Denník N

Postavme diaľnicu z Bratislavy do Košíc do roku 2030!

MÚK Stankovany
MÚK Stankovany

Blíži sa rok 2030 a s ním aj posledný zatiaľ pomyselný deadline na spojenie Bratislavy a Košíc diaľnicou D1. Vzhľadom na to, že je rok 2024 a výstavba posledného úseku Turany-Hubová sa ešte ani nezačalo, je pravdepodobné, že sa v dnešnej podobe tento úsek do roku 2030 nepostavia, keďže obsahuje vyše 5-kilometrový tunel Korbeľka. Tento blog prináša alternatívny návrh, ako stavbu rozdeliť a zjednodušiť tak, aby do 2030 stála aspoň v podobe polovičného profilu, stála výrazne menej peňazí a zároveň neškodila prírode.

Úsek Turany – Hubová sa začína na konci už existujúceho úseku D1 Dubná Skala – Turany, ktorý sa začína omeškaným tunelom Višňové, prechádza vrchom Turčianskej Kotliny a obsluhuje mestá Martin, Vrútky a Sučany. Na druhom konci sa úsek D1 napojí na budúci úsek Hubová – Ivachnová, ktorý poskytne obchvat mesta Ružomberok a obsahuje taktiež omeškaný tunel Čebrať. Dnes existujú dva návrhy na trasovanie – údolný a tunelový variant – pričom obe majú svoje plusy aj mínusy. Pozrime sa na ne nižšie:

Trasovanie údolného (modrá) a tunelového (oranžová) variantu.

Príprava výstavby údolného variantu sa začala ešte počas prvej Ficovej vlády. Prišlo vtedy k terénnej úprave a výrubu drevín na danom úseku, ktoré spôsobili ekologické škody v území Natura 2000 a bol predpoklad, že samotná výstavba by ich iba znásobila. Európska komisia (EK) preto v roku 2010 neodobrila financovanie výstavby tejto časti diaľnice a výstavba sa zastavila. Údolný variant prechádza údolím popri rieke Váh, pričom mal navrhované 3 kratšie tunely – Malá Fatra (0.5km pri Kraľovianskom meandri), Rojkov (1.8km pri obci Stankovany) a Havran (2,8km pri obci Hubová). Tento úsek mal prechádzať aj cez vzácne chránené Rojkovské Rašelinisko.

Neskôr sa začalo s prípravou Tunelového variantu, ktorý prechádza popod prírodnú rezerváciu Korbeľka a skladá sa takmer výlučne z dvoch tunelov Korbeľka (5.9km) a Havran (2,8km pri obci Hubová). Tento variant sa začal pripravovať už v roku 2012, no doteraz sa naň nezačala ani súťaž, ani nie je zabezpečené financovanie).

V minulosti sa tiež uvažovalo nad variantom s Tunelom Veľká Fatra, ktorý by sa začínal už pri Hubovej a mal by dĺžku 9.8km. Tu sa rozmýšľalo nad spoločnou investíciou NDS a ŽSR, pričom by daný tunel obsahoval aj jednu železničnú rúru. K príprave tohto variantu ale nikdy nedošlo.

Navrhované „Talianske“ riešenie

Vzhľadom na to, že minister dopravy Ráž tentokrát znovu otvoril otázku výberu variantu, je teraz ideálny čas ponúknuť alternatívne riešenie. Tým by mohol byť variant, ktorý sa často pre členitosť terénu používal v Taliansku, kedy sa diaľnica na komplikovanom úseku rozdelí na samostatné stavby v každom smere a postaví sa variant, ktorý obsahuje jednoduchšiu „údolnú“ stavbu v jednom smere a lacnejšiu „tunelovú“ stavbu v druhom smere. V praxi by to znamenalo, že by smer Košice -> Bratislava išiel údolím a opačný smer by išiel Tunelom Korbeľka.

To by vyriešilo problém mnohých problematických bodov v údolí, keďže by stačila menšia šírka + mohla by byť diaľnica vedená v mieste dnešnej I18 v niektorých úsekoch. Tunel Korbeľka by sa zase mohol začať stavať až neskôr a v nižšej cene, keďže by stačila jedna rúra (prípadne druhá by sa mohla prekresliť pre vlaky ako bolo kedysi uvažované) a do jeho dostavby by bola D1 vedená údolím na tomto úseku v polprofile (t.j. 1+1 pruh, čo je stále výrazným zlepšením od dnešného stavu).

Celý návrh som rozdelil na 3 úseky:

Turany – Kraľovany:

Úsek bez väčších problémov, kde by sa dala postaviť preložka I/18, resp. II/18 na striedačku s novými úsekmi D1, napr. Tunel Malá Fatra.

Úsek Turany – Kraľovany

V prvej časti by sa dala pekne viesť D1ka v polprofile od Ratkova po Rieku v mieste dnešnej I18, ktorá je dostatočne široká. Na presmerovanie by sa mohla postaviť cesta 18 I. alebo II. triedy Ratkovo-Šútovo cez kopec, kadiaľ bola pôvodne uvažovaná výstavba D1:

Úsek pri obci Ratkovo

Diaľnica by sa následne pri Rieke odpojila stúpaním do jednorúrového tunela cez kopec Malá Fatra, zhruba v mieste, kde bol uvažovaný pôvodný dvojrúrový tunel. Cesta 18 by sa z Rieky napojila naspäť na pôvodnú I/18:

Úsek pri obci Rieka

Následne by z tunela išla D1 mostom na opačný breh Váhu a pokračovala až po Kraľovany, kde by sa napojila na dnešný „obchvat Kraľovian“. I/18 by bola presmerovaná a rozšírená v pôvodnom mieste cez obec:

Úsek pri západe obce Kraľovany

Vo východnej časti Kraľovian by sa D1 znovu odpojila z pôvodnej I/18 mostom na druhú stranu Váhu, kde by sa postavila MÚK Kraľovany slúžiaca na napojenie na I/18 a I/70 v smere na Dolný Kubín. Dnešná križovatka I/18 a I/70 v Kraľovanoch by sa prerobila na kruhový objazd s bypassom. D1 by sa pripájala na Kraľovany stykovou križovatkou, ktorá by sa po zjednosmernení úseku odstránila. V tomto mieste by aj mohla končiť prvá etapa výstavby.

MÚK Kraľovany a okolie

Tento úsek dokopy potrebuje 4.7km výstavbu a 1.2km rekonštrukciu polprofilu diaľnice (vrátane 500m tunela) a 4.8km výstavbu/rozšírenie cesty I/18, resp. II/18. Pre porovnanie, to je menej km diaľnice ako obchvat Tvrdošína, ktorý je momentálne vo výstavbe.

Kraľovany – Stankovany

Tento úsek je problematickejší, hlavne kvôli užším miestam, resp. močiaru pri Rojkove, kvôli ktorého ochrane sa nedá postaviť tunel v pôvodnom mieste. Dal by sa ale vyriešiť rovnako kombináciou nových úsekov D1 a preložiek I/18, resp. II/18.

Navrhovaný úsek Kraľovany – Stankovany

Za Kraľovanmi by I/18 pokračovala v dnešnej trase cez Rojkov, D1 by bola vedená severom, pričom by dvakrát križovala Váh krátkymi estakádami. Malý úsek by prechádzal cez východnú časť Stankovanov, pričom tento pozemok už dnes patrí štátu. Takto by sa vyhla aj Rašelinisku Rojkov a aj Močiaru Stankovany, ktoré predstavovali ekologický problém.

Za Rojkovom by sa D1 a I/18 vymenili, pričom cesta 18 by bola vedená novým mostom do Stankovian a cez ne popri Srní až po MÚK Ľubochňa. V obci by musela byť rozšírená, aby vyhovovala parametrom ciest I, resp. II triedy. D1 by bola vedená popri Srní, pričom osada by bola pripojená novou obslužnou cestičkou rovnobežne popri D1:

Úsek pri obci Stankovany

Za Srním sa následne D1 napojí v novej MÚK Stankovany na plánovaný Tunel Havran. Z tohto úseku na následne bude odpájať budúca južná časť do Tunela Korbeľka v jeho dnešnej plánovanej trase:

MÚK Stankovany

Tento úsek by vyžadoval výstavbu 1.7km diaľnice + rozšírenie 1km cesty I/18 na šírku diaľničného pol-profilu. Tiež by vyžadoval výstavbu 1km nových úsekov preložiek cesty I/18 a rozšírenie 1km úseku cesty v obci Stankovany. Spolu teda 2.7km diaľnice a 2km cesty I. triedy.

Stankovany – Hubová

Zostávajúci úsek je potom Hubová – MÚK Stankovany, ktorý je už s výnimkou novej MÚK pripravený a naprojektovaný. Vo výsledku by to teda celé jedného dňa mohlo vyzerať takto:

Finálne riešenie úseku Turany – Hubová

Na záver iba dodám, že autorom je iba fanúšik dopravnej infraštruktúry a je možné, že návrh opomenul niektoré detaily, ktoré bude ešte treba vyriešiť. Cieľom tohto blogu je každopádne ponúknuť alternatívne riešenie pre daný úsek tak, aby boli Bratislava a Košice spojené do roku 2030 aspoň na polovičnom profile a následne sa už iba počkalo na dostavbu jednorúrového Tunelu Korbeľka.

Na konci dňa je ale cieľom otvoriť diskusiu o tom, ako danú situáciu vyriešiť, keďže dnešné riešenie je do roku 2030 nerealistické aj keby výstavba prebehla bez problémov. Tento návrh by sa dal alternatívne použiť ako spôsob výstavby preložiek I/18 do pár rokov tak, aby sme mali funkčné riešenie a odľahčenie dopravy aspoň do dostavby plnohodnotného Tunela Korbeľka.

Teraz najčítanejšie

Roman Kluvanec

Som voľnočasový fanúšik dopravy a mestského rozvoja a rád tvorím alternatívne urbanistické riešenia. Som tvorcom projektu urbanmind.sk. V profesionálnom živote pôsobím ako Head of Innovation and Technology v medzinárodnej advokátskej skupine Sparring.