Denník N

Veľký brat rastie

O obstarávaní systému pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Naši vládni biznismeni si asi uvedomili, že tu už nebudú dlho, a  preto vymysleli ďalší biznis na 20 rokov. A tak tu máme ďalšie obstarávanie ala kompa. Po tom, čo im prešiel biznis s kompou, si zrejme povedali, že podobný scenár skúsia zopakovať aj v IT. A dali tomu veľmi dlhý názov: Systém pre kontrolu a evidenciu dodržiavania pravidiel cestnej premávky Technickými prostriedkami Policajného zboru SR v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti do riadnej prevádzky. Inak povedané systém, ktorý bude automaticky sledovať dopravu a posielať pokuty. Volajme ho ďalej len systém.

V porovnaní s kompou, kde veľkomožní páni obstarávali len služby, chcú v tomto prípade zaplatiť aj za vybudovanie systému, a dokonca aj za poskytovanie služieb na 20 rokov. Ministerstvo vnútra sa odvoláva na „nerozdeliteľnosť predmetu zákazky“, a preto obstaráva naraz vybudovanie systému a aj technickú správu, prevádzku a podporu systému. To je podobné, ako by ste naraz obstarávali výrobu auta spolu s jeho prevádzkou a tvrdili by ste, že jediný kto môže auto opravovať a dokonca aj šoférovať najbližších 20 rokov, je niekto z výrobnej fabriky. Zároveň už teraz ste ochotný sa dohodnúť, koľko jeho opravy a šoférovanie bude stáť najbližších 20 rokov. Ale v podstate ešte ani presne neviete ako to auto má vyzerať, keďže to sa má definovať v prvej fáze projektu.

V IT, kde sa veci dejú relatívne rýchlo, je obstarávanie akejkoľvek zákazky na 20 rokov veľmi nevýhodné. Ešte ani neskočila súťaž, a už je to pre štát nevýhodná  záležitosť. V krajinách, kde sa obstarávanie robí aspoň trochu v prospech štátu, nie je zvykom robiť obstarávanie na 20 rokov, ale max. na 4 roky a každý rok vyhodnocovať výhodnosť kontraktu voči trhu – benchmarking.

A teraz k samotnej pridanej hodnote systému… Pri kompe je pridaná hodnota aspoň to, že skráti čas cestovania, ale tu sa so žiadnymi úsporami nepočíta. Povedali by ste si, že veď by sa dal znížiť počet policajtov a administratívnych pracovníkov, ale práve naopak, oni počítajú s ďalšími ľuďmi navyše. Takže žiadne úspory, ba práve naopak. No a aby to nemalo negatívny dopad na štátny rozpočet, tak samozrejme bude treba vybrať viac na pokutách. Ak by sme to tak nahrubo spočítali, tak prevádzka má stáť cca. 100 mil. € na 20 rokov, to znamená, že na pokutách potrebujú zvýšiť príjmy o 5 mil. € ročne. Systém to asi ťažko zarobí, keďže všetky body kontroly sú známe, a preto si v ich miestach vodiči budú dávať pozor. Tak to ostane zrejme na „zvýšenej snahe“ dopravných policajtov.

Rozumiem tomu, že v tomto štáte je už takmer všetko skryte (dokonca aj eKolky) či otvorene sprivatizované, ale aspoň pokuty mohli nechať ako príjem štátu. Lebo ak tu bude tlak na zvyšovanie príjmov z pokút, len za tým účelom, aby sa preliali do sponzorských rúk, tak tu budeme mat súkromný policajný štát.

Som celkom zvedavý aj na to, ako bude postupovať schvaľovanie projektu na MF SR (ak budú IT časť projektu chcieť preplatiť z EU fondov). Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) síce podporuje budovanie proaktívnych služieb, ale proaktívne zasielanie pokút tým samozrejme nemyslia. Okrem toho OPII predpokladá zefektívnenie fungovania oblasti, do ktorej sa systém nasadzuje. Takže ak by sme mali prevádzku systému prepočítať na to, koľko policajtov by mal nahradiť, tak pri priemernej super hrubej mzde policajta 1500 € by to bolo 278 policajtov. No horšie je, že vláda odsúhlasila zvýšiť ich počet tento rok o 800, čo by zaplatilo aj 3 takéto systémy.

traffic-36938_640Akosi sme si na Slovensku zvykli na to, že tu máme neefektívne obstarávania s odôvodnením, že však všetci, čo tam boli, tak kradli. Problém tohto systému je však ešte o niečo väčší, ako len o robení si biznisu. Informácie z IT systémov sú dobrí pomocníci, ale v zásade aj nebezpečné. Minulý rok sa napríklad obstarával systém pre autoškoly, ktorý počíta s tým, že každé vozidlo autoškoly má byť monitorované štátom. To páni veľkomožní presadili – asi aj americká NSA by sa nám mohla poďakovať za také informácie… No pokiaľ tento nový systém začne ukladať informácie o čase a pohybe áut, tak to môže byť veľmi užitočné pre Veľkého brata. Slovensko žiaľ ešte nedospelo na úroveň krajín západnej Európy, hlavne keď vidíme zneužívanie daňových informácií v priamom prenose. Preto by som bol opatrný v zhromažďovaní akýchkoľvek nových informácií na úrovni štátnej správy, nehovoriac o tom, že tieto budú spracovávané súkromnou firmou. Tento rok sa bude vo voľbách rozhodovať, kam pôjde krajina (zámerne som nechcel použiť slovo SMERovať) najbližšie 4 roky. Ale obávam sa, že takýmito obstarávaniami do roku 2020 zažijeme návrat do minulosti – do roku 1984 (Orwel).

Takže si to zhrňme. Systém pre ktorý ešte nie je jasné ani technické zadanie sa obstaráva spolu s 20 ročnou podporou. Výsledná cena takejto súťaže bude musieť obsahovať vysokú rizikovú prirážku vzhľadom na to, že odhadnúť prevádzku niečoho čo neexistuje je ako veštenie z krištáľovej gule. No a preto vzhľadom na § 10 zákona o verejnom obstarávaní ide o zrejmé a zámerné nedodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti.

Update 29.3.2016: Dobrá správa, súťaž zrušená. Nakoniec sa z tohto obstarávania stala aj politická téma a zdá sa, že aspoň jeden predvolebný sľub bol už aj naplnený.

Citát z odôvodnenia zrušenia VO: „Verejný obstarávateľ zrušil dané verejné obstarávanie v súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pretože sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.“

Celkom by ma zaujímali tie dôvody hodné osobitného zreteľa :)

Teraz najčítanejšie

Miroslav Hlohovský

Celý profesijný život sa venujem riadeniu IT a digitálnym službám a zdieľam svoje skúsenosti cez poradenstvo, školenia a najnovšie aj v rámci celosvetovo rozšírených „best practice“ ITIL4. Preto sa snažím problémy a riešenia v tejto oblasti priblížiť aj trošku zrozumiteľnejším jazykom formou blogov.