Denník N

Mladým, túžiacim zmeniť svet

Si mladý človek? Máš bojovné srdce? Neznesieš nespravodlivosť, klamstvo a pretvárku? Mrzí ťa, že mnohé veci vôkol nás nefungujú tak, ako by mali a mohli fungovať? Túžiš zmeniť svet k lepšiemu?  Ak áno, tak potrebuješ mať po svojom boku niekoho, kto ti bude vo všetkých aktivitách, do ktorých  vstúpiš pre dosiahnutie tohto cieľa, kryť chrbát, kto ťa naučí bojovať, poctivo na sebe pracovať, vytrvať v stanovených cieľoch, nechytiť sa do pascí, z ktorých vyslobodenie ťa bude stáť veľa síl, kto ti nedovolí bojovať nezmyselné a cudzie boje a pod. Potrebuješ jednoducho niekoho, kto ti bude vzorom, učiteľom, trénerom, a kto ťa nikdy neopustí a bude v životných zápasoch spolu s tebou. Komu skutočne záleží na tvojom dobre, ako i na dobré všetkých ľudí, na ktorých máš a budeš mať vplyv.

Myslím si, že každý jeden z nás chce v nejakej životnej oblasti dosiahnuť veľkosť. Tak sme boli stvorení. Túžba po veľkosti je súčasťou našej podstaty. Môže to byť šport, práca, kariéra, politika, rodinný život, duchovný život atď., ale môže to byť aj veľkosť v odvahe, múdrosti, sile, dobrote, či dokonca pokore, poslušnosti a iných cnostiach. O veľkosti sme snívali už počas svojho detstva. Spomeňme si na superhrdinov, ktorí  nás fascinovali a my sme túžili byť ako oni. Nech už náš vzor v detstve bol ktorýkoľvek superhrdina, od Spidermana po Wonder Women, resp. pre trochu staršiu generáciu od Herkulesa po Xenu, pre každého jedného z nich boli charakteristické tri veci. Každý z nich bol v niečom skutočne dobrý (veľkosť), mal však aj svoje zraniteľné miesto, resp. slabým miestom boli krehkí ľudia, ktorých mal rád (slabosť) a bojoval proti zlu, snažiac sa o dobro. A my sme v detstve túžili, a isto aj v nejakom rozsahu stále túžime i v dospelosti, byť im vo veľkosti a boji proti zlu podobní.

Ak chceš dosiahnuť pravú veľkosť, po ktorej túžiš, na spôsob spomínaných superhrdinov, o ktorých si od detstva čítal, počúval, či pozeral o nich filmy a fascinovali ťa ich činy smerujúce zväčša k záchrane iných ľudí, potrebuješ prijať za svoj vzor, učiteľa a trénera Otca všetkých skutočných hrdinov – Boha. Možno si pomyslíš: „Začalo to celkom dobré a bác, náboženské dristy! Počkaj však chvíľu a čítaj ďalej bez predsudkov, ktoré o Bohu môžeš mať. Ver, dozvieš sa niečo, čo ti na tvojej ceste pomôže. Ak by si poznal Boha, ako ho poznám ja, nazval by si ho Otcom skutočných hrdinov a chcel by si, aby ťa prijal pod svoj koučing.

Máš predstavu Boha ako nejakú vesmírnu energiu, ktorá sa dá využiť vo svoj prospech dodržiavaním nejakých zákonov? Mýliš sa!
Máš predstavu Boha ako prísneho sudcu, ktorý nás stvoril asi len preto, aby si všimol každú jednu našu chybu, aby sme sa na tomto svete trápili a po smrti väčšina z nás skončila aj tak v pekle? Mýliš sa!
Máš predstavu Boha ako takého pohodového starého deda, ktorý všetkých aj tak miluje, a ako to pri dedovi býva, raz za čas sa patrí ho ísť aj navštíviť, veď nech sa poteší? Mýliš sa!

Boh nie je len všemocný, vševediaci a všadeprítomný, ako si to mohol možno viackrát v živote počuť, ale tiež je dobrý, ten najlepší, milujúci a o nás sa starajúci Nebeský Otec, ktorému na našom dobre záleží viac, ako nám samým. Neveríš v to, resp. nepoznáš takto Boha, avšak máš odvahu? Tak celkom vážne vyslov slová: „Bože, ak si takýto, ako som si teraz prečítal, daj sa mi takto spoznať, daj sa mi spoznať akým skutočne si.“ Garantujem ti, že Boh sa ti spoznať dá.

Vieš napríklad, že náš Boh je tiež bojovník? Poznáš príbeh o Dávidovi? Vieš koľko víťazných bitiek viedol? A Dávid nebol kráľovský syn, ktorému všetko bolo v živote naservírované, ale z pastiera, cez utečenca a bojovníka, sa vypracoval až na kráľa.  Jeho srdce vedelo, čo je to prekonať úzkosť i strach v extrémne náročných situáciách a povedať v zápale boja Bohu: Na šíky nepriateľov zaútočím s tvojou pomocou; a s pomocou svojho Boha hradby preskočím. (Ž 18,30 SSV). Možno mnoho mužov a žien zvolá k Bohu obdobné slová pri obrane svojej vlasti v súčasných vojenských konfliktoch.  O Dávidovi Boh povedal, že je to muž podľa jeho srdca. Najmä srdca, ktoré milovalo Boha a spoliehalo sa naňho, ale aj srdca bojovného. Alebo si prečítaj iné mnohé príbehy, kedy muži a ženy s Božou pomocou vstúpili do takých bojov, ktoré z nášho pohľadu boli odsúdené na porážku, a oni s Bohom po boku zvíťazili. Napr. biblický príbeh o boji Jonatána a jeho zbrojnoša proti početnej presile, alebo o Juditinom či Esterinom hrdinstve, kedy zachránili celý svoj národ. Niekto to môže nazvať: „Ach biblické rozprávky.“ Múdry človek však v týchto príbehoch môže nájsť poučenie a návod na úspešné riešenie vlastných životných situácií.

Božie Slovo opisuje bojovnosť Boha aj takto:

Hospodin je udatný bojovník; Hospodin je jeho meno.“  (Ex 15,3 ROH).

„Nebudeš sa klaňať inému bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh.“ (Ex 34,14 SEB).

Ako bohatier kráča Pán, ako bojovník vzbudzuje zápal, volá, ba kričí bojovne, vrhá sa na nepriateľov. ‚Bol som ticho od pradávna, mlčal som, premáhal som sa. Ako tá, čo rodí, budem kričať, dychčať a chrčať zároveň. Spustoším vrchy a kopce, dám zvädnúť všetkej ich zeleni, rieky obrátim na ostrovy a studnice vôd vysuším.‘“ (Iz 42,13-15 SSV).

„Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. (Iz 24,8 SSV).

„S Bohom budeme udatní. On rozšliape našich utláčateľov.“ (Ž 60,14 SEB).

„Pane, Pane, ty si moja sila a záštita; keď bojujem, kryješ mi hlavu. (Ž 140,8 SSV).

Boh, ktorý ma opásal silou a vedie ma cestou dokonalosti, dal mi nohy jeleňa a postavil ma na výšiny. Moje ruky vycvičil na boj, moje ramená sú ako napnutý bronzový luk. Dal si mi štít svojej spásy, tvoja pravica bola mi oporou a tvoja blahosklonnosť ma zveľadila.“ (Ž 18,33-36 SEB).

Vieš, kto bol najväčším bojovníkom, ktorý kedy kráčal po tejto zemi? Možno si pomyslíš: „Jasné, povie Ježiša.“ A áno, bol to Ježiš. Prečítaj si z Biblie evanjelia o jeho živote a zamysli sa, koľko bojovnosti musel mať v sebe Ježiš, aby zvládol jednotlivé životné situácie. Nie je ľahké predstúpiť pred davy ľudí a tam kritizovať vtedajšiu náboženskú elitu, ktorá v podstate predstavovala reálnu moc v Rimanmi okupovanom židovskom štáte. No asi sa na farizejov a zákonníkov Ježiš s láskou nezahľadel a potom s pokojom v hlase a s radosťou v srdci jemne a taktne spustil, že sú blázni, pokrytci, neoznačené hroby, hadi, vreteničie plemeno, slepí vodcovia, ktorých výsledkom práce pri šírení ich viery sú synovia pekla dvojnásobne horší, ako sú oni sami a pod. Pozrite si napr. 23. kapitolu Matúšovho Evanjelia a uvidíte, čo je to zápal spravodlivého hnevu, a ako vyzerá pravá sloboda, ktorá nemá bázeň v ľuďoch, ale v Bohu: Biblia.sk | Ekumenický preklad – Evanjelium podľa Matúša 23. Výňatok z Ježišových slov adresovaných vtedajším náboženským elitám:

„Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty.  Tak aj vy sa zvonka zdáte ľuďom spravodlivými, zatiaľ čo vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Staviate hrobky prorokom a ozdobujete pomníky spravodlivých. Hovoríte: ‚Keby sme boli žili za dní našich otcov, neboli by sme spolu s nimi prelievali krv prorokov.‘  Takto sami proti sebe svedčíte, že ste synmi tých, čo povraždili prorokov.  Dovŕšte teda mieru svojich otcov!  Hadi, vreteničie plemeno! Ako uniknete odsúdeniu do pekla?“ (Mt 23,27-33 SEB).

Náboženský vodcovia obdobne s láskou na tieto „milé“ slová neprikyvovali. Ich odpoveď bola jasná, potrebovali ho usmrtiť, aby jeho hlas viac nebolo počuť. A Ježiš vo svojej múdrosti, bystrosti a statočnosti hovoril ďalej. Nezľakol sa ani veľkňazov, kráľa Herodesa či miestodržiteľa (vladára nad provinciou) Piláta, a ani smrti. Ako lev idúci priamočiaro, nezastaviteľne a odhodlane za svojou korisťou, tak Ježiš plnil poslanie, s ktorým na tento svet prišiel – zlomiť moc zlého, voviesť nás do pravdy a slobody a otvoriť nám brány raja.

Jeden kňaz mi raz povedal: „Chceš spoznať svoj život? Spoznaj svojho Boha a spoznáš svoj život.“ Moja rada je obdobná. Ak chcete zmeniť svet, spoznajte svojho Boha, spoznajte Ježiša. On k ľuďom, ktorí nežili v danom čase dobre (napr. kradli, smilnili, boli lakomí, neustále sa hádali a pod., ako to vidíme aj v našej spoločnosti) nepristúpil tak, že zobral meč, luk a kopiju a hŕbu apoštolov a učeníkov a išiel robiť vo svojej spoločnosti poriadky. Ježiš naopak, týchto ľudí miloval a bojoval nie proti nim, ale za nich, a oni potom dotknutí jeho prijatím a láskou, sami svoje životy menili. Nemal rád však klamstvo, neúprimnosť a pokrytectvo, ale ani týchto ľudí nijako nemasakroval, ale prísne k nim hovoril, aby videli, že hoci sa sami považujú za spravodlivých, realita ich života je úplne iná.

Túžiš zmeniť svet? Odporúčam ti, spoznaj Boha a veď svoje životné boje spolu s ním a pod jeho vedením, on je najlepší bojovník. On je Otcom všetkých skutočných hrdinov.

Teraz najčítanejšie

Karol Vojtko

Otec, manžel a muž, milujúci svoju rodinu a krajinu, ktorý chce byť najlepším vyjadrením toho, kým má byť, trochu lepším dnes, ako bol včera, vedomý si toho skadiaľ kam ide a posilňovaný slovom "...lebo, Ty si so mnou.".