Denník N

Slovenská zvieracia farma – naša možnosť tvoriť ZLOvensko

…..Skupina 1 a 2 tvorí spolu 34% percent voličov. Z toho skupina 2 možno 3,4%. Skupina 1 je masa 30% občanov, ktorí žijú konformne so systémom.
Situácia stojí na skupine 1. Bez toho, aby sa oni zapojili do verejného diania a vystupovali (aj a hlavne vo svojom okolí) verejne, zrozumiteľne, konkrétne a minimálne niekoľko-slovne, bez toho zmena nebude možná, nebude mať podporu.

To čo sa teraz deje zo strany chrapúnskej moci, nie je len prerod na mafiánsky štát.

Je to aj prerod spoločnosti. Utvrdenie, že treba ostať konformný so systémom, Byť systém. Tvoriť ho.

V spoločnosti máme tri skupiny voličov/občanov. Ich vplyvom je vytváraná spoločnosť, väzby v nej a možnosť, aby sa niečo dialo… umožňujeme, aby sa dialo Zlé!

 

Skupina 1: (verejne pasívni z  34% voličov demokratického spektra) Pre tých, čo “uznali za vhodné” nebyť verejne aktívni a byť konformní so systémom to znamená, že sú spokojní so svojim „múdrym“ rozhodnutím. Boli tak nastavení doteraz a toto spečatí ich spoločenské správanie a prenesie sa aj na ich ďalšiu generáciu. Budú to počuť od rodičov – Ty sprav tak, aby tebe bolo dobre, potom sprav tak, aby bolo tebe dobre bolo a potom, keď už ti už bude fakt bude dobre sprav tak, aby ti bolo ešte lepšie.

Pracovnoekonomický systém umožňuje, že ak neriešite spoločnosť a ste konformní s tými, ktorí spravujú peniaze, tak budete viesť spokojný, blahobytný život v novom dome, s tromi autami a bazénom, možno dáte dieťa do súkromnej školy a možno si zaplatíte súkromnú zdravotnú starostlivosť. A toto je prioritou č. 1,2,3 väčšiny spoločnosti.

Skupina 2: ( verejne aktívni z 34% voličov demokratického spektra) Pre tých málo, čo boli aktívni a obetovali tomu svoj čas, psychiku a vlastne aj peniaze (keď sa ako podnikajúci živiteľ venujete spoločnosti, nemôžete pracovať a tak  poškodzujete svoje živobytie), tak stoja pred hranicou schopnosti vydržať ďalej viesť tento boj a teda aj za tých, čo sú ticho. A určite niektorí budú musieť prestať alebo min. znížiť aktivitu. Povedia si “už to nemôžem ďalej ťahať”

Skupina 3: Pre ostatnú spoločnosť (60% (59%) voličov antisystému) to znamená, že hodnotová a obsahová anarchia je možná. Dokonca sa to môže stať zákonom. Nositeľmi blbosti a chrapúnstva budú ich oponenti, teda my. Konečne budú vyhlásený za normálnych a rozumných.

Títo ľudia si nikdy nespoja investičný dlh na nemocniciach, železniciach, či prázdne vrecko štátu s DNA tunelovaním vlastnej spoločnosti. Títo ľudia si o 5 rokov nevytvoria koreláciu, keď  im niečo ukradnú a bude to priestupok, alebo sa to premlčí a že to, že sa nedopracujú k spravodlivosti, alebo, že si to ten zlodej vôbec dovolil, bola zmena trestného zákona. Títo ľudia, čakajú rok čo rok, čo si môžu zo štátu utrhnúť a čo bude o 10 rokov ich nezaujíma. Jednoducho je to mimo rozsah ich vnímania a záujmu pochopiť.

Situácia stojí na skupine 1. Bez toho, aby sa oni zapojili do verejného diania a vystupovali (aj a hlavne vo svojom okolí) verejne, zrozumiteľne, konkrétne a minimálne niekoľko-slovne, bez toho zmena nebude možná, nebude mať podporu.

Skupina 1 a 2 tvorí spolu 34% percent voličov. Z toho skupina 2 možno 3,4%. Skupina 1 je masa 30% občanov, ktorí žijú konformne so systémom.

Prečo by sa mala skupina 3 (tí, čo zvolili túto vládu a naďalej ju preferujú) meniť? Aký dôvod by mali mať, keď kašlú na fakty a odbornosť?

Možno preto, že by jej skupina 1+2 dávala odozvu, že takto kamaráti nebudeme? Alebo, že vzťahy a biznis nebude? Lebo toto im už bude vadiť. Toto sa ich už bude bytostne týkať. A len to, čo ovplyvní ich životy priamo, len to ich môže ovplyvniť.

Jednoducho, že im povedia “tvoj politický názor vytvára problémy v spoločnosti, ktoré ju veľmi zle ovplyvňujú a ovplyvňujú aj mňa. A preto nebudem s tebou kamarát. Nie…  ten futbal si s tebou nezahrám!”

Ibaže celá skupina 1+2 musí ukazovať túto nekonformnosť so skupinou 3.

Napr. ak máme komunitu 10 futbalistov (100 % voličov) sálového futbalu, ktorý sa môže hrať 4na4. Ak jeden futbalista (zo skupiny 2) povie, že v tejto komunite nebudem, tak skupina 1+3 si kľudne ten fucík zahrajú a budú ďalej žiť – prachy a zábava + pivko – život fajn bez zmeny.

Čo by sa však stalo, ak by sa pridala k nekonformnosti aj skupina 2 a 3,4 hráča (z 34% voličov ) by povedala, nehráme s vami.

Tu by skupina 3 utrpela spoločenskú ujmu, za to, čo robia a to v podobe, že futbal by sa nekonal = zábava by nebola =  pivo si museli vypiť doma, so ženou, v kuchyni a presne to nechceli.

Takto paralelne by sa dalo hovoriť o všetkom živote v spoločnosti. Ibaže realita je opačná. Skupina 1 sa na vás (zo skupiny 2) pozrie ako na nenormálneho, zablokuje vašu snahu a pokračuje v spolužití so systémom.

Tu máme problém!

Skupina 1 a 2, ak sa má niečo zmeniť, musí byť konzistentná a podporná k aktivizme skupiny 2 (tí čo prví zahlásia , že nejdú hrať futbal).

Lebo ak nie, a skupina 1 – ostanú konformní so skupinou 3, tak práve skupina 1 vytvára tento spoločenský systém funkčný a spokojný.

Jednoducho, jedno volia, iné žijú. Mali by sme začať, žiť, čo volíme. Inak máme našliapnuté stať sa Bieloruskom.

Demokratický voliči , skupina 1, 30 %  voličov, počujete? Vaša apatickosť je brzdou zmeny, Vaša konformnosť utvára systém a jeho spokojnosť.

*Názov ZLOvensko je prevzaté z dokumentu Zlovensko od Petra Pavlíka. Pozrite si aj Odkazy starého sveta. Pozrite si kontrast v ktorom žijeme.

 

Teraz najčítanejšie