Denník N

Na protesty aktuálne nechodím – práve preto, že mi záleží na demokracii v našej krajine

Protesty považujem za zmysluplné vtedy, ak aspoň teoreticky existuje v parlamente dostatočné množstvo poslancov, ktorí reflektujú na silný tlak a požiadavky verejnosti. Vtedy vnímam protest ako pre mňa zmysluplný, pretože dostatočným tlakom na námestiach naozaj dokážeme ako občania primäť časť váhajúcich politikov prikloniť sa k zohľadneniu potrieb verejnosti. Nehovorím tým však, že protesty nemajú zmysel. Majú veľký, ale vnímam svoje miesto na angažovanie sa teraz iným spôsobom.

Vždy sa angažujem vo verejnom dianí keď cítim, že to má zmysel, v minulosti som na protesty chodievala aj pomerne pravidelne. Aktuálne nechodím a to práve preto, že mi záleží na demokracii v tejto krajine. Protesty považujem za zmysluplné vtedy, ak aspoň teoreticky existuje v parlamente dostatočné množstvo poslancov, ktorí reflektujú na silný tlak a požiadavky verejnosti. V takom prípade sa naozaj dá povedať, že každý človek stojaci na námestí sa počíta a dokáže ovplyvniť misky váh pri dianí vnútri v parlamente. Terajšok nám ukázal, že máme minimálne 78 poslancov, ktorými nepohne nič. Dovolím si povedať, že by svoj hlas v prospech novely trestného zákona nezmenili zrejme ani vtedy, ak by na námestiach stálo päť miliónov občanov do nohy, možno aj vrátane ich vlastnej rodiny. Aktuálny rozsah protestov podľa mňa ďaleko viac sleduje zahraničie, než ľudia v našom vlastnom štáte, mimo tých čo na protesty chodia. Nehovorím tým však, že protesty nemajú zmysel. Majú veľký, ale vnímam svoje miesto na angažovanie sa teraz iným spôsobom.

Aktuálnej koalícii a ľuďom, ktorí ich volili a stále neprecitli, sú terajšie protesty podľa mňa na smiech. S radosťou pôjdu v marci dokonať skazu tohto štátu pri prezidentských voľbách. Uškŕňajú sa nad tým ako „slniečkári“ trávia hodiny vonku a usilujú sa zmeniť niečo, na čo prakticky nemajú dosah. Kým stojíte vonku na proteste, tým čo sú teraz spokojní, zatiaľ naďalej aktívne vymývajú mozgy v kampani cielenej presne na izolovaných, opustených, zabudnutých a frustrovaných občanov s pasívnym postojom k životu, ktorí preberajú akúkoľvek vhodne servírovanú a správne predžutú lož. Poslancov pri koryte je dosť na to, aby si presadili čo potrebujú, oni sa rozhodne nechystajú nikam odísť a bez mihnutia oka pokračujú vo svojom pláne.

Som presvedčená, že aby mohla nastať zmena v tomto smerovaní k mafiánskemu štátu, treba zmeniť rétoriku. Pevné jadro tohto mafiánskeho režimu nie je podľa mňa veľké, ale dokonale dokáže ovládať masy, ktoré ich slepo nasledujú. Zaslepení nasledovníci dokážu precitnúť len vtedy, ak sa ich hrôza toho kam smerujeme osobne dotkne a to naozaj veľmi osobne v oblastiach života, ktoré sú pre nich dôležité. Za kľúčové teraz nepovažujem len zhromažďovanie ľudí s demokratickým zmýšľaním na námestiach, pretože demokraticky zmýšľajúci ľudia sa tým ešte viac vzďaľujú fanúšikom tejto koalície a izolujeme sa od seba navzájom.

Verím tomu, že by sme mali teraz veľmi intenzívne začať komunikovať práve s tými opačného názoru so zaslepenou vierou v koaličné strany a snažiť sa týchto ľudí prebrať a otvoriť im myseľ. Nech padne podpora koaličným stranám čo najviac a čo najrýchlejšie. Nech mi skúsi akýkoľvek fanúšik koaličnej vlády vysvetliť, ako chce ďalej bezpečne žiť v tejto krajine ak nepatrí medzi „našich ľudí“? Akú budú mať šancu obete znásilnenia domôcť sa spravodlivosti, keď sa tu tvorí živná pôda pre kriminálnikov? Kto vás ochráni pred krádežami vlastného majetku, či rôznymi podvodmi, keď sa čoskoro bude viac oplatiť kradnúť, než čestne pracovať? Ak si niekto myslí, že hurá konečne budem kradnúť aj ja, tak nech mi vysvetlí, kto ochráni jeho samotného? Má vôbec možnosti a prostriedky, aby si vedel uchrániť svoje vlastné práva? Ak všetci tí „slniečkári“ a mladí progresívci aj v ich vlastnej rodine, ktorým si tak strašne priali pomstiť sa za chaos v krajine, odídu preč, kto sa bude o nich starať?

Niektorí voliči aktuálnej koalície sú ľudia, ktorí sú v skutočnosti pomerne dosť bezmocní fungovať bez pomoci tých akčnejších. Potrebujú pomoc, ktorá sa im ale nedostáva od štátu. Aby dokázali prežiť, sú v mnohom závislí na službách a pomoci práve tých nenávidených „mimovládok“. Táto vláda im prakticky  a cielene nijako nepomáha a ich velebia, ale ľudí z „mimovládok“, ktorí im reálne pomáhajú, budú paušálne hejtovať. Kým táto skupinka ľudí nepocíti ohrozenie toho, že vďaka vlastnej hlúpej voľbe môžu naozaj ostať sami bezbranní, kľudne budú veselo voliť tých, čo vyháňajú z našej krajiny slušných ľudí. Toto je slabina, na ktorú treba podľa mňa apelovať pri vzájomných rozhovoroch.

Potenciál aktuálnych protestov vidím v tom prípade, že sa terajším koaličným poslancov naozaj postavíme do cesty aj na miestach, kde nemôžu protestujúce davy odignorovať a to pred ich vlastnými domami, či školami ich detí. Nech sú pre nich tie davy nespokojných ľudí citeľné v ich vlastnom živote.

Potenciál slovenskej demokracie vidím vo vytvorení dostatočne silnej siete ľudí, ktorí chcú udržateľnú budúcnosť v tejto krajine. Sme rozrobení na tisíc kúskov a preto nedokážeme spoločne ťahať za jeden povraz. Rozdiely medzi nami sme boli doposiaľ zvyknutí vnímať ako bariéry v spolupráci a pri každej chybe sme boli schopní podrážať si nohy navzájom. Čím viac sme sa rozpadali na menšie kúsky, tým väčší a mocnejší rástol nepriateľ demokracie. Teraz máme obrovského nepriateľa, ktorý je silný, schopný, cieľavedomý, má plán a schopnosti ovládať obrovské masy. Stále verím, že nás je viac a potenciál, ktorý je v nás doposiaľ nevyužitý, ďaleko presahuje schopnosti tých, ktorí sa pokúšajú ukradnúť náš štát.

Teraz najčítanejšie

Veronika Koníková

Vždy som žila aktívnym životom a snažím sa angažovať pre dobré veci. Mojimi témami sú lesy, ochrana prírody, ľudia a pomoc opusteným zvieratám. Profesionálne sa pohybujem v téme životného prostredia a študujem lesníctvo. Svojim prvým povolaním som však sociálny pracovník a toto poslanie vykonávam vždy keď treba. Svoj voľný čas preto využívam naplno a angažujem sa aj v dianí tretieho sektora.  Za našu dobrovoľnícku aktivitu vo Zvieracom hotspote na hraniciach pre pomoc ľuďom z Ukrajiny s domácimi zvieratami sme prebrali ocenenie Animal hero Slovakia 2022. S mojou rodinou som tesne po vypuknutí vojny realizovala tiež projekt vytvorenia kontajnerového bývania pre utečencov z Ukrajiny "4 domčeky za 4 týždne". Po roku kontajnerového bývania sme pre naše 3 odídenkyne a ich 40 zachránených zvierat vytvorili trvalé bytové jednotky na dlhodobé bývanie tak, aby mohli u nás ostať aj niekoľko rokov.