Denník N

Čo sa môžeme naučiť od mafie, aby sme sa mali lepšie?

Na fungovaní mafií je vždy niečo fascinujúce, čo ma veľakrát inšpiruje aj vo vlastnom živote. Ich sebecká morálka im však nedovolí trápiť si svedomie tým, ako ich koristnícke fungovanie zasiahne okolitú spoločnosť. Z ich praktík sa dá však veľa naučiť, s tým rozdielom, že človek s morálnym kompasom po načerpaní inšpirácie bude chcieť smerovať k odlišnému cieľu a neprekročí pritom hranice, ktoré predstavujú červené čiary.

Mafia premýšľa len v medziach toho, aby sa ich vlastný kruh ľudí mal čo najlepšie, žijú koristníckym spôsobom a chcú byť predátorom s maximálnym dosahom. K tomu, aby to dosiahli, si vytvárajú úzko spolupracujúce siete. Vládne v nich prísna hierarchia, na kľúčových postoch musia byť tí najlojálnejší, to je dôležité kritérium. Chaos vnútri mafie a boj jedného proti druhému kvôli drobným odlišným názorom by ju veľmi oslabil. Keďže sú neustále ohrození inými silami mimo svojej mafiánskej siete, musia si byť schopní udržať svoje mocné postavenie a tých, čo ich ohrozia, vhodne eliminovať. Musia mať rešpekt a moc, ktorú budú uznávať nielen ich vlastní ľudia, ale aj okolitý svet. Ich moc a výhody, ktoré plynú z toho, že ste súčasťou mafie, Vám pomáhajú rozširovať svoj mocenský vplyv a získavať si nových verných spolupracovníkov. Otočiť sa chrbtom svojej mafii musí znamenať ohrozenie života nielen Vás, ale aj Vašich blízkych, aby Vás to v slabých chvíľkach, keď musíte konať v rozpore so svojim svedomím, ani nenapadlo.

Musíte zároveň cítiť istotu, že sa o Vás mafia postará aj v ťažkých časoch. Aby ich sieť fungovala dokonalo, musia mať svojich ľudí na všetkých kľúčových miestach, v rôznych sférach a na rôznych úrovniach spoločenského rebríčka. Vždy musia mať viac informácii ako ostatní, aby vedeli dobre plánovať a strategicky uvažovať. Dôležité je mať aj kompromitujúce informácie o svojich nepriateľoch, poznať svojho nepriateľa do čo najväčšieho detailu, aby ním dokázala mafia manipulovať aj vtedy, ak nepatrí do ich spolupracujúcej siete. V rámci svojej spolupracujúcej siete musíte mať však nielen dostatok lojálnych, ale aj dostatok veľmi schopných, odborne zdatných, či netradične zmýšľajúcich ľudí. Musíte byť schopní rýchlej adaptácie na meniace sa podmienky, musíte mať pripravené aj krízové plány, keď tie pôvodné zlyhajú. Nemôžte sa dostať do slepej uličky, v ktorej stratíte kontrolu Vy a prevezme ju sila pôsobiaca proti Vám. Silné a schopné mafie zároveň myslia aj na budúcnosť ďaleko prekračujúcu dĺžku ich vlastného života. Dôležité je preto správne vedenie nastupujúcej generácie, ktorú pripravujete už takpovediac od plienok a cielene ju formujete. Viete, že je to sústavná činnosť a potrebujete v nej vytrvať a krok za krokom viesť mladých aj desaťročia.

Čo sa môže naučiť od mafie čestný človek? Snáď všetko čo som vymenovala, avšak s nadhľadom na to, čo sú slabiny a silné stránky mafie. Čestný človek má totiž vo svojom vnútri okrem sebeckých potrieb vybudovaný aj silný hodnotový rámec. Niekto by povedal, že silné hodnotové nastavenie prejavujúce sa veľmi citlivým svedomím je slabina, ja hovorím, že to je najväčšia sila zo všetkého. Je to dokonalý radar, ktorý Vás uchráni pred chybami, na ktoré mafie doplácajú. Poďme si predstaviť ako by sa dalo všetko čo som spomenula namixovať tak, aby naša spoločnosť dokázala nastúpiť cestu k trvalo udržateľnému rozvoju a využiť pritom skúsenosti dobre fungujúcich mafiánskych organizácií. Mafia je vo svojej postate totiž len parazitický organizmus, ktorý je závislý na hostiteľovi.

Predstavte si, že začneme spoločne formovať naozaj veľmi silno spolupracujúcu sieť ľudí a organizácií, ktorým pôjde pri expandovaní svojho vplyvu nielen o prospech svojich ľudí, ale o postupné zlepšovanie celej našej spoločnosti. Aby sme sa vyhli tomu, že sa z nás stane parazitický organizmus, stále musíme mať na mysli to, ako každá akcia ovplyvňuje aj iné systémy a budeme potrebovať hľadať riešenia, ktoré okolitému „ekosystému“ neškodia. Z ponúkaných možností budeme voliť tie, ktoré čo najviac podporujú spoločnú synergiu a budeme minimalizovať koristnícke správanie jednej skupiny na úkor druhej. K tomu je potrebné veľmi otvorene komunikovať o potrebách každej časti systému, hľadať spoločný konsenzus práve s tými, ktorí majú odlišný pohľad a učiť sa robiť kroky koordinovane a postupne. Nehrnúť sa do obrovskej zmeny, ktorá rozkolíše systém do extrémov.

Mali by sme sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, prečo v našej dnešnej spoločnosti tak veľmi chýba vzájomná lojálnosť a vernosť, ktorú mafie majú a vziať si z nej príklad. Mafia má však v tomto slabinu, že lojálnosť stojí u nich tak vysoko, že keď niekto z nich urobí totálny prúser, tak sa spolieha na to, že vďaka príslušnosti k skupinke vyvoleným mu to len tak beztrestne prejde. Ako poistku má pritom rovnakú špinu na svojich kumpánov. Nakoniec svojim bezohľadným správaním však ohrozí fungovanie celej skupiny. Toto sa v spoločnosti, ktorej záleží na trvalo udržateľnom rozvoji však tolerovať nemôže. Tu pomôže práve veľmi citlivý morálny kompas, vymožiteľné tresty a verejná kontrola, aby sme si udržiavali rastúcu kultúru.

Vo výchove detí nie je potrebné hľadať zázračné skratky, ale vsadiť to na vytrvalosť a vlastný príklad. Opäť by sme si mali vštepiť nastavenie, že je to sústavná činnosť a potrebujete v nej vytrvať a krok za krokom viesť mladých aj desaťročia. V rodine si potrebujete navzájom rozumieť a mať pevné väzby, aby ste sa navzájom postrkovali k zlepšeniu. Ak mladí zlyhávajú v nejakej oblasti, je treba prísť na to, aké chybné vzorce sme im vštepili a skúsiť ich ešte skorigovať najprv vo vlastnom a potom v ich správaní.

Teraz najčítanejšie

Veronika Koníková

Vždy som žila aktívnym životom a snažím sa angažovať pre dobré veci. Mojimi témami sú lesy, ochrana prírody, ľudia a pomoc opusteným zvieratám. Profesionálne sa pohybujem v téme životného prostredia a študujem lesníctvo. Svojim prvým povolaním som však sociálny pracovník a toto poslanie vykonávam vždy keď treba. Svoj voľný čas preto využívam naplno a angažujem sa aj v dianí tretieho sektora.  Za našu dobrovoľnícku aktivitu vo Zvieracom hotspote na hraniciach pre pomoc ľuďom z Ukrajiny s domácimi zvieratami sme prebrali ocenenie Animal hero Slovakia 2022. S mojou rodinou som tesne po vypuknutí vojny realizovala tiež projekt vytvorenia kontajnerového bývania pre utečencov z Ukrajiny "4 domčeky za 4 týždne". Po roku kontajnerového bývania sme pre naše 3 odídenkyne a ich 40 zachránených zvierat vytvorili trvalé bytové jednotky na dlhodobé bývanie tak, aby mohli u nás ostať aj niekoľko rokov.