Denník N

Budúcnosť zdravotníctva v oblasti využívania vyspelých technológií a umelej inteligencie

Doctor using hologram modern virtual screen interface Respiratory System in the operating room, innovative and future of medical and healthcare technology
Doctor using hologram modern virtual screen interface Respiratory System in the operating room, innovative and future of medical and healthcare technology

AI, umelá inteligencia – bijúce srdce zajtrajška, ovplyvňuje každú zdravotnícku organizáciu tak ako v Holandsku, tak aj na celom svete. Samoučiace sa sýťémy analyzujú, spájajú a vytvárajú všetko, čo si možno predstaviť. Tieto systémy ponúkajú nielen nové príležitosti, ale zároveň sú aj našou hrozbou. Ako sa pripravíme na túto technologickú revolúciu, ktorá si vyžaduje nové zručnosti a proaktívny prístup k etike a bezpečnosti?

Holandské zdravotníctvo zastáva na viacerých svetových rebríčkov popredné miesta, nielen čo sa týka spokojnosti obyvateľov, ale aj v oblasti využívania nových technológií a inovácií.

Ako bude vyzerať zdravotníctvo v budúcnosti? Kedy určité výkony zdravotnej starostlivosti prevezme digitálna zdravotná starostlivosť a nemocnice uvoľnia miesto pre inteligentné aplikácie elektronického zdravotníctva?

Technologický vývoj v zdravotníctve napreduje rýchlosťou blesku. Ešte pred nedávnom boli online konzultácie a e-recepty nepredstaviteľné. V blízkej budúcnosti nás čaká ďalší stupeň v raste technológií a inovácií ako sú mozgové implantáty na liečbu epilepsie a Alzheimerovej choroby alebo elektronická tabletka, ktorá bude monitorovať naše telo zvnútra.  Personalizované lieky budú pochádzať z domácej 3D tlačiarne. Dnes už roboty vykonávajú operácie a z DNA vieme odstrániť dedičné choroby.

Takáto budúcnosť už existuje!

Umelá inteligencia (AI) v zdravotníctve

AI, bijúce srdce zajtrajška, ovplyvňuje každú zdravotnícku organizáciu tak ako v Holandsku, tak aj na celom svete. Samoučiace sa sýťémy analyzujú, spájajú a vytvárajú všetko, čo si mo’žno predstaviť. Tieto systémy ponúkajú nielen nové príležitosti, ale zároveň sú aj našou hrozbou. Ako sa pripravíme na túto technologickú revolúciu, ktorá si vyžaduje nové zručnosti a proaktívny prístup k etike a bezpečnosti?

Digitálna prevencia

Prevencia je budúcnosťou zdravotníctva. Súčasná generácia má k dispozícii hodinky, ktoré jednoducho merajú tep, dýchanie a teplotu, či náramky proti spánkovému apnoe, alebo prístroje na detekciu rakoviny kože. Prediktívna zdravotná starostlivosť nám dáva varovné signály, aby sme mohli rýchlo reagovať, ako aj predchádzať vážnym zdravotným problémom a výrazne znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť.

Digitálne zdravotníctvo

Digitálna zdravotná technológia umožňuje lepšie sledovať pacientov a znižovať záťaž lekárov. Digitálna zdravotná starostlivosť prichádza vo všetkých tvaroch a veľkostiach. Myslime tým robotizáciu. Roboty už pomáhajú chirurgom, lekárom vo farmaceutickej oblasti (napr. roboty, ktoré vydávajú lieky), ďalej roboty, ktoré pripravujú a podávajú infúzie, exoskeletony pre rehabilitáciu a telehealth roboty, ktoré umožňujú lekárom kontrolovať  pacientov na diaľku.

Vývoj v oblasti lekárskej liečby je nezastaviteľný. V budúcnosti sa budú využívať nanoroboty, ktoré budú liečiť poškodené bunky, dodávať cielené lieky alebo kontrolovať cukrovku. Taktiež bio-tlačiarne, ktoré budú vydávať personalizované lieky a dokonca celé orgány na transplantácie. Neurotechnológia bude riešením pre pacientov s neurodegeneratívnymi ochoreniami znovu získať mobilitu.

 Umelá inteligencia v budúcnosti a v súčasnosti

Umelá inteligencia sa uplatňuje už aj v súčasnosti najmä na to, aby zdravotníckym pracovníkom poskytovala aktuálne klinické a medicínske znalosti pre diagnostiku a liečbu. AI sa už používa na včasné odhalenie rakoviny a srdcových chorôb. Je otázkou času, kedy lekári dokážu s AI rýchlejšie odhaliť aj chronické stavy a predpíšu liečbu ešte skôr, ako budú viditeľné príznaky.

Budúcnosť ľudstva je spojená s vyspelou medicínskou technológiou, ktorá nám umožňuje vyliečiť, nahradiť alebo zlepšiť takmer každú časť nášho tela.

Kliniky a domovy dôchodcov budúcnosti

Keďže náklady na zdravotnú starostlivosť neustále rastú, nemocnice a opatrovateľské domy využívajú technológie na zlepšenie starostlivosti o pacientov a efektivitu práce.  Už v súčasnosti existujú inteligentné centralizované virtuálne centrá a mikronemocnice, ktoré liečia pacientov digitálne a na požiadanie. Roboty a automatizované systémy, budú v budúcnosti poskytovať poskytovateľom zdravotnej starostlivosti viac času pre svojich pacientov.

Vývoj technológe sa nedá zastaviť a je neodmysliteľnou súčasťou ľudstva. Ale to neznamená, že nemusíme dbať aj na morálnu stránku technologického rozvoja. Je doležité sa zamyslieť nad dôsledkami v budúcnosti a technológie riadiť eticky. Musíme si určiť svoje hranice a udržať si slovo v tom, ako budeme my ľudia a technológie spolupracovať.

Nové technológie a inovácie

Využívanie vyspelých technológií a inovácií v nemocniciach má zásadný vplyv na funkcie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Pracovníci v zdravotníctve si musia rozvíjať digitálne zručnosti, aby prežili v prostredí zdravotnej starostlivosti, kde údaje zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Musia sa tiež naďalej učiť prostredníctvom online kurzov a simulácií. Objavujú sa nové špecializácie, ako je digitálna medicína, genetika, AI a chirurgická robotika.

Riadenie v budúcnosti

Budúcnosť práce si vyžaduje nový typ manažéra, ktorý spochybňuje status quo a je ochotný opustiť staré spôsoby vedenia. Hierarchie budú miznúť, pretože milénioví sú tímoví hráči a tradičné hierarchie považujú za staromódne. Manažéri budúcnosti ponúkajú zamestnancom príležitosť rozvíjať nové zručnosti a objavovať nové osobné príležitosti.

Záver

Hore uvedené príklady popisujú len malú čiastku reálne dostupnej technológie a platformy, ktoré veľmi rýchlo vstupujú do zdravotníctva. Pridanú hodnotu niektorých z nich treba ešte ďalej vypracovať. Je tiež dôležité, aby sa zosúladili potrebné stimuly a aby existovalo ďalšie prepojenie medzi zariadeniami, údajmi, aplikáciami a integráciou do zdravotníckych systémov, aby sa využil ich potenciál. Vzhľadom na mnohé výzvy, ktorým zdravotná starostlivosť čelí na celom svete, je potrebné nové myslenie, kreatívne technologické aplikácie a talentovaní ľudia (často mimo tradičného zdravotníckeho prostredia), aby sa všetky riešenia naplnili.

Teraz najčítanejšie