Denník N

Je lepšie ukrižovať 4%

Spoločný nepriateľ alebo inak obetný baránok vždy dokázal spojiť spojiť strany stojace proti sebe. Dnes sa opäť spája náboženstvo s fašizmom.

Spoločný nepriateľ alebo inak obetný baránok vždy dokázal spojiť strany stojace proti sebe. Obetovanie baránka, nevinnej obete, dokázalo uvoľniť mimetické násilie nahromadené v rôznych kultúrnych, spoločenských, náboženských či sociálnych skupinách a na krátku, podotýkam naozaj krátku, dobu zastaviť konflikt.

Tento diabolský mechanizmus, keď nevinná obeť trpí, aby „zachránila“ existujúci spoločenský status quo, sa naplno obnažil aj v podpisoch deklarácie za rodinu. Náboženský motivovaná sleposť a bigotnosť sa spája s fašistickou nenávisťou a dohaduje sa, že tentokrát si to odnesú „nie podľa môjho gusta“ sexuálne orientovaní ľudia.

Náboženstvo vždy potrebuje obetného baránka. Jeho mechanizmus je vystihnutý v slávnej vete farizeja: „Je lepšie, aby zomrel jeden človek, než aby zahynul celý národ.“ Náboženstvo nedokáže inak, iba neustále niekoho obviňovať, súdiť a obetuvávať, pretože ono samo vzniklo na základe obetného, scapegoat mechanizmu.

Ježiš, ako dokonalý obetný baránok sa vzoprel tomuto mimetickému násiliu, odmietol ho opätovať a obviniť niekoho iného. Zobral vinu na seba a ukázal, že Boh s náboženským násilím teda s náboženstvom ako takým, nemá nič spoločné. Ježiš sa na kríži identifikuje, stotožňuje zosobňuje s každou nevinnou obeťou, na ktorú náboženstvo tak rado ukazuje ako zdroj problémov a navrhuje jediné pre neho známe riešenie-  ukrižuj!

Aj v tomto prípade náboženstvo ukazuje na nevinného vinníka, na inak sexuálne orientovaných ľudí a označuje ich za vinníkov krízy rodiny, manželstva, výchovy. Robí z týchto ľudí agentov temnej moci, diabolských veľvyslancov.

Preto ruka v ruke, ktoré sa navzájom omývajú a myslia si, že ony sú nevinné, túži po križovaní „teplého“ obetného baránka spektrum od katolíkov, cez evanjelikálov, konšpirátorov až po národniarov a fašistov.

Je lepšie, keď zomrú povestné 4%, akoby mala zahynúť naša, moja, „my preciousss“ rodina, cirkev.

Alebo nie?

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.