonnosť, inovatívnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky a tým celkovú životnú úroveň. S rastúcou vzdelanosťou ďalej preukázateľne klesá kriminalita, stúpa zdravie obyvateľstva a tiež celková občianska angažovanosť. Táto vedie okrem iného aj k vyššej účasti na voľbách a tým k efektívnejšiemu fungovaniu demokracie. Práve pre tieto všeky pozitívne dopady je školstvo v mnohých krajinách, tak ako aj na Slovensku, bezplatné, resp. subsidované štátom.

Dostávame sa k druhej požiadavke štrajkujúcich učiteľov, t.j. 400 miliónov eur na vyrovnanie rozdielov vo vybavení škôl didaktickými prostriedkami. Ako sme už spomenuli, na Slovensku existujú extrémne regionálne rozdiely v zárobkoch. K týmto rozdielom prispieva aj to, že v niektorých oblastiach školám chýbajú čo i len dôstojné priestory a vybavenie pre kvalitné vyučovanie. Vláda odmieta požiadavku s tým, že žiadaná suma je privysoká. Ak je to pravda, nezaregistrovali sme žiaľ žiadny iný návrh od ministerstva školstva, žiadne pozvanie do diskusie o vhodnom spôsobe vyrovnania týchto rozdielov.

Treťou požiadavkou je zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov. Sme presvedčení, že fungujúci systém vzdelávania učiteľov je, možno narozdiel od minulosti, absolútne nevyhnutný v súčasnej dobe informatizácie a globalizácie. Je v našom najlepšom záujme, aby učitelia boli pripravení a schopní flexibilne reagovať na rýchle zmeny vďaka efektívnemu vzdelávaciemu systému pedagógov.

Toto nie sú len prázdne frázy. Ako mnohí pred nami sa môžeme pozrieť na Fínsko. Fínsko je krajina s takmer rovnakým počtom obyvateľov ako Slovensko, ktorá v 70-tych rokov trpela slabým a nerovným vzdelávacím systémom. Fínska vláda sa odhodlala spraviť odvážne kroky, zreformovala systém, extrémne zvýšila platy a celkové finančné toky do školstva a sprísnila prijímanie študentov na pedagogické školy. Výsledky sa viditeľne prejavili až o niekoľko desaťročí, Fínsko sa ale stalo jednou z najkonkurencieschopnejších krajín OECDdruhou najvýkonnejšou vzdelanostnou ekonomikou na svete v roku 2012. Nevidíme žiadny dôvod, prečo by podobný systém nemohol fungovať aj u nás.

Na čo vyzývame vládu

Školstvo spadá pod verejný sektor, tak ako zdravotníctvo, či polícia. Je platené z daní obyvateľov našej krajiny; úlohou štátu v demokracii je efektívne použiť dane na účely, ktoré zodpovedajú našej spoločenskej požiadavke. Kvalitné školstvo musí byť našou prioritou, ak chceme zažiť lepšiu budúcnosť v prosperujúcejšej krajine. Investícia do školstva je odvážny krok, pretože jej dopad vidno oveľa neskôr ako je dĺžka volebného obdobia.

Opakujeme, že nejde o politickú ale spoločenskú objednávku. Žiadame preto aby sa vláda odtrhla od nefundovaných a prázdnych fráz politikov, ktorí štrajk nazývajú “cirkusom” či “predvolebným politickým tlakom opozície” a namiesto ponuky riešení bagatelizujú štrajkujúcich učiteľov a podporné iniciatívy. Žiadame najmä zapojenie odborníkov a všetkých zainteresovaných strán do vecnej diskusie, ktoré spoločne navrhnú kroky pre skvalitnenie školstva, a ktoré vláda následne implementuje. Našu nádej vkladáme aj do ministra školstva pána Juraja Draxlera osobne, ktorý je sám vysokoškolským pedagógom s kvalitným vzdelaním zo zahraničia. Veríme, že práve tak on, ako aj my, napríklad uznáva, že peniaze použité na jednorazové sociálne balíčky by priniesli oveľa vyššie a trvácnejšie benefity pre všetkých občanov, ak by boli investované do školstva.

Vážená vláda, toto je naša výzva zo zahraničia. Sme plne presvedčení, že na jej uskutočnenie stačí len dostatok vôle a trpezlivosti.

Ďakujeme za pozornosť.

Autormi vyhlásenia sú Lucia Grajcarová a Andrej Petrus, študenti Humboldt Universität v Berlíne a členovia organizačného tímu Iniciatívy zahraničných študentov na podporu učiteľov (IZS).

 

 

Dodatok: Na zhromaždení sa zúčastnili aj naši kamaráti z iných krajín a národností, napr. z Nemecka, Nórska, Ruska či Ekvádoru. Pridali sa po tom, čo sme im vysvetlili situáciu; hodnotu kvalitného školstva vnímame rovnako.

Video zo zhromaždenia.

Fejsbúková stránka Iniciatívy zahraničných študentov na podporu učiteľov.

Podpisový formulár.

Teraz najčítanejšie